Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository: Recent submissions

 • Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 223-227, 2016)
  Розглянуто теоретичні аспекти проблеми професійного самоздійснення. Відзначено необхідність вивчення психологічного змісту цього феномена. Досліджено питання вивчення професійного самоздійснення у майбутніх правоохоронців, ...
 • Потапова, С. М.; Potapova, S. M. (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 227-230, 2016)
  Визначено, що професійна діяльність працівника ОВС потребує як здатності утримувати свою працездатність на високому рівні (витривалості), так і швидкості реагування. Саме це визначає необхідність застосування прийомів ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 239-241, 2016)
  Розглянуто особливості функціонального аспекту відповідальності жінок-злочинниць. Зазначено, що жінки-злочинниці характеризується поверхневим розумінням відповідальності, висловлено припущення про зв’язок між відповідальністю ...
 • Греса, Н. В.; Gresa, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0517-4822 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 260-263, 2016)
  Розглянуто особливості проактивного копінгу як адаптивної поведінки, яка допомагає ефективно подолати складні життєві ситуації та сприяти покращенню психологічного стану людини, який забезпечує психологічне благополуччя ...
 • Ткаченко, М. А.; Tkachenko, M. A.; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 284-286, 2016)
  Представлено результати теоретичного аналізу проблеми психологічної якості життя людини. Наведено підходи до розуміння психологічної якості життя. Показано її складові, критерії, та чинники розвитку.
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 286-288, 2016)
  Розглянуто проблему психологічного часу людини. Відзначено, що такий часовий аспект, як часова перспектива може істотно впливати на розвиток особистості людини.
 • Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V. (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 295-298, 2016)
  Проаналізовано основні психологічні риси руху футбольних фанатів та фактори, які сприяють їх організаційній згуртованості й відмінності футбольних фанатів від звичайних уболівальників.
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 299-302, 2016)
  Розглянуто протидію негативним інформаційно-психологічним впливам як елемент системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості, суспільства, держави, як стан захищеності психіки від дії різних інформаційних ...
 • Ishchenko, I.; Buhaichuk, K. L.; Бугайчук, К. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Tokarchuk, O.; Rudoi, K.; Tsareva, I. (Cuestiones Políticas. – 2022. – Vol. 40, № 75. – P. 263-273, 2022)
  Метою дослідження є виявлення особливостей превентивної діяльності правоохоронних органів у країнах Європейського Союзу. Звернуто увагу на ключові методи профілактичної роботи, яку проводить поліція різних країн, що дає ...
 • Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712 (Харків: ХНУВС, 2022. – 137 с., 2022)
  У довіднику висвітлено правові засади та організацію діяльності уповноважених осіб щодо роботи із викривачами корупції, а також у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Видання буде корисним курсантам, ...
 • Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 309-312, 2016)
  Проаналізовано стан проблеми асоціальної поведінки як психологічної категорії. Проведене порівняння підходів до класифікації видів і форм асоціальної поведінки показало їх неузгодженість. Запропоновано вважати осі ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 320-323, 2016)
  Розглянуто початковий етап становлення вітчизняної соціальної психології. Визначено провідна роль і наукова діяльність в цьому процесі відомого вченого В. М. Хвостова (1868–1920). Вказано на створення ним першої ...
 • Скляров, О. М.; Skliarov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4156-3080; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 324-326, 2016)
  Розкрито особливості толерантності до невизначеності у людей протестантського віросповідання. Порівняно різні аспекти толерантності між протестантами та особами, які не відносять себе до жодного віросповідання.
 • Шелкошвеєв, І. В.; Shelkoshveiev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3171-1078 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 329-330, 2016)
  Волонтерську діяльність розглянуто як соціальний рух, як громадську спільноту, суб’єкт соціальної роботи. Освітлено основні напрямки та критерії діяльності волонтерів, визначено соціальні функції волонтерства.
 • Голуб, М. В.; Holub, M. V.; ORCID: https://orсid.org/0000-0002-5257-081X (Право та інновації. - 2022. - №4(40). - С. 100-106, 2022)
  Розглянуто питання щодо необхідності використання досвіду роботи правоохоронних органів країн Європейського Союзу та США відповідними інституціями системи Міністерства внутрішніх справ України. Акцентовано увагу на тому, ...
 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (Сolloquium-journal. - 2022. - № 36(152). - P. 7-9, 2022)
  Розглянуто кваліфікація та загальна якість викладацького складу. Визначено вимоги, що висуваються до викладачів іноземних мов ЗВО з особливими умовами навчання, і динаміка їх трансформації в зв’язку зі зміною ролі викладача ...
 • Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883; Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Бортник, Ю. М.; Bortnyk, Y. M. (Сolloquium-journal. - 2022. - № 36(152). - P. 4-6, 2022)
  Розглянуто переваги використання інформаційних технологій у навчальному середовищі, сучасні комп’ютерні технології. Надано оцінку використанню дистанційного навчання в навчальному процесі. Проаналізовано процес впровадження ...
 • Savchenko, O. O.; Савченко, О. О.; Horbach, N. L.; Горбач, Н. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Kalchenko, T. M.; Кальченко, Т. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883; Bortnyk, Y. M.; Бортник, Ю. М. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 328-342, 2023)
  Визначено, що лексичний підхід базується на здатності розуміти та створювати фрази іноземною мовою як лексичні одиниці (фрагменти). Лексичний підхід до навчання граматиці розуміється як навчання граматичним явищам, таким ...
 • Garnyk, L. P.; Гарник, Л. П.; Snihurova, I. I.; Снігурова, І. І.; Danchenko, I. O.; Данченко, І. О. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 288-306, 2023)
  Розглянуто нагальну потребу в практичних рекомендаціях щодо організації навчально-виховного процесу в змішаних групах, де разом навчаються європейці та українці (іноземці), започаткувати розробку методики комплексної ...
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Solodka, O. V.; Yakovliv, V. L.; Myronov, Yu. O.; Kusovska, O. S.; Merdov, S. P.; Beloshenko Yu. K (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2023. - Вип. 1(159). - С. 21-27, 2023)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо високої кваліфікації – чемпіонок та призерок чемпіонату світу 2022 року (м. Ташкент, Узбекистан). Наголошено на оновленні відповідно до ...