KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Університету внутрішніх справ. - 1996. - Вип.1. - С. 36-44, 1996)
  В статті розглянуто природу і види джерел криміналістичної інформації. Розкрито сутність системи механізму вчинення злочину.
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 147-151, 2002)
  Досліджено сутність поняття криміналістичної інформації, яку можна визначити як відомості про обставини скоєного злочину (зокрема злочинця, знаряддя, обставини злочину та ін), отримані від матеріальних або ідеальних джерел ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 52 - 55, 2002)
  Дослідження проблеми криміналістичного вивчення особи потерпілої, одержання й накопичення відомостей про факти, що характеризують особу потерпілої. На думку автора, основними напрямками вивчення особи жертв, потерпілих ...
 • Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002)
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 170-176, 2003)
  Розглянуті деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи. Зазначено, що окремі положення процесуальної характеристики потерпілого, зокрема, наділення його новими правами та обов'язками, будуть ...
 • Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 28-32, 2003)
  Зазначено, що шахрайство в сучасних економічних умовах є надзвичайно різноманітним за тими чи іншими елементами їх криміналістичної характеристики, що підкреслює актуальність розробки окремих методик розслідування цього ...
 • Чернець, М. Г.; Chernets, M. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 21-25, 2003)
  Розглянуті основні задачі інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ. Це є нагромадження, збереження, пошук і видача інформації.Зазначено, що оснащення персональними комп'ютерами й іншою інформаційною технікою ...
 • Дідик, М. М.; Didyk, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 34 - 36, 2003)
  Досліджується ДНК-аналіз як криміналістичний метод в різних країнах світу. Исследуется ДНК-анализ как криминалистический метод в разных странах мира. DNA analysis as a forensic method in different countries of the world ...
 • Дідик, М. М.; Didyk, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 3-6, 2003)
  У статті досліджено широке застосування та переваги ДНК-аналізу. Розглянуто історичний аспект індентифікації осіб та використання перевірених тест-систем. Аналізуючи зарубіжну та вітчизняну практику зроблено висновок, що ...
 • Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 48-52, 2004)
  Досліджено, що при розслідуванні кримінальних справ, пов’язаних з пожежами, обставини, що підлягають установленню, мають коло загальних питань, які необхідно встановлювати при розслідуванні будь-якої пожежі. Доказано, что ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 42-46., 2005)
  У статті представлена криміналістична характеристика екологічних злочинів.
 • Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1444-0408 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 66-70., 2005)
  В статті розкрито деякі аспекти криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19, 2006)
  Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
 • Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 7 - 11, 2006)
  Аналізується поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю з криміналістичної точки зору. Анализируется понятие взаимодействия в борьбе с преступностью с криминалистической точки зрения. The concept of interaction in the ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 75-78, 2007)
  Криміналістична профілактика екологічних злочинів розглядається як елемент методики їх розслідування. Визначені основні причини й умови вчинення екологічних злочинів та напрямки діяльності слідчого по їх усуненню.
 • Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V. (Форум права. - 2007. - № 1. – С. 104-108, 2007)
  Аналізуються найбільш поширені точки зору стосовно способів вчинення злочинів, пов’язаних з пожежами. У відповідності до класифікаційних груп розглядаються основні способи вчинення злочинів, наслідком яких стало виникнення ...
 • Торопов, С. О.; Toropov, S. O. (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 485-489, 2008)
  Розглянуто питання попереднього дослідження спеціалістом слідів застосування вогнепальної зброї на місці події. Вказані завдання, що вирішуються попередніми досліджуваннями, й напрямки використання результатів цих досліджень. ...
 • Лозовая, С. Н.; Lozova, S. M.; Лозова, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331 (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 332-336, 2008)
  Раскрываются некоторые особенности общения участников расследования при производстве вербальных следственных действий (в частности допроса и очной ставки). Особое внимание уделяется диагностике личности допрашиваемого и ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 227-230, 2008)
  Розглянуті актуальні питання розробки структурних елементів методики розслідування окремих видів злочинів. Визначені чинники, що впливають на формування методики розслідування окремих видів злочинів. Запропоновано в методиці ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 393-398, 2008)
  Досліджені існуючі на сучасному етапі розвитку науки криміналістики погляди на організацію розслідування злочинів; виділені підходи до визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики; надано ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account