KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Тактика самозахисту та особистої безпеки працівників Національної поліції України : метод. рек.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Сокуренко, В. В.
dc.contributor.advisor Sokurenko, V. V.
dc.contributor.advisor ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
dc.contributor.advisor ResearcherID: B-9017-2018
dc.contributor.author Бортник, С. М.
dc.contributor.author Bortnik, S. M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007
dc.contributor.author Моргунов, О. А.
dc.contributor.author Morgunov, O. A.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620
dc.contributor.author Артем’єв, В. О.
dc.contributor.author Artemiev, V. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1603-7401
dc.contributor.author Хомко, І. Г.
dc.contributor.author Khomko, I. G.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1797-4018
dc.contributor.author ResearcherID: AAB-6020-2020
dc.date.accessioned 2018-06-18T12:57:13Z
dc.date.available 2018-06-18T12:57:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1169
dc.description Тактика самозахисту та особистої безпеки працівників Національної поліції України : метод. рек. / [уклад.: Бортник С. М., Моргунов О. А., Артем'єв В. О., Хомко І. Г.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2; за заг. ред. В. В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2017. 136 с. : іл. uk_UA
dc.description.abstract Методичні рекомендації мають практично-прикладний характер, якій відображено в чіткій послідовності викладеного матеріалу, з урахуванням сучасної нормативної бази. Представлено модель застосування сили, яка є допомогою у розумінні принципів застосування заходів поліцейського примусу та співвідношення обраного заходу загрозі тощо. Рекомендації будуть корисними для викладачів та інструкторів з особистої безпеки, при плануванні та підготовці до проведення практичних занять та занять у системі службової підготовки особового складу співробітників Національної поліції України. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract Методические рекомендации имеют практически-прикладной характер, который отражен в четкой последовательности изложенного материала, с учетом современной нормативной базы. Представлена модель применения силы, которая является помощью в понимании принципов применения мер полицейского принуждения и соотношения избранного средства угрозы и т. п. Рекомендации будут полезны для преподавателей и инструкторов по личной безопасности, при планировании и подготовке к проведению практических занятий и занятий в системе служебной подготовки личного состава сотрудников Национальной полиции Украины. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2017. – 136 с. uk_UA
dc.subject Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject поліція uk_UA
dc.subject полиция uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject тактика самозахисту uk_UA
dc.subject особиста безпека uk_UA
dc.subject працівник поліції uk_UA
dc.subject поліцейський uk_UA
dc.subject полицейский uk_UA
dc.subject police officers uk_UA
dc.subject застосування сили uk_UA
dc.subject модель застосування сили uk_UA
dc.subject заходи поліцейського примусу uk_UA
dc.subject підстави застосування uk_UA
dc.subject примусове усунення від керування транспортним засобом uk_UA
dc.subject приклади ситуаційних завдань uk_UA
dc.subject ситуаційні завдання uk_UA
dc.subject тактика самозащиты uk_UA
dc.subject личная безопасность uk_UA
dc.subject personal safety uk_UA
dc.subject применение силы uk_UA
dc.subject модель применения силы uk_UA
dc.subject меры полицейского принуждения uk_UA
dc.subject полицейское принуждение uk_UA
dc.subject основания применения uk_UA
dc.subject принудительное отстранение от управления транспортным средством uk_UA
dc.subject примеры ситуационных задач uk_UA
dc.subject ситуационные задачи uk_UA
dc.title Тактика самозахисту та особистої безпеки працівників Національної поліції України : метод. рек. uk_UA
dc.title.alternative Методичні рекомендації uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account