Browsing Samoarkhivatsiia by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 ()
  Окреслено правові аспекти застосування криптовалюти при екологічному краудфандингу (громадському фінансуванні).
 • Okhrimenko, І.; Boiko-Buzyl, Y.; Kisil, Z.; Katolyk, H.; Miloradovа, N. E.; Мілорадова, Н. Е.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Applied Linguistics Research Journal. - 2021. -№ 5(4). - С. 91-103, 21)
  Modern social and psychological studies of loneliness involve the analysis of many personal problems that relate to various manifestations of human life, especially in the field of interpersonal contacts and communication. ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спеціальний випуск. – 2001. – № 2, 2001)
  Стаття присвячена питанню правової термінології в статті 124-1 КК України. Висвітлено вади цієї статті, показано шляхи подолання наявних недоліків.
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2002. – № 2. – С. 112-121, 2002)
  Стаття присвячена питанню відмежування торгівлі людьми, як злочину певного виду, від інших суміжних злочинів, наприклад, найманства, проституції, задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, тощо. Автор демонструє, ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганського інституту внутрі­шніх справ МВС України. – 2002. – № 1, 2002)
  Стаття присвячена висвітленню такої ознаки вчинення злочину, передбаченого статтею 149 КК України, як обман. Автор показує важливість диференціації обманного вчинення торгівлі людьми і вчинення цього злочину без використання ...
 • Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2323-987X; ResearcherID: I-7765-2016 (Право і безпека. - 2004 - Т.3. - № 3. - С.143-147, 2004)
  Досліджена сутність нових форм позовного захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному процесі України - позовів про захист інтересів невизначеного кола осіб, похідних (похідних) позовів, майнових ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2004. - № 1, т. 3. - С. 21-25, 2004)
  Визначається місце і роль територіального самоврядування у системі публічної влади Республіки Польща; підкреслена недосконалість польської термінології з даного питання, а також неоднозначність підходів при визначенні ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Юридичний вісник України. – 2005. – № 4, 2005)
  Стаття присвячена нагальним питанням законодавчого викладу деяких видів покарання за певні злочини, передбачені КК України. Автор показує, що такі законодавчі підходи створюють справжні колізії як у розумінні санкцій деяких ...
 • Лизогуб, Я. Г. (Право України. – 2005. – № 4, 2005)
  Стаття присвячена декільком проблемним питанням статті 140 КК України. Автор обговорює текстуальний виклад норми, його кримінально-правову оцінку, а також покарання. Запропоновано варіанти поліпшення зазначеної норми для ...
 • Клімушин, П. С. (Державне будівництво. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. № 1, ч. 2., 2007)
  У статті проводиться аналіз широкого спектра програмних комплексів використовуваних на підприємствах України. Використовувані програмні комплекси мають істотні відмінності по числу розв'язуваних завдань, способам їхнього ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 вересня 2008 р.). – Х.: ХНУВС, 2008. – С. 93-96., 2008)
  Досліджується питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на місцевому рівні. Наголошується, що забезпечення прав людини є завданням не тільки держави, але й місцевого ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Серенок, А. О.; Serenok, A. O. (Теорія та практика державного управління. - 2008. - Вип. 4 (23). - С. 186-192, 2008)
  Стаття присвячена розгляду проблеми підвищення ефективності державного управління через вдосконалення організаційних, правових і технічних механізмів взаємодії інфраструктур суспільства в системі електронного уряду. The ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Право України. – 2008. – №10, 2008)
  Стаття присвячена деяким проблемним питанням законодавчого викладу кваліфікованого складу злочину, передбаченого статтею 146 КК України. Під кутом зору теорії кримінального права, а також з урахуванням порівняльного аналізу ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 10. – С. 376-384., 2008)
  У статті розглядаються залежність комунікативних здібностей курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами за допомогою спілкування. Запропоновано ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України. – Хмельницький : Національна академія Державної прикордоннної служби України імені Б. Хмельницького, 208. – 314 с., 2008)
  У статті пропонується здійснювати професійну підготовку курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами, а саме: у отриманні окремих знань з педагогіки та психології, підвищенні педагогічної, комунікативної та конфліктологічної ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2008. – Вип. 49. – С. 298-303, 2008)
  У статті досліджується професійне самовизначення керівників навчальних курсів щодо виховної роботи з курсантами, яке можливе під впливом зовнішніх чинників або допомоги. При одержанні допомоги або проходження спеціальної ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник прокуратури України. – 2008. – №10, 2008)
  Стаття присвячена юридичному аналізу правової норми про відповідальність за захоплення заручників. Автор акцентував особливу увагу на основний склад зазначеного злочину, показавши наявні законодавчы вади і шляхи їх усунення.
 • Клімушин, П. С. (Актуальні проблеми державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. № 1 (35). С. 134–142., 2009)
  Проаналізовано широкий спектр програмних комплексів, що використовуються в державних установах України. Запропоновано систему вдосконалення інформаційної підготовки магістрів державного управління і публічного ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. – № 1(5). – С. 36-39., 2009)
  У статті розглядається динаміка компетенції місцевого самоврядування в Україні за роки незалежності. Робиться висновок про те, що розширення компетенції та поява дедалі більшої кількості повноважень правоохоронного характеру ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. - 2009. - Вип. 6. - С. 167-171, 2009)
  Статтю присвячено проблемі визначення сутності права Європейського Союзу як правового феномена сучасної Європи, для якої характерний специфічний правопорядок і правова система, що склалася на межі міжнародного й національного ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account