Техніка. Технічні науки (Machinery. Engineering)

Останні додані

 • Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; Петров, К. Е.; Petrov, K. E.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 63-68, 2017)
  Досліджено найбільш поширені алгоритми злочинних дій у мережі Інтернет та визначено проблеми, що виникають під час профілактики та боротьби з кіберзлочинністю. Сформульовано пропозиції щодо протидії використанню різноманітних ...
 • Узлов, Д. Ю.; Uzlov, D. Y.; Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159 (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 86-94, 2016)
  Исследована проблема перехода полиции к новым формам и методам взаимодействия с населением на основе современных информационных технологий. Проанализировано состояние этого вопроса в мире и в Украине. Выполнен обзор ...
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків, 2015.- 182 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за напрямами «правознавство», «правоохоронна діяльність». У посібнику розглянуті теоретичні та практичні основи комп’ютерної ...
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Yu. Ye. (Харків, 2011. - 260 с., 2011)
  Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за напрямом «комп’ютерні науки». У посібнику розглянуті теоретичні основи мікропроцесорної техніки, склад та принцип роботи процесорів, мікроконтролерів, ...
 • Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434 (Харків : НікаНова, 2015. – 180 с., 2015)
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 86-95, 2016)
  Розглянуто особливості використання сучасних інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, форми їх процесуального оформлення та закріплення як доказів у кримінальному провадженні. Описано ...
 • Узлов, Д. Ю.; Струков, В. М.; Григорович, А. Б.; Петрусенко, А. И.; Доскаленко, С. Н.; Uzlov, D. Y.; Strukov, V. M.; Grigorovich, A. B.; Petrusenko, A. I.; Doskalenko, S. N. (Право і безпека. - 2015. - № 2 (57). - С. 132–139., 2015)
  Досліджено проблему підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ шляхом створення інтелектуального технологічного інструментарію нового покоління. Проаналізовано сучасний стан ...
 • Петров, К. Е.; Petrov, K. E.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 256-263., 2015)
  Розглянуто питання вразливості використання Web-застосувань та серверів і яким чином можуть бути використані найбільш загальні способи захисту для запобігання програмним атакам на сервери та застосування. Функціонування ...

View more