KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 00. УДК 93/94(045) by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 00. УДК 93/94(045) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Оністрат, Н. В.; Onistrat, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7264-9808; Researcher ID : I-6537-2016 (Бібліотечний форум України. - 2007. - № 2. - С. 14-16., 2007)
  Пропонуються міркування з приводу взаємодії пошукових можливостей електронного і традиційного каталогів бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Процюк, Н. О.; Protsiuk, N. O. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 607–610, 2011)
  Досліджено зародження науки, як одного із соціальних інститутів, на сучасній території України. Висвітлено становлення і розвиток науки за часів існування держави – Київської Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.).
 • Казимиров, А. О.; Kazymyrov, A. O.; Заборовский, В. В.; Zaborovskyi, V. V.; Заборовський, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0148-5997 (Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – Вип. 2 (35). – С. 237 - 240, 2013)
  Рассмотрены задания, вооружения и тактика действий снайперов в составе незаконных вооруженных формирований во время боевых действий в Кавказском регионе.
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 20-25, 2013)
  Досліджено витоки та походження первинної структурної одиниці Запорозької Січі – козацьких куренів. Розкрито роль Черкащини як основної бази формування запорозького козацтва.
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919 (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 47–52, 2013)
  Досліджено історичні обставини появи та зміст маловідомого джерела античного права – самоського «Хлібного закону», яким визначалися основні напрямки забезпечення продовольчої безпеки полісу. Зроблено висновок, що, незважаючи ...
 • Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722 (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 64–68, 2013)
  Проаналізовано початок формування і взаємодію провідних інститутів державного права скандинавських країн епохи вікінгів. З’ясовані основні правові і літературні джерела вказаного періоду. Appearance of main institutes ...
 • Білоус, П. О.; Костіна, І. В.; Bilous, P. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7487-6230 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – C. 129-135, 2014)
  В статті розглянуто історію розвитку та подальші перспективи періодичних друкованих наукових фахових видань Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 22-33., 2015)
  Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з проституцією в період нової економічної політики в Україні, причини проституції, її рівень.
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 180-190., 2015)
  Наголошено, що формування органів внутрішніх справ України у післяжовтневий період відбувалося у надзвичайно складних умовах. Детально охарактеризовано і проаналізовано затверджений наприкінці 1923 року Дисциплінарний ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 84–95, 2016)
  Розглянуто досвід оперативно-розшукової діяльності міліції в Україні у період нової економічної політики. Проаналізовано правову основу організації карного розшуку, залучення для протидії злочинності агентури, інформаторів та ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 96-102, 2016)
  Розглянуто основні аспекти становлення системи організації регулювання дорожнього руху в добу непу в Україні, показано роль міліції у цьому процесі.
 • Holovko, O. M.; Головко, О. М.; Grechenko, V. A.; Греченко, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Recht der Osteuropäischen Staaten. - 2016. - № 04. - S.175-190, 2016)
  Unter der Bezeichnung „rechtsgeschichtlichen Schule von Derpt“ soll Folgendes verstanden werden: die Verbindung gemeinsamer methodischer Herangehensweisen, die Probleme der Erforschung von Staat und Recht des alten Russlands ...
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 23-28, 2016)
  Досліджено трансформацію судової системи на українських землях, що входило до складу Російської імперії в кінці ХVІІІ ст. Показано суперечливість реформаційних зусиль, зроблених у цій сфері за доби правління імператора Павла І.
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 20-27, 2016)
  Проаналізовано еволюцію та особливості судової системи на українських землях Російської імперії з початку XIX ст. і до судової реформи 1864 р., висвітлено юрисдикцію цих органів, недоліки тогочасного судоустрою.
 • Закоморний, Я. О.; Zakomornyi, Ya. O.; Закоморный, Я. О. (Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. студ. и магистрантов (г. Витебск, 29 апр. 2016 г. ) / Вит. гос. ун-т ; гл. ред И.М. Прищепа. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2016. – С. 101-102, 2016)
  В статье рассмотрен Зборовский мирный договор 1649 г,который стал важным этапом в процессе становления украинской государственности.
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 38–43, 2016)
  Досліджено процес становлення та розвитку одного з основних видів покарання у Давньому Римі  смертної кари. Показано, що вища міра покарання за порушення звичаїв, традицій та законів була розповсюджена у Давньому Римі. ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 124–131, 2016)
  Розглянуто етапи розвитку інституту судової експертизи з моменту її першої згадки у 16 ст. до наших днів. Виділено п’ять етапів становлення інституту судової експертизи. Підставою періодизації обрано правову регламентац ...
 • Закоморний, Я. О.; Zakomornyi, Ya. O. (Молодий вчений. - 2016. - № 3(30). - С. 316-319, 2016)
  У статті досліджуються питання пов’язані з однією з ключових битв Національно-визвольної війни – битви під Берестечком. Автор аналізує як політичні, так і військові фактори, що вплинули на її перебіг. Ця битва мала дійсно ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 43–49, 2016)
  Досліджено основні етапи та напрями національного військового будівництва доби Української Центральної Ради. Зазначено, що Лютнева революція 1917 року стала своєрідним каталізатором, який прискорив демократичні процеси в ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 103–111, 2016)
  Спираючись на нормативно-правові акти й архівно-документальний матеріал, досліджено діяльність міліції Харківщини в період її становлення та розвитку як штатного органу охорони громадського порядку, а саме в 20-ті роки ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account