Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 97–102

Анотація

Розглянуті типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Із врахуванням типових слідчих ситуацій, виникаючих при розслідуванні даного виду злочинів, запропоновані схеми проведення слідчих дій у випадку розкрадань наркотичних засобів із аптек та інших приміщень, розкрадань з використанням службового положення. Зроблені висновки щодо доцільності розслідування справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у формі постійної взаємодії слідчих і оперативних підрозділів.
Common investigative situations at investigation of thefts of drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors are described. Schemas and approaches of typical situations within such types of investigations are suggested. The conclusion is made regarding the necessity of instant cooperation of operational and investigational departments within the investigations of illegal drug and psychotropic substances trafficking, their analogues and precursors.
Рассмотрены типичные следственные ситуации расследования хищений наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. С учетом типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании данного вида преступлений, предложены схемы проведения следственных действий в случае хищений наркотических средств из аптек и других помещений, хищений с использованием служебного положения. Сделаны выводы о целесообразности расследования дел о незаконном обороте наркотических средств психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в форме постоянного взаимодействия следственных и оперативных подразделений.

Опис

Борисова, Л. В. Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Л. В. Борисова // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 97–102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11blvaap.pdf.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, наркотики, типові слідчі ситуації, drugs, типичные следственные ситуации, typical investigative situations, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, наркозлочинність, наркопреступность, drug crimes, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes, розкрадання наркотичних засобів, хищение наркотических средств

Бібліографічний опис