KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Нова Воєнна доктрина України як основа реформування національного сектору безпеки і оборони

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах