Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (Харків : ХНУВС, 2020. – 134 с., 2021)
  Посібник висвітлює низку базових граматичних явищ сучасної англійської мови і пропонує систему вправ, націлену на закріплення теоретичного матеріалу. Для курсантів та всіх, хто вивчає англійську мову.
 • Zozulia, O. I.; Зозуля, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 1). – P. 93-98, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень і конституційно-правового регулювання утворення комітетів Верховної Ради України. Визначено основні засади їх формування, значення й особливості організації діяльності. Обґрунтовано ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047 (Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листоп. 2018 р.). - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 225, 2018)
  Розкривається поняття Big Дата, основна ідея цих інструментів. Формулюються принципи роботи з такими даними.
 • Markovska, A.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (The Relativity of Wrongdoing: Corruption, Organised Crime, Fraud and Money Laundering in Perspective. - Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. - p.21-42, 2015)
  В статті обговорюються механізми, що використовуються організованими злочинними групами при захваті адміністративних функцій держави. Автори поглиблюють метафори захоплення країни і стверджують, що в Україні організовані ...
 • Lutsenko, I. H.; Луценко, І. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549; Kondratov, D. Y.; Кондратов, Д. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Ecological Questions. – 2022. – № 33 (3). – Р. 1–36., 2022)
  Стаття висвітлює результати дослідження шумового забруднення від автотранспорту у найбільш густонаселеному районі Полтави (Україна), а також розглядаються можливості впливу на ситуацію через правові механізми для розуміння ...
 • Shulga, A. M.; Шульга, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Pavlykivskyi, V.; Khramtsov, O.; Borysova, L. (Ecological Questions. – 2020. – № 32 (1). – Р. 1–18, 2020)
  Проблема охорони земельних ресурсів актуальна для всього світового співтовариства. На основі математичного аналізу факторів соціальної обумовленості кримінально-правової заборони запропоновані фактори, які дають достатню ...
 • Spapens, Toine (Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 259-287, 2019)
  Важливою загрозою транснаціональної організованої злочинності є те, що добре організовані злочинні мережі поширюють свої крила по всьому світу. У Нідерландах ці проблеми особливо зосереджені на італійській мафії - Коза ...
 • Fylypska, V. I.; Филипська, В. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (International scientific integration: conference proceedings (Washington, 9-10 November 2020). - Washington, 2020.- P. 439-442, 2020)
  У статті розкрито проблему використання зворотного зв'язку між викладачем та студентом у процесі навчання у вищих навчальних закладах. У цьому дослідженні зворотній зв'язок розглядається як дуже важливий компонент у навчанні, ...
 • Scheinost, Miroslav (Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 235-257, 2019)
  Концепція організованої злочинності в Чеській Республіці зазнала значних змін. Організована злочинність за «старим стилем» з «звичайними підозрюваними» більше не є головною проблемою і основним джерелом занепокоєння в ...
 • Burlaka, V. V.; Бурлака, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Hong, Jun Sung; O’Donnell, Lisa A.; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1421-0554; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7086-2720; Linskyi, I. V.; Лінський, І. В.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Churakova, Iu.; Ilchyshyn, N. (Societies. – 2022. – Vol. 12, Issue 5. – Art. 144, 2022)
  У дослідженні обговорюються культурні та гендерні аспекти соціалізації дитини в контексті асоціальних і просоціальних друзів, а також розвиток проблем інтерналізованої поведінки.
 • Berezhna, O. M.; Бережна, О. М.; Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 20-22, 2022)
  Наголошено, що психічне здоров’я дітей є основою, початковим етапом, від якого у майбутньому залежить формування всебічно-розвиненої особистості, яка готова долати проблеми, брати активну участь у житті країни, бути успішною. ...
 • Navalnieva, N. M.; Навальнєва, Н. М. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 76-81, 2019)
  Проведено класифікацію санкцій у цивільному праві за такими видами: законні санкції, тобто санкції, які встановлені законом, та договірні санкції, тобто санкції, які встановлені домовленістю між учасниками цивільних ...
 • Torianyk, H. M.; Торяник, Г. М.; Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9578-0350 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 282-283, 2022)
  Висвітлено питання використання хмарних технологій у вивченні іноземної мови майбутніми правоохоронцями в умовах дистанційної освіти.
 • Lyzohub, Ya. G.; Лизогуб, Я. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Internal Security. - 2010. - №1, Vol. 2. - P. 47-51, 2010)
  Стаття присвячена актуальним питанням протидії терористичним актам і проявам тероризму. Автор в стислому вигляді представив генезис політико-правової заборони терористичним проявам в державах пострадянського простору, ...
 • Zagumenna, Yu. O.; Загуменна, Ю. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Legal Science and Praxis. - 2021. - № 2. - P. 43-48, 2021)
  Досліджено вітчизняний та міжнародний досвід нормативно-правового регулювання забезпечення національної безпеки. Проаналізовано нормативно-правові документи України, США та Німеччини (конституції, законодавчі акти, ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 29-37, 2020)
  У статті автор проводить порівняльне-правове дослідження видів адміністративної процедури, використовуючи досвід США, Франції та Польщі з метою формування концептуального огляду та системного підходу в питанні ...
 • Samilyk, L. O.; Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Kovalchuk, V. B. (Wiadomości Lekarskie. - 2019. - T. LXXII, nr 5, cz II. - Р. 1103-1107, 2019)
  У статті розглядаються проблеми функціонування комплементарної (альтернативної) медицини. Аналізуються основні тенденції її розвитку в деяких зарубіжних країнах і особливості її застосування в Україні.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1051-1059, 2013)
  Перспективу повного електронного правосуддя проаналізовано з огляду на можливість кількісної оцінки юридичних аргументів, ґрунтованої на концепті логічної ймовірності відповідно до Ляйбніцевої парадигми. У порівнянні з ...
 • Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 2 (4). – С. 87-94, 2021)
  Мета статті – визначення типових способів комплексного дослідження слідів, виявлених на місці події під час розслідування умисного знищення та пошкодження майна працівників правоохоронних органів.
 • Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021)
  У роботі обґрунтовано, що органи Національної поліції є одним із основних суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності, що уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити по них відповідні ...