KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 8 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 8 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kobylko, N. A.; Кобилко, Н. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8123-4156; Honcharuk, O. M.; Гончарук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244; Horbolis, L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4775-622X; Antonovych, S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8553-820X (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 53 (May). – P. 92-100, 2022)
  Мета статті – дослідження художніх особливостей воєнної прози «Укри» Богдана Жолдака та «Іловайськ» Євгена Положія. Методологічна основа дослідження має комплексний характер і базується, у першу чергу, на інструментарії ...
 • Ilchenko, O.; Ільченко, О.; Tkach, P.; Ткач, П.; Sinna, L.; Kadaner, O.; Overchuk, O. B.; Оверчук, О. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 42(June). – P. 56-68, 2021)
  Проаналізовано інтерпретаційні можливості метафори масмедіа. Визначено семантичні сфери, які породжують метафору в сучасному мовленні українських масмедіа. Продемонстровано механізм творення метафори: компоненти нового ...
 • Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Pertseva, V. А.; Перцева, В. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Chorna, V.; Чорна, В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7288-9043; Horlova, О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7702-3222; Shtepenko, O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-193-5383; Lipisivitskyi, M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-8174 (Postmodern Openings. - 2021. - Vol. 12, № 4. - P. 124-140, 2021)
  У статті вперше аналізуються окремі аспекти російської поезії «Срібного століття» з метою виявлення рудиментів чи рис, притаманних постмодерністській творчій парадигмі.
 • Sazanova, L. S.; Rusanova, L. I.; Сазанова, Л. С.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – Вып. 10 (42), ч. 5. – С. 17-19, 2018)
  У статті визначено декілька проблем навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, виявлені фактори, що впливають на процес навчання, і пропонуються шляхи їх вирішення.
 • Denysiuk, Yu. I.; Денисюк, Ю. І.; Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2021. - Вип. 47, т. 3. - С. 106-109, 2021)
  Досліджено лексичні особливості перекладу певних військових термінів, що стосуються зброї та тактики, відповідно до національних стандартів іменування Збройних Сил і мовної підтримки. Розглянуто особливості декількох ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Virtus: Scientific Journal. – 2018. – № 22, Part 1 (March). – Р. 204-207, 2018)
  Стаття присвячена творчості сучасних харківських письменників-фантастів Дмитра Громова і Олега Ладиженського, що працюють під псевдонімом Г. Л. Олді. Розглядається їх роман «Бик з машини», написаний у жанрі фантастичного ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Слободянюк, А. О.; Slobodianiuk, A. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 235-237, 2022)
  Наголошено,що усі блоги мають певні стійкі й змінні характеристики, оскільки існують у часі. Будь-який блог має особистісний характер, йому притаманна соціальність, оскільки він єднає дві специфічні спільноти: письменників ...
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Чорна, В. Л.; Chorna, V. L. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Журналістика. – 2022. – Т. 33 (72), № 1, ч. 3. - С. 6-11, 2022)
  Досліджено творчість сучасного польського письменника Кшиштофа Бохуса. Розглянуто романи «Вахмістр» (2020) та «Вахмістр. Кінець гри» (2021), що складають мініцикл історичних детективів, які є приквелом до тетралогії ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Закарпатські філологічні студії. - 2021. - Вип. 16. - С. 144-151, 2021)
  З’ясовано місце й роль концепту ЧОРНИЙ в українській мовній та поетичній картинах світу, охарактеризовано особливості його вербального вираження. Досліджено взаємодію традиційного та індивідуально-авторського начала в ...
 • Єльнікова, Н. І.; Ельникова, Н. И.; Yelnikova, N. I. (Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків, 9 груд. 2019 р.). – Харків, 2019. - С. 129-132, 2019)
  Розглянуто методи вивчення граматичної категорії роду української мови як інозесної, схарактеризовано синтетичний тип флективної української мови, проаналізовано способи реалізації цієї граматичної категорії.
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 127-130, 2020)
  У статті розглядається питання типізації та систематизації у складі колірного концепту різнорідних елементів, які належать до нього на основі здатності постійно чи випадково виражати колірну ознаку. На прикладі дискурсу ...
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 252-254, 2022)
  Підкреслено, що початок російсько-української «гарячої» війни в лютому 2022 року показав справжнє обличчя російської влади і суспільства. Рідне місто Валентинова і багатьох українських письменників-фантастів Харків опинилось ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. - 2020. - Т. 31 (70), № 3, ч. 2. - С. 194-201, 2020)
  Статтю присвячено творчості сучасного польського письменника Кшиштофа Бохуса. Розглянуто проблему генезису, жанрової специфіки історичного детективу у світовій літературі, дискусійні питання, пов’язані з його внутрішньожанровою ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Нова філологія. - 2021. - № 81, т. 2. - С. 46-52, 2021)
  Розглянуто теоретичні засади концептуального аналізу. Описано прийоми та процедури їх ефективного використання в процесі дослідженні особливої ментальної категорії – поетичного концепту. З’ясовано лінгвістичні параметри ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus. – 2018. – № 27 (October). – С. 116-120, 2018)
  У статті проаналізовано внутрішній стан і взаємодію персонажів літературних творів в умовах дискурсу «шлюб – ревнощі – злочин» із точки зору авторського розуміння злочинної поведінки. Особливу увагу приділено дослідженню ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 228-230, 2022)
  Узагальнено, що для сучасних засобів масової інформації характерне використання як активної, так і пасивної стратегії вербальної агресії. Вербальна агресія – це сучасний лінгвістичний феномен, етнокультурна специфіка якого ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: матеріали Міжнар. круглого столу з нагоди 100-річчя Одес. держ. ун-ту внутр. справ (м. Одеса, 04 серп. 2022 р.). - Одеса, 2022. - С. 75-78, 2022)
  Досліджено документний текст у документах, які використовуються в службовій діяльності поліцейського, з точки зору жанрово-комунікативного аспекту.
 • Полтавська, Д. В.; Poltavska, D. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 85-87, 2016)
  Зазначено, що юридична мова дуже специфічна. Мета професіоналізмів у мові юриста – бути розпізнавальним знаком знання професії. Спілкування здійснюється в рамках певного кола відносин, встановлених в кожном ...
 • Яригіна, В. В.; Iarygina, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7768-9668 (Вісник Черкаського університету. Серія: Філолог. науки. – 2019. – № 1. – C. 85-89, 2019)
  У статті досліджено питання про використання емоційно забарвленої лексики в сучасних українських проповідях. Автор виокремлює експресивну лексику, що називає певні емоції та переживання. Такі слова є інгерентно експресивними. ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.161-166, 2017)
  Статья посвящена вопросу трансформации понятий языковой нормы и лингвокультуры у современной молодежи. Исследуется, что упрощение языка в современных коммуникациях не только негативно сказывается на развитии самого языка ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account