KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №4 (75) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №4 (75) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Шинкаренко, Н. В.; Shinkarenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4519-879X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 209–215, 2016)
  Розглянуто особливості правового регламентування та практики запобігання корупції в правоохоронних органах. Під адміністративно-правовим механізмом запобігання корупції в органах поліції розуміється система правових ...
 • Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 147–155, 2016)
  Проаналізовано взаємодію з громадськими об’єднаннями як принцип діяльності поліції. Визначено поняття, зміст, нормативні засади, форми зазначеної взаємодії, а також її значення для виконання Національною поліцією своїх ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 124–131, 2016)
  Розглянуто етапи розвитку інституту судової експертизи з моменту її першої згадки у 16 ст. до наших днів. Виділено п’ять етапів становлення інституту судової експертизи. Підставою періодизації обрано правову регламентац ...
 • Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 235-243, 2016)
  Окреслено авторське бачення окремих проблемних питань, що існують у контексті визначення житлово-комунальних послуг як об’єктів цивільних прав. Звернуто увагу, що цивільне законодавство не лише не дає відповіді на ці ...
 • Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 77-86, 2016)
  Проаналізовано питання забезпечення реалізації судом у кримінальному судочинстві України засади доступу до правосуддя стороні захисту. Вказано, що ця засада є складним правовим явищем, у структурі якого слід виділяти ...
 • Троян, В. А.; Troian, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 12–18, 2016)
  Виокремлено основні завдання та функції Національної поліції України через призму реалізації публічно-сервісної діяльності. Обґрунтовано створення поліції саме як публічно-сервісної служби, що відображає прагнення влади ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 244–253, 2016)
  Розглянуто питання вдосконалення нормативно-правового забезпечення психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та проведення психологічн ...
 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 156-162, 2016)
  Досліджено сучасний стан матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів, а також зміни, які відбулись у цій сфері у зв’язку з черговою судово-адміністративною реформою. Розроблено рекомендації ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 19-28, 2016)
  Досліджено сутність і форми проявів об’єктивно протиправного діяння, проаналізовано положення конституційного, кримінального, адміністративного та цивільного законодавства щодо можливості об’єктивно протиправного діяння ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Черхавський, М. В.; Cherkhavskyi, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7922-4901 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 34-41, 2016)
  Розглянуто актуальні питання регулювання окремих положень інституту виборів народних депутатів України. Проблему функціонування представницької демократії розглянуто крізь аналіз елементів виборчої системи із завданням ...
 • Пампура, М. В.; Pampura, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 41-50, 2016)
  Розкрито зміст поняття «деформація правової свідомості». Розглянуто сучасні наукові підходи до класифікації форм деформації правової свідомості. Досліджено особливості правового нігілізму і правового ідеалізму як ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 170-176, 2016)
  З урахуванням позицій учених-адміністративістів крізь призму національного правового поля окреслено основні особливості реалізації адміністративноправових норм у діяльності Національної поліції України. Зроблено висновок ...
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 189-199, 2016)
  Розглянуто порядок оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення, проаналізовано підстави для складення протоколу про адміністративні правопорушення, для доставлення особи в орган поліції та ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 29-34, 2016)
  Досліджено проблеми правової охорони прав дитини в Україні, наголошено, що, незважаючи на різноманіття нормативно-правового регулювання, права дитини залишаються другорядною категорією, на яку звертають увагу в останню ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 118–124, 2016)
  Розглянуто енциклопедичні та наукові погляди на зміст таких правових категорій, як «принципи», «правоохоронна діяльність», «Національна поліція». Зроблено висновки про виявлення науковцями достатньої уваги до ...
 • Осінська, О. М.; Osinska, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7533-5209 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 96-101, 2016)
  Розглянуто процедуру визнання потерпілою особи, яка з об’єктивних причин не подала до правоохоронних органів відповідної заяви про залучення її до кримінального провадження. Встановлено вичерпний перелік випадків, в яких ...
 • Кузубова, Т. О.; Kuzubova, T. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 87–96, 2016)
  Досліджено положення чинного Кримінального процесуального кодексу України, що регламентують порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту. Здійснено порівняльний аналіз положень КПК ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 110-117, 2016)
  Розглянуто особливості правового регулювання статусу неповнолітніх учасників кримінального провадження під час перевірки повідомлень про кримінальні правопорушення з метою забезпечення реалізації їх процесуальних прав. ...
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 223-234, 2016)
  Розглянуто проблеми реалізації подружжям свого права на розпорядження часткою у праві спільної сумісної власності на майно, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Уперше докладно, із зазначенням окремих ...
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Чорна, К. О.; Chorna, K. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 253-261, 2016)
  Розглянуто проблему суб’єктивного сприйняття часу у психології та його вплив на появу духовної кризи. Зазначено, що зростання актуальності проблеми часу в сучасному світі є наслідком прискорення розвитку суспільства, що, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account