Browsing 2019 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Міністерство освіти і науки України; Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету (Кременчук, 2019. - 476 с., 2019)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень студентів, курсантів і молодих учених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення та співробітництво ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. - 212 с., 2019-05-16)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2019. — 156 с., 2019-04-19)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду роботи патрульної поліції. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською, німецькою та французькою мовами. Матеріали ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки (Харків: ХНУВС, 2019. - 87 с., 2019-12-18)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2019. - 244 с., 2019-04-18)
  У збірнику подано тези наукових доповідей більш ніж 100 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців в галузі кримінального права та кримінології, аспірантів, докторантів, здобувачів, студентів ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. — 316 с., 2019-04-25)
  У збірнику окреслено актуальні проблеми психологічної науки в ракурсі різних її галузей. З використанням широкого кола вітчизняних і зарубіжних джерел представлено сучасні погляди та дослідницькі позиції провідних науковців ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції»; Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України (Харків : ХНУВС, 2019. – 216 с., 2019-10-17)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей 76 авторів з різних регіонів України,а також з Великобританії, Швейцарії та Грузії, фахівців у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики та експертології. Надано ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – 236 с., 2019-04-19)
  Збірник містить тези доповідей учасників Х Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів «Питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності ...
 • Міністерство освіти і науки України; Національна поліція України; Європейська організація публічного права (Грецька Республіка); Мессінський університет (Італійська Республіка); Інститут законодавства Верховної Ради України; Донецька обласна державна адміністрація; Маріупольська міська рада; Головне управління Національної поліції в Донецькій області; Донецький апеляційний суд; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Маріупольський державний університет (Маріуполь: МДУ, 2019. - 564 с., 2019-05-22)
  Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні», які комплексно висвітлюють питання сучасного стану юридичної ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – 272 с., 2019-05-24)
  Збірник містить тези доповідей учасників ХІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. – 148 с., 2019-12-11)
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів і слухачів магістратури закладів вищої освіти системи МВС України, присвячені дослідженню особливостей правового статусу органів та підрозділів Національної поліції України.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу (Харків : ХНУВС, 2019. — 292 с., 2019-05-17)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції ...
 • Державна податкова служба України; Університет державної фіскальної служби України; ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Національна академія управління; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національний університет харчових технологій; ПВНЗ «Університет сучасних знань»; Department of Civil service and Human Resources of the Parliament (Азербайджан) (Ірпінь, 2019. - 209 с., 2019-12-20)
  Надано збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Поблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства».
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2019. — 368 с., 2019-05-24)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Харків : ХНУВС, 2019. – 330 с., 2019-11-26)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. – 312 с., 2019-11-28)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. — 312 с., 2019-04-05)
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціально-фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2019. — 364 с., 2019-05-31)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в ...
 • Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Акадэ́мія кірава́ння пры Прэзідэ́нце Рэспу́блікі Белару́сь (Рэспубліка Беларусь); Universitat Politècnica de Catalunya (España); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Poland); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету; Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харків: ФОП Панов А.М, 2019. - 196 с., 2019-03-20)
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні підходи у ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків : ХНУВС, 2019. — 304 с., 2019)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account