KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "агресія"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "агресія"

Sort by: Order: Results:

 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 40-49, 2022)
  Статтю присвячено характеристиці основних викликів війни для розвитку української суспільства і держави та відповідей на них у сфері формування і реалізації кримінально-правової політики. Надано опис і пояснення основним ...
 • Тацій, М. С.; Tatsii, M. S. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1008–1011, 2011)
  Виконано аналіз даних, що характеризують особу агресивного злочинця, а також систематизації відповідних відомостей для цілей прогнозування.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 11-21, 2016)
  Стаття присвячена характеристиці кримінологічних засад протидії злочинам агресії. Встановлено, що вони складають систему міждисциплінарних наукових начал, підходів, керівних положень в організації, розробці та реалізації ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 5/2 (Mai). – P. 73-77, 2016)
  Статья посвящена криминологическому анализу международно-правовых факторов оценок политических преступлений. Последние рассматриваются сквозь призму международного уголовного права, права международной безопасности и ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 97-105, 2019)
  Подано опис і пояснення кримінологічному змісту та системі економічної безпеки держави. У вузькому розумінні її визначено як стан захищеності економічної систем та її інститутів від дії кримінальних і криміногенних факторів. ...
 • Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 215-217, 2021)
  Досліджено прояви ксенофобії як мотиву вчинення злочинів проти життя та здоров’я людини. Зазначено, що однією з актуальних проблем сьогодення є потреба ретельного дослідження природи ксенофобії в суспільстві, аналізу ...
 • Шкуро, В. В.; Shkuro, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 223-235., 2015)
  Проаналізовано зв’язки між суїцидальністю та агресивно-насильницькою злочинністю. Із використанням аналізу динамічних рядів та математичного інструментарію обчислення лінійної кореляції Пірсона встановлено наявність сильної ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 75-82, 2017)
  Статтю присвячено аналізу визначення, елементів та змісту кримінальної агресії. Розглянуто специфіку психологічних механізмів формування та розвитку різних типів агресивної поведінки.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account