KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Dzhafarova, O. V."

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Dzhafarova, O. V."

Sort by: Order: Results:

 • Samilyk, L. O.; Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Kovalchuk, V. B. (Wiadomości Lekarskie. - 2019. - T. LXXII, nr 5, cz II. - Р. 1103-1107, 2019)
  У статті розглядаються проблеми функціонування комплементарної (альтернативної) медицини. Аналізуються основні тенденції її розвитку в деяких зарубіжних країнах і особливості її застосування в Україні.
 • Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 82-92, 2018)
  Приділено увагу з’ясуванню категоріального апарату, яким оперує діюче законодавство щодо вдосконалення нормативного закріплення такої категорії як «публічно-сервісна діяльність».Доведено, що публічно-сервісну діяльність ...
 • Leheza, Ye. O.; Легеза, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9134-8499; Savielieva, M.; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Volume 4. – Number 3. – P. 147-154, 2018)
  На основі структурного аналізу підтримки, регулювання та фінансування наукової діяльності в найбільших країнах світу з розвиненою економікою, визначаються центральні інститути фінансових коштів для інвестицій в інноваційну ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats: International scientific conference (Odessa, Ukraine, 23 December 2021). - Odessa : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. - Vol. 1. - P. 35-38, 2021)
  Визначено особливості, стадії та етапи адміністративних послуг в сфері морського транспорту. Розглянуто діяльність Державної служби морського та річкового транспорту України як центрального органу виконавчої влади, що ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 25-27, 2021)
  Констатовано, що адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, здійснюється за загальними правилами провадження у справах про адміністративні правопорушення, але в той ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 64-66, 2022)
  Зазначено, що з метою вдосконалення адміністративно-правового статусу викривача у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією постає необхідним забезпечення відповідної злагодженої координації ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 47-50, 2022)
  Розглянуто питання посилення адміністративної відповідальності у сфері обігу окремих видів харчових продуктів на підставі аналізу проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. – 2017. – Вип. 2. Спецвип. – С. 67-71, 2017)
  В статті доведено, що зобов’язання закріплюються в нормах права, а в процесі їх реалізації зазначена діяльність стає зобов’язальною, тобто дозвільною. Встановлення зобов’язань при реалізації громадянами своїх прав повинно ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах : вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 32-35., 2018)
  В тезах наголошено, що зобов’язання є самостійним правовим засобом правового регулювання діяльності (або поводження з об’єктами), що становить потенційну небезпеку та складається із сукупності матеріальних та процесуальних ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Актуальні проблеми державного управління. – 2007. - № 1 (31). – С. 59-67, 2007)
  У статті наведені основні підходи щодо здійснення класифікації заходів адміністративного примусу. Автори приділяють безпосередню увагу актуальним проблемам, які виникають при здійсненні такої класифікації, вказують на їх ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 123-130, 2014)
  Проведено дослідження правозастосовної практики, пов’язаної з правовою регламентацією процедури отримання дозвільних документів. Акцентовано увагу на проблемі відсутності уніфікованої та прозорої правової процедури отримання ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Юрист України. - 2011. – № 3 (16). – C. 44-49, 2011)
  У статті визначено основні підходи до висвітлення у літературі питань щодо регулювання суспільних відносин у сфері спорту та розуміння спортивного права. Зроблено висновок, що спортивне право необхідно поділити на приватне ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Форум права. - 2011. - № 1. - С. 256–261, 2011)
  На підставі аналізу теоретичних положення юридичних термінів надано визначення судового адміністративного процесу та його стадій, що може слугувати доктринальним підґрунтям вдосконалення чинного адміністративного ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account