KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 70-75, 2019)
  У статті автор дослідив аксіологію адміністративної процедури для українського суспільства та держави крізь призму цінностей: адміністративно-правових, політичних, соціальних та економічних. Україна, проголосивши себе ...
 • Salmanova, O. Y.; Салманова, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Popovich, E.; Попович, Є.; Nikitin, A.; Нікітін, А.; Tesliuk, I.; Теслюк, І. (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, No 25. – P. 418-422, 2020)
  Розглянуто сучасний стан правового регулювання діджиталізації суспільних відносин в Україні, а також місце та особливості у ньому адміністративно-правових норм. Надано авторське визначення понять «діджиталізація» та ...
 • Kosytsia, O. O.; Косиця, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 1). – P. 112-117, 2019)
  Розкрито погляди науковців на поняття правових засобів та способів захисту прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано заходи захисту прав викривачів. Дано визначення адміністративно-правових способів та ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 29-37, 2020)
  У статті автор проводить порівняльне-правове дослідження видів адміністративної процедури, використовуючи досвід США, Франції та Польщі з метою формування концептуального огляду та системного підходу в питанні ...
 • Samilyk, L. O.; Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Kovalchuk, V. B. (Wiadomości Lekarskie. - 2019. - T. LXXII, nr 5, cz II. - Р. 1103-1107, 2019)
  У статті розглядаються проблеми функціонування комплементарної (альтернативної) медицини. Аналізуються основні тенденції її розвитку в деяких зарубіжних країнах і особливості її застосування в Україні.
 • Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 71–74, 2015)
  Визначено зміст і особливості господарської діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Надано поняття господарської діяльності, проаналізовано особливості правового регулювання господарської діяльності.
 • Kazanchuk, I. D.; Казанчук, І. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 6 (Vol. 3). – P. 96-101, 2019)
  Надано характеристику принципів нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні у сфері охорони навколишнього природного середовища з урахуванням наукових доктрин і положень адміністративного законодавства ...
 • Yevdokimenko, S. V.; Naymova, A. O.; Наумова, А. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Yakymchuk, S. O.; Povydysh, V. V. (AMAZONIA Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 27. – P. 544-551, 2020)
  Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу законодавства Франції, Італії, Німеччини, Великобританії та США обґрунтувати шляхи вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення прав громадян органами ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. - 2022. - № 5. - С. 82-85, 2022)
  Проведено огляд французького законодавства: «Кодекс відносин між громадськістю та адміністрацією » (CRPA), прийнятий в 2016 роком і Закон« Про права громадян у їх відносинах з адміністрацією »від 12.04.2000 № 2000-321 ...
 • Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Iemets, L. O.; Shulga, A.M.; Шульга, А.М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Kolotik, A. S.; Колотік, А. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1289-7172 (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, № 29. – P. 542-549, 2020)
  Метою даної статті є: 1) визначення сутності понятійних категорій, що пов’язані із забезпеченням гарантій безпеки на авіаційному транспорті; 2) встановлення стану нормативного регулювання безпеки на авіаційному ...
 • Shumilo, O. M.; Шуміло, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 6 (Vol. 2). – P. 230-235, 2019)
  Розглянуто аспекти необхідності реформування екологічного контролю та притягнення до відповідальності винних осіб у разі порушення законодавства щодо зміни клімату. Проведено аналіз нормативного забезпечення та виявлено ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of eastern and western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph: Vol. 2: PJ4\17 0117U007203 Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation. – Tallinn (Estonia), 2019. – P. 290-306, 2019)
  Дан авторський підхід до тлумачення формулювання «особи, уповноважені на виконання функцій держави і еквівалентні їм особи, яким забороняється отримувати подарунки в зв'язку з діяльністю таких осіб, пов'язаної з виконанням ...
 • Rostovska, K. V.; Hryshyna, N. V.; Kaidash, O. Yu.; Syromiatnikova, M. S.; Сиромятнікова, М. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 1 (enero-junio). – P. 1-19, 2021)
  Метою статті є науковий аналіз щодо розуміння сутності та змісту медіації як одного з найефективніших засобів вирішення адміністративно-правових спорів, а також останніх законопроектів, розроблених Урядом України щодо ...
 • Ilnytskyi, O. M.; Ільницький, О. М. (Наше право. - 2023. - № 1. - С. 26-31, 2023)
  Зазначено, що з метою повного дослідження адміністративно-правової основи діяльності громадських об'єднань в Україні, необхідно визначитися з методами, які буде використано в такому дослідженні. Перш за все, варто ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2018. - № 3. - С. 158-162, 2018)
  У статті представлено авторську концепцію розвитку та легітимізації процедури примирення як нової альтернативної процедури врегулювання спорів у публічній сфері. Автор провів порівняльний аналіз адміністративного законодавства ...
 • Morhunov, O. A.; Моргунов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 12. – С. 76-82, 2021)
  Метою статті є аналіз та узагальнення наукових підходів до визначення категорії «публічне адміністрування у сфері фізичної культури і спорту», що містяться у вітчизняній та іноземній науковій літературі, а також надання ...
 • Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 82-92, 2018)
  Приділено увагу з’ясуванню категоріального апарату, яким оперує діюче законодавство щодо вдосконалення нормативного закріплення такої категорії як «публічно-сервісна діяльність».Доведено, що публічно-сервісну діяльність ...
 • Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Makowski, G.; Маковики, Гж. (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2016 р.) . - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 75-79, 2016)
  Проаналізовано спірні питання обмежень щодо одержання подарунків як захід запобігання корупції; акцентується увага на роз’ясненнях Міністерства юстиції України з приводу можливості отримання даних дарунків; викладений ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. - 2020. - P. 54, 2020)
  Розглянуто положення законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 2 вересня 2019 року № 1228 . Виявлено, що наведений проект нормативно-правового акта, який у майбутньому може стати основою для ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Європейські перспективи. - 2022. - № 2. – С. 187-193, 2022)
  Здійснено огляд адміністративно-процедурного регулювання сфери надання адміністративних послуг крізь призму видів неюрисдикційної адміністративної процедури. В рамках неюрисдикційних процедур розглянуто стан регулювання ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account