KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Yatsenko, V. P."

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Yatsenko, V. P."

Sort by: Order: Results:

 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 5. – С. 93-99, 2017)
  У статті проаналізовано поняття прав і свобод людини, сформульовані форми їх обмеження, розкрито поняття адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів Національної поліції, ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 1003–1007, 2010)
  Розглянуто законодавчі проблеми, пов’язані з удосконаленням механізму залучення до адміністративної відповідальності за здійснення насильства в родині. Визначено напрямки попередження здійснення насильства в родині й ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Бушин, В. С.; Bushyn, V. S. (Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (м. Одеса, 28 жовт. 2022 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, Каф. адмін. права та адмін. процесу. – Одеса: ОДУВС, 2022. – С. 215-217, 2022)
  Надано поради щодо вирішення проблеми поширення корупційних правопорушень, пов’язаних з використанням криптовалюти в Україні.
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Єлісєєва, О. С.; Yelisieieva, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1245-2744 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 188-196, 2021)
  Розглянуто основні особливості надання похоронних послуг в Україні. Зазначено дефінітивні ознаки адміністративно-правового характеру цих послуг. З урахуванням сучасних реалій реформ у всіх сферах суспільного життя та ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 112-114, 2017)
  Розглянуто питання належного врегулювання відносин, пов’язаних з правилами утримання собак чи кішок, контролю за чисельністю домашніх тварин. Уваги потребує посилення ролі контролюючих органів за наявністю ліцензій на ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 136-137, 2020)
  Запропоновано внести доповнення та переглянути деякі статті в адміністративному законодавстві України, які сприятимуть збереженню процесуальних строків і накладенню адміністративних стягнень своєчасно.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account