KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Petrova, I. A.; Петрова, І. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1652-6715; Hanzha, T. V.; Ганжа, Т. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 25. – P. 479 - 486, 2020)
  У практиці розслідування злочинів в Україна зростає значення молекулярно-генетичних експертиз, в яких проводиться аналіз слідів біологічного походження. Одним з важливих етапів експертного дослідження і його використання ...
 • Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 2 (4). – С. 87-94, 2021)
  Мета статті – визначення типових способів комплексного дослідження слідів, виявлених на місці події під час розслідування умисного знищення та пошкодження майна працівників правоохоронних органів.
 • Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83, 2019)
  Досліджено злочини проти виборчих прав громадян як такі, що мають транснаціональний характер і вчиняються з використанням інформаційних технологій. Описано різні підходи до визначення злочинів проти виборчих прав громадян. ...
 • Andrieiev, D. V.; Андрєєв, Д. В. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 5 (Vol. 2). – P. 13-17, 2019)
  Розглянуто проблему розроблення загальної методики розслідування всіх злочинів щодо незаконного обігу зброї. Указані злочини об’єднує однакова підвищена суспільна небезпека, а також предмет злочину – зброя. Основою методики ...
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Lapta, S. P.; Лапта, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 192-198, 2018)
  У статті розглянуто історичний аспект розвитку наукових поглядів щодо природи науки криміналістики в Україні. Підкреслено, що уявлення про неї як про виключно правову науку, що залишилось у спадок з часів тоталітаризму, ...
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Pyrih, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8391-067X; Pletenets, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3619-8624; Prylovskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4490-6301 (Amazonia Investiga. - 2022. - Vol. 11, Issue 50 (February). - P. 130-139, 2022)
  Метою цієї статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань використання ДНК-аналізу у кримінальному процесі України.
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Petrova, I.; Петрова, І.; Babakin, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7157-0241 (Amazonia Investiga. - 2022. - Vol. 11, Issue 57. - P. 39-47, 2022)
  Визначено основні причини низького рівня розслідування медичних злочинів в Україні на основі аналізу 78 кримінальних справ щодо медичної недбалості, розглянутих судами з 2013 року, вивчення статистичної інформації, ...
 • Irkha, Y.; Butenko, O.; Pogrebytskyi, M.; Manzhai, O. V.; Манжай, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Krushynskyi, S. (IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security. - 2021. - Vol. 21, № 12 (December). - P. 203-206, 2021)
  Проаналізовано нормативно-правове забезпечення використання поліграфа в Україні. Розглянуто проблемні питання щодо доцільності використання поліграфа в розслідуванні та розкритті злочинів. Досліджено зарубіжний досвід. ...
 • Tavolzhanska, Yu.; Grynchak, S.; Pcholkin, V. D.; Пчолкін, В. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Georgian medical news = Медицинские новости Грузии. – 2020. – № 10 (307). – С. 185-193, 2020)
  Дослідження присвячене кримінально-правовій проблематиці тортур. За результатами дослідження зроблено висновок про те, що лише медико-правове встановлення сильного болю та страждань є запорукою правильного вирішення ...
 • Bondar, V.; Gorelkina, K.; Kryvda, L.; Nazaruk, O.; Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, № 76. – P. 241-258, 2023)
  Стаття присвячена висвітленню питання використання спеціальних знань під час проведення експертизи під час розслідування злочинів, вчинених із застосуванням насильства. Дослідження ілюструє те, що положення про те, що ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 2, ч. 1 (Aprilie). - С. 140-142, 2016)
  В статье рассмотрены проблемы противодействия преступности и возможности их разрешения в условиях стремительно изменяющейся международной обстановки, возникновения очагов военных конфликтов и появления проблемы беженцев. ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2016. – Вип. 16. – С. 39-47, 2016)
  Розглянуто питання щодо криміналістичного алгоритму розслідування як гнучкої системи науково розроблених і формалізованих приписів послідовного виконання в певному порядку оптимальних варіантів слідчих (розшукових) дій, ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Сергеєва, С. М.; Serheieva, S. M. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 372–375, 2011)
  Розглянуто актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Визначенно завдання та умови використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Розроблено загальні рекомендацій щодо ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 10-12., 2018)
  У тезах доповіді окреслено найбільш проблемні питання з удосконалення кримінального процесу та вдосконалення криміналістичної методики, на які необхідно звернути особливу увагу.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 26-27, 2022)
  У тезах доповіді розглянуті актуальні питання розвитку криміналістики та судової експертології на сучасному етапі.
 • Степанюк, Д. Р.; Stepaniuk, D. R. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 412-415, 2022)
  Запропоновано перелік наукових завдань, розв’язання яких допоможе розробити правові та організаційні засади використання технологій ДНК-аналізу на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень.
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 30-32, 2022)
  Розглянуто деякі проблемні питання техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування воєнних злочинів, учинених на тимчасово окупованих територіях України. Наголошено на збільшення потреби використання ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 13-15, 2019)
  Досліджено актуальні проблеми процесуального та техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань.
 • Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041; Болвінов, С. П.; Bolvinov, S. P.; (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (72), 2016)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account