Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Фонди

Recently Added

 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. срав., каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. Харків: ХНУВС, 2020. С. 276-278., 2020-05-29)
  В матеріалах наукової праці наголошується на тому, що досвід масового використання в закладі вищої освіти дистанційної форми навчання повинен створити дискусійне підґрунтя в середовищі науково-педагогічного складу та стати ...
 • Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1190-9303; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Форум Права. – 2020. – № 1 (60). – С. 57-66, 2020)
  Визначено суб’єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів і вирішено проблеми кримінально-правої кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2019. - № 3 (9). - С. 139-147, 2019)
  У результаті аналізу зміст понять «юрисдикція» та «адміністративна юрисдикція» охарактеризовано зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності органів і підрозділів поліції. Охарактеризовано адміністративні правопорушення, ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум Права. – 2020. – № 1 (60). – С. 47-56, 2020)
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад біпатризму в Україні, визначення його основних рис, характеристика переваг і недоліків визнання біпатризму в існуючих соціально-політичних ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2019. - № 4. - С. 83-95, 2019)
  Статтю спрямовано на розкриття особливостей адміністративно-правового забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транс-порті. В роботі охарактеризовано властивості авіаційного транспорту, його сучасний ...

View more