Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sadykova, Y. M.; Садикова, Я. М.; Садыкова, Я. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Starynskyi, M. V.; Horobets, N. O.; Горобець, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Trames-Journal of the Humanities and Social Sciences. – 2018. – Vol. 22(72/67), Issue 3. – Р. 257–271, 2018)
  Питання впровадження інформаційних технологій у виборчий процес залишається предметом обговорення і в Україні. Немає чіткої позиції щодо запровадження електронного голосування як елемента електронної демократії. Аналіз ...
 • Nikitchenko, N. V.; Никитченко, Н. В.; ; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Lazariev, V. V.; Лазарєв, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Wiadomości Lekarskie. - Warsaw, 2019. - Т. LXXII, nr 4. - P. 697-701, 2019)
  Системи охорони здоров'я та політика охорони здоров'я в Європейському союзі стають все більш взаємопов'язаними, а також більш складними. Цей взаємозв'язок піднімає багато питань політики охорони здоров'я, включаючи якість ...
 • Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 17th International Conference (Kherson, Ukraine, September 28 - October 2, 2021). - Volume I: Main Conference, PhD Symposium, and Posters. - P. 40-52, 2021)
  У роботі висвітлено актуальну науково-практичну проблему побудови нечіткої експертної системи для контролю та діагностики технічного стану двигунів вертольотів авіації в режимах польоту. На основі модифікованого методу ...
 • Nenko, Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7868-0155; Sytnik, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0264-7196; Orlova, O. O.; Орлова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9956-9082 (Revista Brasileira de educacao do campo. – 2020. – Vol. 5, 2020)
  У статті розглядається проблема розвитку професійного іміджу вчителя іноземної мови в Україні. Метою цього дослідження було з’ясувати ставлення студентів університетів України до досліджуваного поняття та виявити рівень ...
 • Volkova, I.; Волкова, І. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 31-36, 2019)
  Досліджено сутність строків як різновиду юридичних фактів-станів. Здійснено системний аналіз визначення місця строків у теорії юридичних фактів-станів. Висвітлено питання класифікації строків.
 • Popova, L. M.; Попова, Л. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8255-8363; Popova, S. M.; Попова, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Krainyk, Н.; Bandurka, I. O.; Бандурка, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-558; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 71. – P. 458-471, 2021)
  Аргументується необхідність внесення змін до законодавства України щодо введення презумпції згоди на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини від людини та доцільність практичної реалізації цих змін, ...
 • Mishchenko, L. V.; Міщенко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Yevdokimenko, S. V.; Євдокіменко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-6621 (Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402, 2018)
  Україна перебуває на шляху проведення реформи бюджетних відносин, одним із завдань якої є адаптація чинного законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС) із метою створення європейських умов розвитку країни і ...
 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 70-75, 2019)
  У статті автор дослідив аксіологію адміністративної процедури для українського суспільства та держави крізь призму цінностей: адміністративно-правових, політичних, соціальних та економічних. Україна, проголосивши себе ...
 • Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 25. – С. 71-73, 2016)
  У статті досліджено особливості діяльності антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії та Латвії. Проаналізовано функції та завдання антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії та Латвії. Обґрунтовано ...
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Dovgan, O. I.; Довгань, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t42-t47, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V., & Dovgan, O. I. (2017). Forum Prava, (5). 157–163. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806.
 • Salmanova, O. Y.; Салманова, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Popovich, E.; Попович, Є.; Nikitin, A.; Нікітін, А.; Tesliuk, I.; Теслюк, І. (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, No 25. – P. 418-422, 2020)
  Розглянуто сучасний стан правового регулювання діджиталізації суспільних відносин в Україні, а також місце та особливості у ньому адміністративно-правових норм. Надано авторське визначення понять «діджиталізація» та ...
 • Kosytsia, O. O.; Косиця, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 1). – P. 112-117, 2019)
  Розкрито погляди науковців на поняття правових засобів та способів захисту прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано заходи захисту прав викривачів. Дано визначення адміністративно-правових способів та ...
 • Kroytor, V. A; Кройтор, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Mamnitskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7170-7802 (Access to justice in Eastern Europe. – 2019. – № 4 (5). – P. 30-41, 2019)
  Дана робота присвячена еволюції принципу змагальності в цивільному процесі в умовах постсоціалістичного регресу та пореформеного цивільного судочинства, а також запровадженню принципів ведення справ та співпраці між судом ...
 • Domina, O.; Lunin, D.; Barabash, O.; Balynska, O.; Paida, Yu. Yu.; Пайда, Ю. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Mikhailova, L.; Niskhodovska, O. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 6 (3-96). – Р. 48-61, 2018)
  Розглянуто проблему, пов'язану з пошуком оптимальної стратегiї цiноутворення компанiєю-постачальником у разi появи у неї конкурента, що пропонує нижчу цiну продукцiї. Виникнення такої проблеми породжує необхiднiсть пошуку ...
 • Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254 (Proceedings of the National Aviation University. - 2020. - N3 (84). - P. 26–37, 2020)
  Запропоновано розв’язання задачі підвищення надійності системи автоматичного управління авіаційного двигуна ТВ3-117 на основі введення алгоритмічної надмірності. Розроблено алгоритми діагностики та парирування відмов ...
 • Markovska, A.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Corruption, Greed and Crime Money: Sleaze and shady economy in Europe and beyond (Cross-border Crime Colloquium) (2014-06-15). – Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), 2014. – P. 121-137., 2014)
  В статті обговорюються різні акценти представлення двох подій (Євро-2012 та видобування сланцевого газу) всередині та за межами України. Представлено порівняння результатів контент аналізу Українських та Західних (Британських) ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев, В. І.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Ulyanchenko, Y.; Ульянченко, Ю. А. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 9 (94). – P. 14–19, 2018)
  Виконується адаптацiя i застосування методу оцiнювання верхньої межi ймовiрностi двоциклових диференцiалiв для блокового симетричного шифру Калина, який прийнятий в 2015 роцi в якостi українського стандарту ДСТУ 7624:2014. ...
 • Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Fomina, T.; Фоміна, Т.; Balaziuk, O.; Балазюк, О.; Smirnova, N.; Смірнова, Н.; Luhova, O.; Лугова, О. (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2023. – Т. 1 (48). – С. 105-113, 2023)
  Проаналізовано нинішні тенденції запровадження диджиталізації в бухгалтерський облік в Україні. Визначено найпопулярніші інформаційні технології, що використовуються у світовій практиці, і програмне забезпечення, яким ...
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Solodka, O. V.; Yakovliv, V. L.; Myronov, Yu. O.; Kusovska, O. S.; Merdov, S. P.; Beloshenko Yu. K (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2023. - Вип. 1(159). - С. 21-27, 2023)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо високої кваліфікації – чемпіонок та призерок чемпіонату світу 2022 року (м. Ташкент, Узбекистан). Наголошено на оновленні відповідно до ...
 • Chorna, M.; Filipishyna, L.; Nord, G.; Tkachenko, S. O.; Ткаченко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Velychko, K. (Journal of Security and Sustainability. – 2019. – № 8 (3). – Р. 413-422, 2019)
  З метою формування ефективного аналітичного забезпечення управління економічною та екологічною безпекою організацій обґрунтовано вихідні позиції еколого-економічного аналізу. Це дозволило розширити уявлення про економічний ...