KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Деякі питання забезпечення взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ з Державною виконавчою службою з приводу належного оформлення постанов у справах про адміністративні правопорушення

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах