KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Боротьба органів робітничо-селянської інспекції УСРР з фінансовими правопорушеннями у перші роки НЕПу (1921-1923 рр.)

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах