Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kushnyr, N. V.; Кушнир, Н. В. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 2 (Vol. 2). – P. 68-73, 2020)
  Розглянуто проблему гендерної рівності в трудових правовідносинах у міжнародному та національному аспектах. Проаналізовано термінологічні конструкції, пов’язаних з гендером, та міжнародно-правове регулювання гендерної ...
 • Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 289-291, 2019)
  Висвітлені питання гендерної рівності в Організації Об'єднаних Націй.
 • Kachynska, M. О.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 40–47, 2018)
  Виконано аналіз появи гендерного питання у науковій сфері зарубіжних країн та України. Розглянуто норми окремих міжнародних нормативно-правових актів, що закріплюють рівність жінок та чоловіків, а також особливості їх ...
 • Shulha, V. P.; Шульга, В. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4356-7288 (Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. – 2020. – 16. – 36-49, 2020)
  Метою статті є висвітлення основних періодів і тенденцій розвитку загальної фізіології в Україні ХІХ – 30-х рр.. ХХ ст. на тлі розвитку світової біологічної думки.
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Lapta, S. P.; Лапта, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 192-198, 2018)
  У статті розглянуто історичний аспект розвитку наукових поглядів щодо природи науки криміналістики в Україні. Підкреслено, що уявлення про неї як про виключно правову науку, що залишилось у спадок з часів тоталітаризму, ...
 • Nguyen, T. (Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 49-73. - DOI: https://doi.org/10.32631/ccc19.03., 2019)
  У цьому розділі зроблена спроба вивчити загальні характеристики учасників і фактори, які вплинули на їх рішення приєднатися до нелегальних ринків. Мета роботи полягає в тому, щоб уточнити роль імміграційних агентств і ...
 • Murray, Kenneth (Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 205-23, 2019)
  У цьому розділі розглядається значення ієрархії в шотландської організованої злочинності: докази, що підтверджують її існування, і умови, необхідні для її виникнення. При цьому в розділі розглядається, як групи організованої ...
 • Волошина, М. О.; Voloshyna, M. O. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 2). – P. 49-54, 2020)
  Досліджено та проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації, а також визначено перспективні шляхи покращення організаційно-тактичних засад такої діяльності. ...
 • Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6714-5074 (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 5. - С. 24-28, 2022)
  Здійснено історико-правовий аналіз становлення і розвитку кадрового забезпечення Національної поліції України. Охарактеризовано основні історичні етапи становлення та розвитку поліцейських органів на території України. ...
 • Horbach, N. L.; Горбач, Н. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Kalchenko, T. M.; Кальченко, Т. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 267., 2019)
  The role of the police in the countries of Western Europe and the need to create a new science of policing are considered. It is noted that the work of the police at that time required a theoretical basis, and in the middle ...
 • Lukontseva, Yu. O.; Луконцева, Ю. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5649-819X (Visegrad journal on human rights. – 2021. – № 3. – P. 156-161, 2021)
  Досліджено основні історичні етапи розвитку правового плюралізму у світі. Охарактеризовано особливості правового плюралізму у Давньому Римі, у середньовічній Європі, у Османській імперії, у колоніальний та постколоніальний ...
 • Beschastna, V. V.; Бесчастна, В. В. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 1). – P. 25-30, 2019)
  Розглянуто основні історичні етапи становлення норм про кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Приділено увагу ...
 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Administrative Law of Ukraine for Foreigners : popular science publication. – Odesa : Publishing House «Helvetica», 2021. – P. 76-77, 2021)
  Окреслено фактори державного управління бізнесом в Україні.
 • Lampe, Klaus Von; Knickmeier, Susanne (Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 179-203, 2019)
  Цей розділ складається з двох основних частин. У першій частині подано короткий огляд ситуації з організованою злочинністю в Німеччині, представленої в офіційних звітах і ЗМІ. Друга частина описує результати систематичного ...
 • Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Polski interdyscyplinarny przegląd naukowy. Polish interdisciplinary scientific review, 2021)
  Акцентовано увагу на важливості дотримання прав і свобод громадян в діяльності органів поліції, недопущення вчинення неправомірних дій як з боку поліцейських, так і щодо самих поліцейських. Охарактеризовано зміст інформаційної ...
 • Siegel, Dina (Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 103-122. - DOI: https://doi.org/10.32631/ccc19.05., 2019)
  У цій главі викладене емпіричне дослідження про контрабанду людей, на основі аналізу авторських етнографічних даних про контрабанду мігрантів з Туреччини на грецький острів Лесбос. Дослідження має спонукати до роздумів ...
 • Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Derevyanko, I. H.; Дерев’янко, І. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0116-1378; Dieriabina, I. O.; Дєрябіна, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5164-2976; Chyzhova, L. I.; Чижова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4105-1520 (Innovative technologies and scientific solutions for industries = Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2019. – № 1 (7). – С. 43-49, 2019)
  Предметом статті є авіаційний двигун TV3-117 і методи визначення його технічного стану. У статті було вирішене завдання ідентифікації зворотної багаторежимної моделі авіаційного двигуна TV3-117 з використанням нейронних мереж.
 • Ostapenko, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2032-1365; Britchenko, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9196-8740; Lošonczi, P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3944-8462; Matveiev, S. P.; Матвеєв, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386 (Eastern-European Journal of Enterprise. – 2022. – Vol. 1, n. 13 (115). – Р. 92-102, 2022)
  У цьому дослідженні доведено, що економічна система визначається різними складовими, зокрема, до неї входить реальний сектор економіки, що формується на мега-, макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. Крім того, доведено, що ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 187-188, 2017)
  Показано історію розробки та прийняття ІІІ-го Універсалу Української Центральної Ради. Розкрито його значення в історії національного державотворення періоду Української революції 1917-1921 рр.
 • Knyzhenko, S. O.; Книженко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Yurtayeva, K. V.; Юртаева, К. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – № 2020 (2). – Р. 167-171, 2020)
  Розглянуто питання кваліфікації незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та розслідування цих злочинів. Обґрунтовується необхідність застосування слідчим сучасних малогабаритних безпілотних ...