Browsing 2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумське представництво ELSA Україна (Суми: Ельдорадо, 2015. – 304 с., 2015-04-17)
  Збірник містить тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2015. - 248 с., 2015-04-15)
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Харківський міський осередок громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (Харків : ХНУВС, 2015. – 368 с., 2015-05-22)
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. У ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет права та масових комунікацій; Кафедра правового забезпечення господарської діяльності (Харків : ХНУВС, 2015. – 224 с., 2015-03-12)
  У виступах учасників круглого столу надано комплексний аналіз актуальних проблем правового забезпечення господарської діяльності; досліджено сучасні проблеми оподаткування господарської діяльності; визначено актуальні ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2015. – 268 с., 2015-05-14)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2015. – 304 с., 2015-05-15)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2015. – 232 с., 2015-04-16)
  У збірнику 90 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділили психологічній роботі з попередження ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет права та масових комунікацій; Соціологічна асоціація України (Харків : ХНУВС, 2015.- 166 с., 2015-04-10)
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Ельдорадо, 2015. – 304 с., 2015-05)
  Збірник містить тези доповідей учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій та захисту інформації (Харків: ХНУВС, 2015. - 88 с., 2015-05-27)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки і впровадження компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, інформаційної безпеки в діяльності ОВС, проблем ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : Золота миля, 2015. – 260 с., 2015-04-03)
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах; теорію кримінального права і практику ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2015. – 192 с., 2015-12-10)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки курсантів та слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ присвячені розкриттю проблем, що стосуються становлення ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2015. – 352 с., 2015-11-13)
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюють широке коло теоретико-методологічних та історико-правових проблеми вивчення правоохоронної функції держави.
 • ХНУВС; Кафедра іноземних мов; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2015. - 109 с., 2015)
  Учасники конференції розглядають широке коло питань у сфері підготовки кваліфікованих поліцейських кадрів в закордонних країнах: загальну стратегію підготовки поліцейських в окремих державах, різноманітні підходи до ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2015. – 144 с., 2015)
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, ХНУВС, 2015. – 428 с., 2015-11-20)
  У матеріалах конференції авторами наукових публікацій розкриваються такі питання: нормативно-правове забезпечення реформування органів внутрішніх справ та Національної поліції на сучасному етапі; вдосконалення чинного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2015. – 200 с., 2015-11-20)
  Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару висвітлюють широке коло актуальних проблем та тенденцій розвитку кримінально-виконавчого права у світлі трансформації національної правової системи України. У збірнику ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2015. – 354 с., 2015-11-27)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам кодифікації трудового законодавства, напрямам реформування пенсійного законодавства та проблемам правового регулювання відносин у сфері проходження ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Національний університет Державної податкової служби України; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2015. – 224 с., 2015-04-10)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2015. – 508 с., 2015-12-04)
  Збірник звертає увагу науковців і практиків на ряд питань, що виникли з впровадженням нового Кримінально-процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account