KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Dotsenko, V. V.; Доценко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Petruk, O.; Bedan, V.; Vikhtiuk, A.; Kudermina, O.; Izbash, S. (Systematic Reviews in Pharmacy. – 2021. – Vol. 12, Issue 1 (January). – P. 326-333, 2021)
  У статті представлені результати дослідження характеристик професійної мотивації працівників охорони та оборони та виявлено взаємозв'язок між мотивацією та індивідуально-психологічними якостями та ставленням людей до різних ...
 • Pishchanska, V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8373-555X; Khlystun, O.; Хлистун, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1764-6559; Tiurina, V. O.; Тюріна, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; Tomashevska, M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1431-8434; Kvasetska, Ya.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4270-878X; Dobrovolska, R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1414-8861 (Laplage em Revista (International). – 2021. – Vol.7, № 3 (Sept. - Dec.). – P. 324-329, 2021)
  Методологічною основою статті є основні ідеї системного підходу, системного мислення-діяльності, засновані на компетенціях та синергетиці, що дозволяють розглядати інноваційну компетенцію вчителя як професійного та цілісного ...
 • Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Pletenytska, L.; Averina, K.; Honcharuk, V.; Danilevich, L. (Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol. 7, Issue 13. – P. 106-108, 2020)
  У статті представлений алгоритм застосування рейтингової системи оцінювання для ефективного впливу на активізацію пізнавальної діяльності студентів. Пропонується 100-бальний рейтинг оцінювання студентів, який враховує ...
 • Denha, N.; Bakumenko, T.; Saiapina, S.; Lashta, R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3585-8325; Meshko, O.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; Бузиль, Ю. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 59-75, 2022)
  У статті аналізується проблема розвитку професійної рефлексії в українській та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. Показано, що такі поняття, як «рефлексія», «професійна рефлексія» та «професійна рефлексія вчителя» ...
 • Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, I.; Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Okhrimenko, S.; Prontenko, K. (Postmodern Openings. – 2020. – Vol. 11, Issue 1, Supl. 1. – P. 200-217, 2020)
  Увага приділяється вивченню психологічних переживань, пов’язаних з майбутнім патрульної поліції в Україні, значна частина яких не мала попереднього досвіду правоохоронної діяльності. Мета дослідження - вивчити різні типи ...
 • Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, I.; Filonenko, V. M.; Філоненко, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705; Shylina, A. A.; Шиліна, А. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Ponomarenko, Ya. S.; Пономаренко, Я. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Okhrimenko, S.; Орхіменко, С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9013-9780; Aleksandrov, D.; Александров, Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9307-2585 (Postmodern Openings. - 2020. - Vol. 11, Issue 2, Supl.1. - P. 182-199, 2020)
  У цій роботі приділено увагу вивченню індивідуальних психологічних та кримінологічних особливостей злочинців-насильників. Метою дослідження є з’ясувати особливості несвідомої агресії нехронічних, хронічних та екстремаль ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Науковий вiсник Мукачiвського державного унiверситету. Сер.: Педагогiка та психологiя. – 2022. – №1, т. 8. – С. 31-37, 2022)
  У статті презентовано стислий огляд теоретичних напрацювань щодо ціннісної сфери поліціантів в українських і закордонних студіях. Констатовано, що у царині психології особистісні цінності часто є об’єктом дослідження та ...
 • Miloradovа, N. E.; Мілорадова, Н. Е.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Okhrimenko, I. M.; Орхіменко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8813-5107; Dotsenko, V. V.; Доценко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Matiienko, T.; Rivchachenko, O. (Postmodern Openings. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 01-22, 2022)
  Комунікативний компонент професійної діяльності слідчого є домінуючим, оскільки свідчить про здатність працівника організовувати роботу на основі професійно виваженого спілкування з об’єктами взаємодії. Етап здобуття вищої ...
 • Шахова, Е. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972 (Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 73-74, 2017)
  Розглянуто питання нейропсихологічних механізмів стресу і посттравматичного стресового розладу. Обговорено один із генетично запрограмованих механізмів природного звільнення від стресу – нейрогенний тремор. Особливу увагу ...
 • Рєзнік, І. С.; Rieznik, I. S.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 89-93, 2020)
  Розглянуто поняття авантюрності та авантюризму. Проаналізовано специфіку толерантності до невизначеності у студентів з низьким та високим рівнем авантюрності. Показано, що студенти з високим рівнем авантюрності більш ...
 • Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (International independent scientific journal. - 2020. - Vol. 2, № 19. - P. 52-55, 2020)
  Надано характеристику адаптаційної готовності та копінг-стратегій особистості з точки зору подолання стресових ситуацій та життєвих труднощів. Визначено фактори, що впливають на формування ціннісних орієнтацій правоохоронців, ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Психологічний часопис =Psychological journal. - 2021. - Т. 7, № 8(52). - С. 7-17, 2021)
  Роглянуто результати експериментального дослідження українськомовної адаптації опитувальника Р. М. Белбіна як поширеного в англомовних країнах психодіагностичного інструменту, призначеного для вивчення структури групових ...
 • Мозговий, П. О.; Mozghovyi, P. O. (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 297-298, 2022)
  Поліцейський – це обличчя правопорядку, захисту, мужності та багатофункціональності. Поліцейські повинні своїми діями забезпечити формування позитивного ставлення у людей до державних органів. У той же час виховна та ...
 • Колотік, А. С.; Kolotik, A. S. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 148-151, 2017)
  Проведено порівняльний аналіз чинного та перспективного нормативного забезпечення діяльності психологічної служби Національної поліції. Виявлено коло питань щодо ефективності проекту Положення про систему психологічного ...
 • Кузьмінова, М. М.; Kuzminova, M. M. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 79-81, 2016)
  Проаналізовано теоретичні аспекти проблеми ціннісно-мотиваційної регуляції поведінки працівників підрозділів кіберполіції як нової соціально-професійної групи. Доведено, що створення цих підрозділів висуває низку завдань ...
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної діяльності в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 26 листоп. 2021 р.). - Херсон, 2021. - С. 320-324, 2021)
  Зазначено, що в науці недостатньо досліджень, які б вивчали вплив на готовність до змін у поліцейських в період фахової підготовки або на ранніх етапах професійної діяльності. Запропоновано подальше вивчення детермінант, ...
 • Кушко, К.; Kushko, K.; Галата, О. В.; Halata, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8081-4730; Савченко, О. А.; Savchenko, O. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4808-5894 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 368-370, 2020)
  Визначено, що сприйняття і обробка інформації людиною-оператором як специфічна його властивість, що виявляється в його трудовій діяльності, багато в чому визначає якісні і кількісні характеристики використаних при цьому ...
 • Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 40-44, 2016)
  Проаналізовано професійну підготовку працівників ОВС України, обґрунтовано необхідність педагогічної, психологічної, правової й фізичної підготовки працівників ОВС до роботи в екстремальних умовах.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 11-13, 2017)
  Описано напрямки системи психологічного забезпечення поліцейських. Названо причини надзвичайних ситуацій у поліцейському середовищі, які зумовлюють необхідність проведення психокорекційної та консультативної роботи з ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 138-142, 2020)
  Представлено науково-дослідницькі та педагогічні кроки з формування антикорупційної спрямованості студентів. Виявлено основні характеристики розвитку особистості, які значною мірою впливають на схильність останньої до ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account