KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015, №3 (70) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015, №3 (70) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 150-158., 2015)
  Зроблено спробу надати найбільш повні дефініції поняттям «адміністративно-правова кваліфікація» та «кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку)», визначити їх співвідношення між собою, а також виділити їх ознаки.
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 114-120., 2015)
  Розглянуто суб’єктів податкових правовідносин та їх повноваження в сучасних умовах реформування податкового законодавства. Проаналізовано особливості правового становища держави як суб’єкта податкових правовідносин.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 241-248., 2015)
  Розглянуто доводи «за» і «проти» визнання особливої юридичної логіки, різні тлумачення її природи. Запропоновано поняття юридичної логіки, яке враховує не тільки межі поля її значущості, а й особливі норми правильності ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 11-21., 2015)
  Досліджено організацію, завдання та функції поліції Ізраїлю. Особливу увагу приділено особливостям діяльності добровільних помічників поліції Ізраїлю, їх завданням та основним напрямам роботи. На підставі проведеного ...
 • Субота, С. І.; Subota, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 51-60., 2015)
  Встановлено і проаналізовано закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави. З’ясовано, що будь-який інститут громадянського суспільства незалежно від його виду ...
 • Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 81-91., 2015)
  Досліджено сутність і значення закриття кримінального провадження як форми закінчення досудового розслідування. Окремо проаналізовано поняття «кримінальне переслідування», з’ясовано його зміст визначено момент, з ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 44-50., 2015)
  Досліджено присягу як один з елементів правового становища народного депутата України. Здійснено загальний аналіз інституту присяги крізь призму однієї із засад взаємовідносин особи, яка влаштовується на державну службу ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 100-106., 2015)
  Проаналізовано чинні міжнародно-правові акти, що існують у світі як гаранти забезпечення та реалізації основних прав і свобод дитини. Акцентовано увагу на тому, що національне законодавство в цій сфері є недосконалим, ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 223-234., 2015)
  На прикладі досвіду функціонування моделі професійно-орієнтованого навчання, впровадженої на факультеті підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного університету ...
 • Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 68-74., 2015)
  Розглянуто проблеми вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями, який вчинив зґвалтування, з урахуванням їх міждисциплінарного характеру. Висвітлено способи встановлення ознак психічних розладів і найбільш роз ...
 • Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 190-199., 2015)
  Розкрито поняття механізму забезпечення дисципліни праці, визначено його основні елементи. Здійснено огляд судової практики. Зроблено висновок про необхідність удосконалення даного механізму внаслідок застарілості ...
 • Купенко, С. А.; Kupenko, S. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 61-68., 2015)
  Розглянуто нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у сфері використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування, при цьому їх об’єднано в окремі групи відповідно до правової ієрархії. ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 22-29., 2015)
  Установлено підходи до розуміння юридичної відповідальності. Доведено, що існуючі в юридичній науковій та навчальній літературі погляди щодо підходів до розуміння юридичної відповідальності є певною мірою суперечливими ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 30-37., 2015)
  Зазначено, що для політико-територіальної організації Республіки Польща суттєве значення мають три види територіального поділу – базовий (загальний), допоміжний і спеціальний, наявність яких лише підкреслює децентралізований ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 92-99., 2015)
  Досліджено фінансові інтереси держави в сучасних умовах правового регулювання бюджетного процесу в Україні. Проаналізовано сучасні наукові дослідження щодо публічності фінансових правовідносин. Доведено публічний характер ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 159-166., 2015)
  Визначено, що правовий статус дитини у житлових правовідносинах (житлово-правовий статус) – це стан дитини у межах житлових правовідносин, який включає правосуб’єктність дитини (правоздатність, дієздатність, продієздатність, ...
 • Лебедєва, Т. М.; Lebedieva, T. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 199-206., 2015)
  Проведено аналіз норм законодавства та положень доктрини земельного права, що стосуються державної реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки. Уточнено зміст понять «обмеження» та «обтяження» прав на землю. ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 120-127., 2015)
  Досліджено принципи побудови податкової системи України як основні твердження, що сприймаються як головні, важливі результати впровадження тих податків і зборів, які входять до податкової системи України. Запропоновано ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 206-213., 2015)
  Розглянуто проблеми, пов’язані з реформуванням національного законодавства у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регламентують проходження служби ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 167-173., 2015)
  Визначено роль науки екологічного права та розробок учених у цій галузі у розвитку екологічного законодавства та практики правотворення. Розглянуто проблемні приклади неналежного врахування розробок та позицій учених ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account