Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Shapoval, R. V.; Шаповал, Р. В.; ; Nastyuk, V. Ya.; Настюк, В. Я.; ; ; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Khrystynchenko, N. P.; (Journal of Security and Sustainability. - 2018. - Vol. 8, (1). - P. 45-54, 2018)
  У статті розглядаються стандарти державної політики з точки зору національної безпеки країн Європейського Союзу. Автори здійснили комплексний аналіз теорії та практики забезпечення національної безпеки в країнах ЄС. На ...
 • Pakhnin, M. L.; Пахнін, М. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9236-9723 (Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 2 (4). – С. 79-86, 2021)
  У статті розглядається проблема правового статусу журналіста в Україні. Акцентовано увагу на тому, що немає єдиного документу, який би унормував права та обов’язки журналістів. Зазначено, що в чинному законодавстві немає ...
 • Ponomarenko, Ya. S.; Пономаренко, Я. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Okhrimenko, I. M.; Орхіменко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8813-5107; Klymenko, I. V.; Клименко, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3552-2277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, S.; Орхіменко, С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9013-9780 (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 328-346, 2022)
  Дослідження показало, що прийняття рішень у професійній діяльності поліцейських є запорукою їх успіху, показником ефективності виконання ними службових обов’язків. Закликається, що прийняття рішень у критичних ситуаціях ...
 • Diagilieva, L. D.; Дягілєва, Л. Д. (Wydawnictwo Naukowe "iScience ", international science journal, 2018, issue 7;, 2018-10)
  The article is devoted to the teaching foreign language to future specialists. The article presents the peculiarities of forming profession oriented foreign language communicative competence of future law enforcement ...
 • Zaika, Y.O.; Kukhariev, O.Y.; Кухарєв, О. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Skrypnyk, V.L.; Mytnyk, A.A. (International Journal of Criminology and Sociology. – 2021. – № 10. – Р. 355-362, 2021)
  Мета статті – виявити особливості захисту суб'єктивних цивільних прав спадкоємців у сфері спадкування. Це викликає необхідність використання спеціальних методологічних підходів, які дозволяяють виявити особливості захисту ...
 • Mannapova, K. R.; Маннапова, К. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3754-4637; Okhrimenko, I.; Tverdokhvalova, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8431-0943; Bychkova, S.; Makarenko, P. V.; Макаренко, П. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287; Melnychuk, V. (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2020. – Vol. 11, Issue 2, Sup.1. – P. 139-156, 2020)
  У роботі відображено зміст і форми сексуального насильства над дітьми та особливості інцестуозного насильства. Він аналізує вплив сексуального насильства на життя дитини, включаючи безпосередні та віддалені наслідки ...
 • Chervonyi, P. D.; Червоний, П. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Alieksieieva, S.; Senchylo-Tatlilioglu, N.; Chastnyk, O.; Diomidova, N. (Revista on line de politica e gestao educacional. – 2022. – № 25 (3), Р. 2241-2257, 2022)
  У статті поставлено завдання виявити особливості трансформації педагогіки вищої школи через модель змішаного навчання. Методологія ґрунтується на статистичному кореляційному аналізі з використанням бази даних The Teaching ...
 • Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Morhunov, O. A.; Моргунов, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Baltic Journal of Law & Politics. – 2022. – Vol. 15, № 3. – P. 1209-1225, 2022)
  Забезпечення миру та безпеки є фундаментальною концепцією кожного суспільства, яке діє відповідно до прийнятних правил і норм. Підтримка миру та безпеки ніколи не може бути досягнута без ефективного функціонування ...
 • Biletska, I.; Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Rozhkova, L. І.; Рожкова, Л. І.; ORCID: https://orcid. org/0000-0002-9994-0961; Kliasen, N.; Gurska, O.; Protas, O. (IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, № 5 (May). – P. 757-761, 2022)
  У статті досліджено сутнісні характеристики здатності педагога до міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Потенціал навчальної ситуації як засобу формування здатності майбутнього вчителя до міжособистісної ...
