Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 218-227, 2012)
  Визначено загальні та спеціальні ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю. Представлено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань. The general and special signs of organs of ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 302-309, 2012)
  Розглянуто питання про об’єкт податкових правовідносин, з’ясовано місце об’єкта у структурі досліджуваних правовідносин. Досліджено співвідношення понять «об’єкт податкових правовідносин» та «об’єкт оподаткування». ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; ; Одерій, О. В.; Oderii, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6999-4387; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256; Лускатов, О. В.; Luskatov, O. V.; Макаренко, Є. І.; Макаренко, Є. І.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325; Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Харків, 2018. – 312 с., 2018)
  У другому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено питання криміналістичної методики, ...
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 242-247, 2012)
  Досліджено інститут відповідальності державних органів в оподаткуванні та визначена необхідність посилення гарантій платників податків шляхом впровадження норм, які забезпечують, в разі порушення, поновлення їх прав та ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Даньшин, М. В.; Danshyn, M. V.; Іщенко, А. В.; Ishchenko, A. V.; Лук’янчиков, Є. Д.; Lukianchykov, Ye. D.; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Салтевський, М. В.; Saltevskyi, M. V.; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Gusieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301; Кобець, М. В.; Kobets, M. V.; Коваленко, В. В.; Kovalenko, V. V.; Кофанов, А. В.; Kofanov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5242-2518; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Осика, І. М.; Osyka, I. M.; Чернець, М. Г.; Chernets, M. H.; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564; Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1444-0408; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948 (Харків, 2018. – 384 с., 2018)
  У першому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено загальнотеоретичні положення ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds