KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 23 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 23 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шульженко, І. В.; Shulzhenko, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 260-264, 2003)
  Проаналізовано становище української економіки на сучасному етапі розвитку, зроблено висновок, що вона потребує широкого використання жіночої праці як у господарській діяльності, так і на державній службі. Розглянуто ...
 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 233-240, 2003)
  Охарактеризовано найбільш важливі принципи роботи омбудсмана, які виражають сутність цього контрольно-наглядового інституту, підкреслюють його особливу природу та роль у забезпеченні прав людини. The most important ...
 • Мєлєшев, С. Б.; Mielieshev, S. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 61-66, 2003)
  Проаналізовано практику та теоретично обґрунтувано особливості проведення спільних оперативно-розшукових та слідчих дій при розкритті умисних вбивств, поєднаних із зґвалтуванням. The practice is analyzed and the peculiarities ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 40-44, 2003)
  Розглянуто заходи загальної спеціальної профілактики адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією. Запропоновано вдосконалити, а також розробити нові заходи, спираючись на зміни в суспільному житті нашої ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Паньчук, О.; Panchuk, O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 160-164, 2003)
  З’ясовано сутність та форми контрольної діяльності громадськості в сфері державного управління. The essence and forms of public oversight activity in the sphere of public administration have been clarified. Выяснено ...
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 294-297, 2003)
  Досліджено проблему здійснення права підозрюваного, обвинувачуваного і підсудного на захист, детально визначено порядок здійснення захисту як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду. The problem of ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 107-112, 2003)
  Розглянуто об’єктивні ознаки дійового каяття. Висловлені міркування можуть бути використані як для практичного застосування, так і для подальшого удосконалення приписів про звільнення від кримінальної відповідальності у ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 279-281, 2003)
  Розглянуто проблему емоційного навантаження курсантів в екзаменаційний період. Зазначено необхідність розробити для курсантів перших курсів методику підготовки до іспитів з елементами емоційного тренування, таким чином ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 224-228, 2003)
  Розглянуто процес формування, розвиток та функціонування ринку цінних паперів в Російській імперії з метою покращення якості нормативних актів, що регулюють відносини у сфері цінних паперів, та уникнення помилок, які були ...
 • Бортнічук, П. М.; Bortnichuk, P. M.; Чміль, М. О.; Chmil, M. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 281-285, 2003)
  Розглянуто досвід підготовки водіїв у НУВС. Доведено, що немає необхідності чекати декілька років того моменту, коли набуті завдяки водійському досвідові професійні чуття дадуть змогу безаварійно діяти у екстремальній ...
 • Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 19-24, 2003)
  Запропоновано огляд англомовних кримінологічних досліджень останніх двадцяти років, присвячених проблемі поліцейської етики та корупції. Викладені положення можуть стати у нагоді при проведенні нових прикладних досліджень ...
 • Михайлович, Н. О.; Mykhailovych, N. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 206-209, 2003)
  Досліджено, що до складових елементів правового статусу керівника в органах внутрішніх справ, крім прав, свобод та обов‘язків, які включаються до загально-правового статусу, слід також віднести і юридичну відповідальність, ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 218-224, 2003)
  Досліджено історію казенних палат як елементів місцевого державного апарату Російської імперії в Україні, котрі спершу виконували свого роду функції універсального управління фінансами. The history of treasury chambers ...
 • Вострокнутов, Л. Д.; Vostroknutov, L. D. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 285-289, 2003)
  Запропоновано методику викладання спеціальної фізичної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України. The method of teaching special physical training in higher educational institutions of the Ministry of Internal ...
 • Петренко, М. Я.; Petrenko, M. Ya. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 148-155, 2003)
  Досліджено, що забезпечення законності й правопорядку можливе лише за умови комплексного використання всього передбаченого законодавством арсеналу правових форм діяльності, функціонування всіх елементів місцевого самоврядування ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 122-126, 2003)
  Розглянуто процес формування системи правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України у діяльності по забезпеченню міжнародної стабільності. The process of formation of the system of legal support ...
 • Фролова, О. Г.; Frolova, O. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 118-122, 2003)
  Досліджено ранній період в історії кримінології, а саме: виникнення і формування фундаментальних філософських концепцій боротьби зі злочинністю та покарання. Зазначено, що звертаючись до багатого історичного досвіду минулого, ...
 • Попович, Є. М.; Popovych, Ye. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 254-259, 2003)
  Визначено коло основних органів, які здійснюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства. З’ясовано особливості їх організаційної побудови та функціонування. Розроблено відповідні пропозиції до чинного ...
 • Полуляхов, О. В.; Poluliakhov, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 52-57, 2003)
  Проаналізовано проблему протидії злочинним організаціям, які пов’язані з торгівлею людьми; сформовано науково обґрунтовані шляхи, котрі мають важливе значення для удосконалення правозахисної діяльності. The problem of ...
 • Рисін, О. О.; Rysin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 240-247, 2003)
  Проаналізовано діюче конституційне законодавство України та деяких інших країн світу, законопроекти та основні розробки в галузі конституційного права, обґрунтовано визначення Конституційного Суду України як єдиного ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account