KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.2/.7 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.2/.7 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Lytvynov, O. M.; Литвинов, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 140-147, 2017)
  Розглянуто проблеми пошуку оптимальної моделі кримінально-правової захисту співробітників правоохоранітельних органів, а також запропоновані шляхи вдосконалення існуючого стану справ у протидії злочинності.
 • Shulga, A. M.; Шульга, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 5 (Vol. 2). – P. 158-163, 2019)
  Досліджено актуальні питання кримінально-правової охорони земельних ресурсів України засобами, що не становлять кримінальної відповідальності. Проведено аналіз тих засобів кримінально-правового впливу, які доречно застосовувати ...
 • Reznik, O. M.; Рєзнік, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4569-8863; Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Andriichenko, N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0282-2775; Yakushchenko, Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8169-1250; Korzh, S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2115-0481 (AMAZONIA Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 27 (March). – P. 34-41, 2020)
  Стаття присвячена вивченню досвіду боротьби з допінгом в Україні та Європейських державах. В статті розглянуто низку доктринальних та нормативних підходів до розуміння допінгу та антидопінгового правопорушення і відповідно ...
 • Beschastna, V. V.; Бесчастна, В. В. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 1). – P. 25-30, 2019)
  Розглянуто основні історичні етапи становлення норм про кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Приділено увагу ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 56-62., 2014)
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту в Україні. Розглянуто проблему аборту з точки зору моралі, етики, філософії. Зроблено висновки щодо неможливості повністю заборонити проведення ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). - Харків: ХНУВС, 2021. - С. 180-183, 2021)
  У тезах доповіді проаналізовано авіаційну безпеку як об’єкт кримінальних правопорушень. Виокремлено самостійну підсистему кримінально-правового забезпечення охорони авіаційної безпеки від актів незаконного втручання в ...
 • Ребенко, С.; Rebenko, S. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 4/4 (Aprilie). – P. 83-87, 2015)
  Разработаны предложения практического применения нормы о незаконном завладении почвенным покровом ( поверхностным слоем) земель и отграничения от смежных преступлений. Осуществлен уголовно-правовой анализ норм, связанных ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Корнієць, П. Ю.; Korniiets, P. Yu. (Юрист України. - 2013. – № 1 (22). – C. 92-98, 2013)
  У статті аналізується поняття хуліганства як складу злочину та адміністративного правопорушення, вказано на недоліки його нормативно-правового визначення. Автори наголошують, що практично кожне правопорушення посягає на ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464; Пацеля, Г. А.; Patselia, H. A. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 340-346, 2012)
  Ураховуючи сучасні тенденції розвитку кримінального права, запропоновано ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті визнати кримінальним проступком. Визначено відмінні ознаки кримінального проступку від злочину ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Multidisciplinary academic research, innovation and results: The ХIII International Scientific and Practical Conference (Prague, Czech Republic, 05-08 April 2022). - Prague, 2022. - С. 286-290, 2022)
  У доповіді досліджено правове регулювання притягнення осіб до кримінальної відповідальності в умовах воєнного стану. Зокрема, розкрито зміст законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ...
 • Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1120-2682 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 149-151, 2022)
  Проведено дослідження кримінально-правових ознак кримінального правопорушення незаконного полювання. Зроблено висновки, що завдяки факультативним ознакам можна правильно розмежувати склади злочинів та відмежувати їх від ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 200-211., 2015)
  У статті розглянуто проблемні питання кваліфікації тероризму, відмежування тероризму від деяких злочинів проти основ національної безпеки (диверсії та зло чинів, пов’язаних із сепаратизмом). Проаналізовано особливості ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 385-388, 2018)
  Стаття присвячена розгляду проблемних питань законодавчої регламентації та практики застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Проаналізовано підстави, умови та правові наслідки застосування ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 10. - С. 569-573, 2022)
  Порушено актуальні питання духовно-сутнісного осмислення кримінального права та поглиблення відповідних знань шляхом здійснення загального огляду наукової проблеми кримінального правопорушення (кримінального проступку та ...
 • Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4. - С. 327-333, 2011)
  На основі комплексного ретроспективного аналізу нормативно-правових актів, що регламентують кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю в Україні, визначено основні етапи ...
 • Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 2 (53). - С. 121-130, 2011)
  Розглянуто питання щодо якості сучасного антитерористичного законодавства України, ступеня його відповідності міжнародним документам і запропоновано шляхи усунення недоліків та вдосконалення його положень.
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 47-54, 2021)
  Розглянуто необхідність актуалізації уваги до проблем дослідження бездіяльності як ознаки об'єктивної сторони кримінального правопорушення під час здійснення безгосподарного використання земель з метою правильної оцінки ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 223-225, 2021)
  Розглянуто об'єкт кримінальних правопорушень, пов'язаних з безпекою руху та експлуатації авіаційного транспорту та передбачених розділом ХІ Особливої частини КК України.
 • Бесчастна, В. В.; Beschastna, V. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 10-14, 2019)
  Зазначено, щоб зробити відповідальність за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 448–454, 2011)
  Розглянуто питання взаємообумовленості та взаємозалежності кримінально-правових санкцій та заходів кримінально-правового характеру.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account