Browsing 2017 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2017. – 376 с., 2017)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра загальноправових дисциплін; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; Кафедра теорії та історії держави і права; Кафедра українознавства (Харків : ХНУВС, 2017. – 118 с., 2017-01-20)
  Збірка тез виступів учасників Міжкафедрального круглого столу, присвяченого Дню Соборності України та 100 річниці підготовки кадрів охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.), висвітлює широке коло питань становлення ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (Харків: ХНУВС, 2017. – 240 с., 2017-03-30)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми взаємодії психологічної науки та різних галузей права; представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань упровадження ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-03-31)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей близько 120 авторів з різних регіонів України, з Латвії, Молдови, Болгарії, які розглянули широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 280 с., 2017-04-07)
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 120 с., 2017-04-20)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення досвіду з основних напрямків міжнародної миротворчої діяльності, що здійснюється зарубіжними правоохоронцями. Інформацію представлено англійською, німецькою та французькою ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна (Суми: Видавн. дім «Ельдорадо», 2017. – 248 с., 2017-04-21)
  Збірник містить тези доповідей учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, міжмовної комунікації освіти ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків: ХНУВС, 2017. – 272 с., 2017-05-17)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 192 с., 2017-05-17)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2017. – 392 с., 2017-05-19)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – 284 с., 2017-05-20)
  Збірник містить тези доповідей учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра українознавства (Харків, 2017. – 52 с., 2017-06-02)
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків: ХНУВС, 2017. – 180 с., 2017-06-16)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3 (Харків, 2017. – 295 с., 2017-06-30)
  Збірка містить тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції за напрямками: історія розвитку адміністративного права; перспективи реформування адміністративного законодавства України; взаємозв’язок ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-10-27)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 356 с., 2017-11-08)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертни ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Харків : ХНУВС, 2017. – 212 с., 2017-11-15)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 340 с., 2017-11-25)
  Збірник містить близько 200 наукових статей і тез доповідей учасників науково-практичної конференції за напрямками: історія підготовки правоохоронців у Харкові та в Україні; психологічні та педагогічні аспекти підготовки ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Xарків: ХНУВС, 2017. – 462 с., 2017-11-3)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам сфери дії трудового права та права соціального забезпечення, зокрема правовому регулюванню відносин з проходження служби державними службовцями та ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 440 с., 2017-12-01)
  У матеріалах конференції авторами наукових публікацій розкриваються такі питання: нормативно-правове забезпечення реформування органів внутрішніх справ та Національної поліції на сучасному етапі; вдосконалення чинного ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account