KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Ivantsov, V. O."

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Ivantsov, V. O."

Sort by: Order: Results:

 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of eastern and western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph: Vol. 2: PJ4\17 0117U007203 Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation. – Tallinn (Estonia), 2019. – P. 290-306, 2019)
  Дан авторський підхід до тлумачення формулювання «особи, уповноважені на виконання функцій держави і еквівалентні їм особи, яким забороняється отримувати подарунки в зв'язку з діяльністю таких осіб, пов'язаної з виконанням ...
 • Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Makowski, G.; Маковики, Гж. (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2016 р.) . - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 75-79, 2016)
  Проаналізовано спірні питання обмежень щодо одержання подарунків як захід запобігання корупції; акцентується увага на роз’ясненнях Міністерства юстиції України з приводу можливості отримання даних дарунків; викладений ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Право і суспільство. – 2014. – № 5-2. – С. 253-257, 2014)
  У даній статті проаналізовано положення нормативно-правових актів, які регламентують питання притягнення осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень, до відповідальності. Як наслідок, автор визначає конкретні умови ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 5, т. 2. – С. 89-95, 2018)
  У статті проаналізовано положення нормативно-правових актів, які регламентують питання притягнення осіб, винних у вчиненні корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень, до відповідальності. Автор визначає конкретні ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 104-116, 2019)
  Здійснено оцінювання змісту адміністративних нормативно-правових актів (на прикладі правового регулювання питань обмежень щодо одержання подарунків) крізь призму сучасного розуміння принципів адміністративного права, що ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Актуальні проблеми державного управління. – 2007. - № 1 (31). – С. 59-67, 2007)
  У статті наведені основні підходи щодо здійснення класифікації заходів адміністративного примусу. Автори приділяють безпосередню увагу актуальним проблемам, які виникають при здійсненні такої класифікації, вказують на їх ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Форум права. – 2010. – № 2. - С. 177–186, 2010)
  Аналізуються специфічні ознаки адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів, пропонується її визначення; досліджені положення нормативноправових актів, якими передбачена відповідальність за ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 79-82, 2019)
  Наголошено, що принципи адміністративного права, виступаючи основою формування (реформування) адміністративного права, не можуть існувати у їх сучасному розумінні без наскрізного втілення «соціальної справедливості» та ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 203-205, 2021)
  Розглянуто основні теоретичні підходи щодо регулювання суспільних відносин у сфері спорту та розуміння спортивного права. Зазначено, що спортивне право необхідно поділити на приватне спортивне право та публічне спортивне ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Юрист України. - 2011. – № 3 (16). – C. 44-49, 2011)
  У статті визначено основні підходи до висвітлення у літературі питань щодо регулювання суспільних відносин у сфері спорту та розуміння спортивного права. Зроблено висновок, що спортивне право необхідно поділити на приватне ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 311–319, 2011)
  Приділено увагу існуючим визначенням поняття фінансів як правової та економічної категорії, з’ясуванню їх сутності та особливостs. Обґрунтовано позицію стосовно системи суспільних відносин, що становлять видові об’єкти ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account