KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування : наук.-метод. рек.

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах