KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Bazyma, B. A. (Влада і насильство : збірка наук. статей / за ред. Кривулі О.М. - Харків : Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 133-146, 1997)
  Аналізується історія і сучасний стан психології агресивної поведінки. Розглядаються основні поняття і ознаки агресивної поведінки (АП), а також його форми – «інструментальна агресія» (ИА) і «ворожа агресія» (ВА) та умови ...
 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Кутько, И. И.; Bazyma, B. O. (Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 1997. - №1, Т. 97. - С. 24-28, 1997)
  Експериментальне дослідження валідності «Клінічного колірного тесту» М. Люшера для вивчення типів акцентуацій характеру за класифікацією А. Е. Личко. Запропоновано нові діагностичні індекси , а саме: «сума основного кольору» ...
 • Милорадова, Н. Е.; Myloradova, N. E. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 499-504, 2002)
  Досліджено теоретичну розробку конфліктів. Конфлікти, що виникають при взаємовідносинах людей, прийнято називати міжособистісними. Вони відрізняються специфічними рисами та багатогранністю засобів класифікування, які ...
 • Романенко, О. В.; Romanenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. – 2005. – № 4/4. – С. 193-197, 2005)
  Розглядається проблема становлення поняття “соціальне уявлення” в теорії західної соціальної психології.
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Професіоналізм педагога. Європейський вибір України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Ялта, 21-23 верес. 2005 р.). - Ялта : РВВ КГУ, 2005, 2005)
  В статті розглядаються причини виникнення проблем у навчально-виховному процесі відомчих навчальних закладів МВС України та можливі шляхи їх подолання. Запропоновано формувати готовність та педагогічну компетентність у ...
 • Антонов, Г. В.; Antonov, H. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 394-399, 2005)
  Висвітлено уявлення про конфлікти, що існують у конфліктологічних літературних джерелах. З’ясовано сучасні підходи до сутності конфліктів, визначено предмет науки про конфлікти (конфліктології). Зазначено, що педагогічний ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія: зб. ст. -Ялта : РВВ РВУЗ КГУ, 2006. - Вип. 9. Ч. 1. – С. 136-140, 2006)
  В статті розглядаються шляхи підготовки курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами з метою оптимізації виховної системи відомчих навчальних закладів МВС України. Запропоновано реалізувати андрагогічний підхід у ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 трав. 2006 р.). – Суми : ЗАТ «ІСА-Інтерпапір», 2006. – С. 283-290, 2006)
  В статті розглядається доцільність підготовки керівників учбових курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування фахівця як справжнього інтелігента, високоморальної, ...
 • Філіпенко, Н. Є.; Filipenko, N. Ye. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.89-107, 2006)
  Розглянуто аспекти використання психологічних знань для забезпечення виконання завдань цивільного судочинства, профілактики адміністративних правопорушень, їх застосування в законотворчому процесі та оперативно-розшуковій ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 11. – С. 303-313, 2008)
  В статті розглядається залежність конфліктологічної компетентності курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Доведено, що особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами через спілкування. ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні технології в екстремальних видах діяльності : матеріали IV міжнародної наук. – практ. конф. (Донецьк, 22-23 травня 2008 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2008. –C. 227-229, 2008)
  В статті наведено можливість практичного використання вправи «введення в стрес» у психологічному тренінзі «К-С-Б» в якості діагностики стресостійкості правоохоронців.
 • Моргун, О. С.; Morgun, O. S. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 198 - 202., 2009)
  Проаналізовано сучасний стан проблеми інновацій, різноманітні підходи до розуміння психологічної сутності інновацій. Вказано на необхідність вивчення проблеми інновацій у професійній діяльності співробітників правоохоронних ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні технології в екстремальних видах діяльності: матеріали V міжнародної наук. - практ. конф. (Донецьк, 28-29 травня 2009 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2009. – С. 234-236, 2009)
  У статті запропонований тренінг, який дозволяє сформувати готовність у керівників навчальних курсів до виховної роботи з курсантами, розвинути комунікативну та конфліктологічну компетентність, здобути та вдосконалити ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 237–241, 2009)
  Показано, що одним із елементів професійної кваліфікації слідчих виступає загальна обізнаність у питаннях психології та уміння використовувати їх на практиці. Підкреслено, що психологічна компетентність слідчого являє ...
 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 230-235, 2009)
  Висвітлено вплив професійної діяльності на особистість та поведінку людини у праці. Розглянуто феномен професійної деформації, фактори, що впливають на нього. Зазначено, що для соціальних об’єктів деформація є якісним ...
 • Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 526–530, 2010)
  Щодо визначення основних правил проведення переговорів з терористами та визначення особистісних і професійних особливостей переговорщика надається новий альтернативний підхід щодо врегулювання протиріч, зокрема, що дозволяє ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 листоп. 2010 р.). – Харків : ХНУВС, 2010. – С. 85-86, 2010)
  У статті пропонується здійснювати діагностику організаторських якостей учасників за допомогою розташування осіб в тренінговому залі.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип.28. – Ч.1. – С. 96-98, 2010)
  В статті аналізуються сучасні педагогічні підходи та технології формування конфліктологічної культури майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені психологічні та педагогічні чинники формування конфліктологічної ...
 • Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 237-242, 2010)
  Автором указано, що виявлення типових важких професійних ситуацій, з якими стикається працівник патрульно-постової служби, є необхідною для подальшої колекційної роботи психолога. Визначено, що усвідомлення механізмів ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account