KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 17-19, 2019)
 • Nenko, Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7868-0155; Sytnik, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0264-7196; Orlova, O. O.; Орлова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9956-9082 (Revista Brasileira de educacao do campo. – 2020. – Vol. 5, 2020)
  У статті розглядається проблема розвитку професійного іміджу вчителя іноземної мови в Україні. Метою цього дослідження було з’ясувати ставлення студентів університетів України до досліджуваного поняття та виявити рівень ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Pereiaslavska, S.; Переяславська, С.; Smahina, O.; Смахіна, О.; Lupei, N.; Лупей, Н.; Mamchur, L.; Мамчур, Л.; Tkachova, O.; Ткачова, О. (IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security. - 2022. - Vol. 22, № 6 (June). - P. 25-32, 2022)
  Досліджено сучасний стан, перспективи розвитку, розробка та впровадження елементів штучного інтелекту в підготовці майбутнього вчителя. Визначено, що використання елементів штучного інтелекту збільшить ефективність навчального ...
 • Fylypska, V. I.; Филипська, В. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (International scientific integration: conference proceedings (Washington, 9-10 November 2020). - Washington, 2020.- P. 439-442, 2020)
  У статті розкрито проблему використання зворотного зв'язку між викладачем та студентом у процесі навчання у вищих навчальних закладах. У цьому дослідженні зворотній зв'язок розглядається як дуже важливий компонент у навчанні, ...
 • Tsekhmister, Ya.; Malatsai, I.; Nechitailo, I. S.; Нечітайло, І. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0656-0370; Yemelyanova, O.; Korol, O.; Statsenko, N. (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021. – Т. 6 (41). – С. 556-563, 2021)
  Проаналізовано проблему професійної підготовки фахівців у сфері освітнього менеджменту. Виявлено, що поява зазначеної спеціальності зумовлена метаморфозами в суспільно-економічному житті та гострою конкуренцією між ...
 • Ivzhenko, I.; Sokol, I.; Kochyna, V. V.; Кочина, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8031-4269; Noskova, M.; Yeromina, L. (Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol. 7, Issue 12. – P. 1251-1253, 2020)
  Суть статті полягає в огляді основних існуючих форм технології дистанційної освіти та їх характеристик. На основі результатів аналізу пропонуються рівні організації процесу дистанційної освіти. Визначено позитивні та ...
 • Nastenko, O.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Khanykina, N. (Pedagogy and Education Management Review. - 2021. - Issue 2(4). - P. 21-29, 2021)
  Розглянуто особливості дистанційного навчання та інтерактивних методів навчання української мови як іноземної, а саме основні поняття, моделі навчання, специфіка практичного використання онлайн-методів у сучасних умовах. ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 26 січ. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 66-68, 2021)
  Розглянуто переваги дистанційного навчання як виду навчання, що використовує педагогічні технології та дає можливість забезпечити ефективний зворотний зв'язок.
 • Gogol, I. O.; Гоголь, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9182-7932 (Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. - Харків, 2020. - № 68. - С. 80-86, 2020)
  У статті зроблена спроба охарактеризувати дистанційне навчання іноземній мові, як один з новітніх форматів навчання, що ефективно доповнює заочну та очну форми навчання у вищих навчальних закладах. Авторка підкреслює, ...
 • Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350; Serhiienko, T. M.; Сергієнко, Т. М. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 76, т. 3. - С. 110-113, 2021)
  Обґрунтовано важливість володіння працівниками правоохоронних органів та Збройних сил України іншомовною комунікативною компетенцією як одним з основних складників професіоналізму сучасного фахівця. Зазначено, що активний ...
 • Kovalenko, Ju.; Gnatenko, K.; Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Karpets, L.; Kovalenko, R. (Pedagogika. – 2020. – Vol. 140, No. 4. – P. 220–236, 2020)
  Завданням дослідження є визначення складових формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту.
 • Gogol, I. O.; Гоголь, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9182-7932; Kochyna, V. V.; Кочина, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8031-4269 (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – № 43 (April). – Р. 73-77, 2020)
  У статті визначено, що при здійсненні маркетингових комунікацій фахівці виконують наступні функції: інформативну, переконувальну, нагадувальну, формування іміджу підприємства та товару, заохочувальну, інтерактивну, ...
 • Morska, N.; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Davydova, O.; Andreev, V.; Bohatyryova, G.; Shcherbakova, N. (International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – Vol. 21, No. 2 (February). – Р. 44-53, 2021)
  У статті пропонується розглянути інформаційні технології та їх застосування в навчальному процесі як підготовку презентаційного матеріалу для студентів вищих навчальних закладів. Розглянуто визначення та місце інформаційних ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 399-401, 2020)
  У тезах розглянуті поняття «інтерактивна технологія навчання» та методи, що можуть застосовуватися як для презентації нового матеріалу, так і для закріплення знань, умінь та навичок. Зазначено, що кооперативне навчання базується ...
 • Fylypska, V. I.; Филипська, В. І.; https://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: лінгвістичний та методологічний аспекти: тези доп. Міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 28 січ. 2020 р.). - Харків, 2020. – С. 71-72, 2020)
  Розглядаються різні види інтерактивних методів навчання студентів на заняттях з іноземної мови.
 • Holubnycha, L.; Kostikova, I.; Soroka, N.; Shchokina, T.; Golopych, I. M.; Голопич, І. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752 (Postmodern Openings. – 2021. – Vol. 12, Issue 1, Supl. 1. – P. 200-214, 2021)
  Розглянуто деякі особливості розвитку міжкультурної компетентності у рамках мови та культури. Показано специфіку розвитку міжкультурної компетенції, включаючи мовну компетенцію, лінгвокультурну компетенцію. Визначено ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХХVІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июн. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 4. – С. 77-80, 2017)
  Міжкультурна комунікативна компетенція відіграє важливу роль в реалізації професійного спілкування в міжкультурному середовищі. Вона забезпечує ефективність професійної діяльності і є значущим фактором професійного ...
 • Marchenko, O. H.; Марченко, О. Г.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560; Noskova, M.; Носкова, М.; Fedorenko, I.; Федоренко, І.; Semenog, O.; Семеног, О.; Vovk, M.; Вовк, М.; Romanyshyn, R.; Романишин, Р. (IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security. - 2021. - Vol. 21, № 6 (June). - P. 151-155, 2021)
  Розглянуто модель, у контексті якої два основні елементи – базові бібліотечні навички та навички у використанні інформаційних технологій. Перші формуються в рамках освітніх програм для користувачів академічних бібліотек, ...
 • Savchenko, O. O.; Савченко, О. О.; Horbach, N. L.; Горбач, Н. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Kalchenko, T. M.; Кальченко, Т. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883; Bortnyk, Y. M.; Бортник, Ю. М. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 328-342, 2023)
  Визначено, що лексичний підхід базується на здатності розуміти та створювати фрази іноземною мовою як лексичні одиниці (фрагменти). Лексичний підхід до навчання граматиці розуміється як навчання граматичним явищам, таким ...
 • Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350; Serhiienko, T.; Сергієнко, Т. (Актуальні питання гуманітарних наук. - 2021. - Вип. 38, т. 3. - С. 138-142, 2021)
  Обґрунтовано вимоги, які висуваються до іншомовної підготовки сучасних працівників правоохоронних органів та військовослужбовців. Зазначено, що потреба у спілкуванні іноземними мовами, спричинена вимогою ринку праці, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account