KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 00. УДК 93/94(045) by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 00. УДК 93/94(045) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Holovko, O. M.; Головко, О. М.; Grechenko, V. A.; Греченко, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Recht der Osteuropäischen Staaten. - 2016. - № 04. - S.175-190, 2016)
  Unter der Bezeichnung „rechtsgeschichtlichen Schule von Derpt“ soll Folgendes verstanden werden: die Verbindung gemeinsamer methodischer Herangehensweisen, die Probleme der Erforschung von Staat und Recht des alten Russlands ...
 • Kyrychenko, V. Ye.; Кириченко, В. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Social and Legal Sciences. - Warsaw, 2018. - Vol. 1, № 2. - P. 41-47, 2018)
  У статті аналізуються методи наукового пізнання феномена революції. It has passed the century since the revolutionary events of 1917, which radically changed the historical fate of the Russian Empire and the peoples ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 84–95, 2016)
  Розглянуто досвід оперативно-розшукової діяльності міліції в Україні у період нової економічної політики. Проаналізовано правову основу організації карного розшуку, залучення для протидії злочинності агентури, інформаторів та ...
 • Казимиров, А. О.; Kazymyrov, A. O.; Заборовский, В. В.; Zaborovskyi, V. V.; Заборовський, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0148-5997 (Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – Вип. 2 (35). – С. 237 - 240, 2013)
  Рассмотрены задания, вооружения и тактика действий снайперов в составе незаконных вооруженных формирований во время боевых действий в Кавказском регионе.
 • Закоморний, Я. О.; Zakomornyi, Ya. O. (Молодий вчений. - 2016. - № 3(30). - С. 316-319, 2016)
  У статті досліджуються питання пов’язані з однією з ключових битв Національно-визвольної війни – битви під Берестечком. Автор аналізує як політичні, так і військові фактори, що вплинули на її перебіг. Ця битва мала дійсно ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 22-33., 2015)
  Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з проституцією в період нової економічної політики в Україні, причини проституції, її рівень.
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 157–163, 2017)
  Охарактеризовано правове регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі. Доведено існування самостійних житлових правовідносин, які мали змішаний приватно-публічний характер. Правова природа проживання в житлі залежала ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 5-7, 2017)
  В тезах доповіді розглянуто генезу становлення визначного дня в історії нашої країни – Дня Соборності України. Підкреслено, що об’єднання УНР і ЗУНР можна вважати моделлю цивілізованого та демократичного збирання територій ...
 • Оністрат, Н. В.; Onistrat, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7264-9808; Researcher ID : I-6537-2016 (Бібліотечний форум України. - 2007. - № 2. - С. 14-16., 2007)
  Пропонуються міркування з приводу взаємодії пошукових можливостей електронного і традиційного каталогів бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 124–131, 2016)
  Розглянуто етапи розвитку інституту судової експертизи з моменту її першої згадки у 16 ст. до наших днів. Виділено п’ять етапів становлення інституту судової експертизи. Підставою періодизації обрано правову регламентац ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919 (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 47–52, 2013)
  Досліджено історичні обставини появи та зміст маловідомого джерела античного права – самоського «Хлібного закону», яким визначалися основні напрямки забезпечення продовольчої безпеки полісу. Зроблено висновок, що, незважаючи ...
 • Процюк, Н. О.; Protsiuk, N. O. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 607–610, 2011)
  Досліджено зародження науки, як одного із соціальних інститутів, на сучасній території України. Висвітлено становлення і розвиток науки за часів існування держави – Київської Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.).
 • Закоморний, Я. О.; Zakomornyi, Ya. O.; Закоморный, Я. О. (Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. студ. и магистрантов (г. Витебск, 29 апр. 2016 г. ) / Вит. гос. ун-т ; гл. ред И.М. Прищепа. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2016. – С. 101-102, 2016)
  В статье рассмотрен Зборовский мирный договор 1649 г,который стал важным этапом в процессе становления украинской государственности.
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 23-28, 2016)
  Досліджено трансформацію судової системи на українських землях, що входило до складу Російської імперії в кінці ХVІІІ ст. Показано суперечливість реформаційних зусиль, зроблених у цій сфері за доби правління імператора Павла І.
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Історія науки і біографістика. - 2021. - № 4. - C. 56-71, 2021)
  Висвітлено діяльність етнографа, культурно-громадського діяча, педагога Климента Квітки (1880-1953). Акцентовано увагу на вагомих результатах його науково-дослідницької роботи як етнографа, музикознавця-фольклориста, ...
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 144-146., 2019)
  Розглянуто морально-релігійні засади православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства (1889–1929). Автором зазначено, що певна специфіка публікації полягає в об’ємному цитуванні першоджерел. Такий підхід є свідомим, ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 141-142, 2019)
  Система міжнародного захисту національних меншин, запропонована державами-переможницями у Першій світовій війні, розділила країни, які входили до Ліги Націй, на дві групи. Перша група, до якої входили політично слабкі, ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Боровець, В. А.; Borovets, V. A. (The world of science and innovation: Abstracts of the 1st International scientific and practical conference ( London, United Kingdom,19-21 August , 2020). - London, 2020. - P. 389-391, 2020)
  Надано аналіз повсякденної культури, яка впливає на спосіб людського буття. Досліджено її складові, культурні аналоги та ознаки. Розкрито її людиновимірний характер і вплив на такі сфери загальної культури, як мораль і право.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79). - С. 26-34, 2017)
  Розглянуто основні форми землеволодіння, які існували у Кримському ханстві. З’ясовано особливості ханського землеволодіння, сутність таких форм земельної власності, як кагалик, бейлік, мевкуфе. Особливу увагу приділено ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 8-13, 2017)
  У тезах доповіді узагальнено історичний досвід функціонування органів охорони громадського порядку в Україні за часів національної революції 1917-1921 рр., зокрема, вивчено коло питань, пов’язаних з організацією та кадровим ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account