KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Деякі дискусійні аспекти, що обумовлюють необхідність подальшої інновації вчення про джерела права

Show simple item record

dc.contributor.author Невзоров, І. Л.
dc.contributor.author Nevzorov, I. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886
dc.contributor.author Лазарєв, В. В.
dc.contributor.author Lazariev, V. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497
dc.date.accessioned 2019-10-05T14:57:58Z
dc.date.available 2019-10-05T14:57:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5856
dc.description Невзоров, І. Л. Деякі дискусійні аспекти, що обумовлюють необхідність подальшої інновації вчення про джерела права / І. Л. Невзоров, В. В. Лазарєв // Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права : тези доп. та повідомл. учасників ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2019. – С. 180-183. uk_UA
dc.description.abstract Постановка питання про джерела права як для світової, так і для вітчизняної юриспруденції є споконвічною. Ряд авторів висловлюють власні підходи до означеного питання. Звертається увага на те, що у Конституції як акті, що має найвищу юридичну силу, термін "джерело права" взагалі не згадується. Зазначається, що в національній правовій системі не має монізму нормативно-правових актів. Робиться припущення про те, що в законі зроблено спробу легалізації в межах національної правової системи принципів права в якості джерел права. uk_UA
dc.description.abstract The question of the sources of law for both the world and domestic jurisprudence is primordial. Several authors express their own approaches to this issue. Attention is drawn to the fact that the term "source of law" is not mentioned at all in the Constitution as an act having the highest legal force. It is noted that in the national legal system there is no monism of normative legal acts. It is assumed that the law attempts to legalize the principles of law as sources of law within the national legal system. en
dc.description.abstract Постановка вопроса об источниках права как для мировой, так и для отечественной юриспруденции является исконной. Ряд авторов высказывают собственные подходы к указанному вопросу. Обращается внимание на то, что в Конституции как акте, который имеет высшую юридическую силу, термин "источник права" вообще не упоминается. Отмечается, что в национальной правовой системе нет монизма нормативно-правовых актов. Делается предположение о том, что в законе предпринята попытка легализации в рамках национальной правовой системы принципов права в качестве источников права. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права : тези доп. та повідомл. учасників ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – С. 180-183 uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject джерела права uk_UA
dc.subject нормативно-правовий акт uk_UA
dc.subject закон uk_UA
dc.subject звичай uk_UA
dc.subject судова практика uk_UA
dc.subject доктрина uk_UA
dc.subject правова система uk_UA
dc.subject источники права uk_UA
dc.subject нормативно-правовой акт uk_UA
dc.subject закон uk_UA
dc.subject обычай uk_UA
dc.subject судебная практика uk_UA
dc.subject правовая система uk_UA
dc.subject source of law uk_UA
dc.subject legal act uk_UA
dc.subject law uk_UA
dc.subject custom uk_UA
dc.subject judicial practice uk_UA
dc.subject Legal System uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право
dc.title Деякі дискусійні аспекти, що обумовлюють необхідність подальшої інновації вчення про джерела права uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account