 • Kolodiziev, O.; Telnova, H.; Тельнова, Г.; Krupka, I.; Kulchytskyy, M.; Sybirtseva, I.S. (Investment Management and Financial Innovations. – 2021. – № 18 (3). – Р. 166-174, 2021)
  Стаття має на меті встановити вплив пенсійних активів на економічне зростання на прикладі постсоціалістичних країн (Угорщина, Словаччина, Словенія, Польща, Чехія). Використання методів кореляційно-регресійного аналізу ...
 • Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Burdin, M. Yu.; Бурдін, М. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Paida, Yu. Yu.; Пайда, Ю. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Science and Education. - 2017. - № 11. - С. 165-171, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню впливу особистісних факторів на прояви ризикової поведінки особистості. Ризикова поведінка зазвичай пов’язана з викликом особистості та небезпекою. Об’єктивна оцінка ризику та ступеня ризику ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. - Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Vol. 2. - P. 109-128, 2019)
  Охарактеризовані особи, уповноважені на виконання функцій державного або місцевого самоврядування з протидії корупції. Проаналізовано категоріальні і видові характеристики як основа для визначення меж предмета поширення ...
 • Ievdokimova, О. О.; Yevdokimova, О. О.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Lamash, I. V.; Ламаш, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; ResearcherID: I-7320-2016 (Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: матер. ІІІ аук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 73-76, 2017)
  The area of research on psychological resilience offers psychologists a new idea and paradigm to study of human personality. Область дослідження психологічної стійкості пропонує психологам нову ідею і парадигму вивчення ...
 • Bailov, A. V.; Байлов, А. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Pinkerton, Ron; Osyatinskiy, S. O.; Осятинський, С. О. (Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) (м. Кременчук, 4–5 груд. 2015 р.). – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2015. – C. 20-22, 2015)
  У доповіді розглядається кіберзлочинність - одне з найскладніших негативних явищ, яке вимагає більш глибокого, всебічного та комплексного вивчення для забезпечення ефективної боротьби зі шахрайством у мережі Інтернет. ...
 • Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Підприємництво, господарство і право. – 2022. – № 1. – С. 23-27, 2022)
  Мета статті – встановити місце та значення нормативних документів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного міжнародного ...
 • Khan, O. O.; Хань, О. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Dursunov, R. (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 206-208., 2019)
  Розглянуто заходи боротьби з корупцією у поліції на прикладі Сполучених Штатів Америки та Канади. Зазначено, що антикорупційне законодавство вирізняється крайньою суворістю, при цьому воно спрямоване на протидію корупції ...
 • Lamash, I. V.; Ламаш, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 190-194, 2016)
  Подано огляд сучасних зарубіжних досліджень феномену «поліцейська культура» в контексті глобальної реформи поліції, в тому числі «соціалізації поліції» та «поліцейська освіта» як складові явища.
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - C. 18-20, 2022)
  Висвітлюються питання поліцейської освіти та підготовки правоохоронців під час воєнного стану.
 • Matiushkova, Tetiana; Ustimenko, Olena (Editors Gábor Kovács Bence Mészáros. Hungarian Association of Police Science. Budapest., 2021)
  Nowadays the preconditions for Ukrainian police education integration into the European educational space are created in Ukraine. Thus, the conceptual principles of supportive state policy on usage of English in police ...
 • Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Kobzieva, T. A.; Кобзєва, Т. А.; ORCID: http://orcid.org/orcid.org/0000-0001-6176-0239; Korniienko, V. V.; Корнієнко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794; Kritsak, I. V.; Кріцак, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 2 (julio-diciembre). – P. 1-15, 2021)
  Питання контролю та участі поліції є дуже актуальними, коли розкриваються аспекти адміністративного права. Проблема полягає в тому, що немає жодного способу або випадків, коли законний захист прав і свобод особи може бути ...