Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lysenko, A. М.; Лисенко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148; Shendryk, V. V.; Шендрик, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Cherevko, K. O.; Черевко, К. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388; Drozdov, O. M.; Piadyshev, V. H. (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – № 4. – P. 145-149, 2021)
  У роботі запропоновано ряд нових наукових положень і пропозицій, а саме: визначено сучасний стан криміногенної обстановки у сфері здійснення заготівлі металобрухту та операцій із ним в Україні, тенденції її зміни, основні ...
 • Онофрійчук, Є. О.; Onofriichuk, Ye. O. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 122 -124., 2020)
  Розкрито поняття "self-compassion" - співчуття до себе. Співчуття до себе – відносно новий конструкт в позитивній психології. Він був узятий з буддистських течій: це дбайливе ставлення до себе в ситуаціях, що сприймаються ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО"(з нагоди 20-річчя заснування кафедри). - Харків, 2019. - С. 166-169, 2020)
  У статті обговорюється декілька теорій навчання дорослих і важливість самостійного навчання саме тому, що дорослі беруть активну участь у процесі. В статті говориться, що навчання має базуватися на повазі, взаєморозумінні, ...
 • Klymenko, I. V.; Клименко, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3552-2277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Tsyhanov, O. G.; Циганов, О. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8924-1139; Mohilevska, L. H.; Могілевська, Л. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 31. - P. 44-51, 2020)
  Метою статті є визначення: 1) сутності та змісту послуг, що надаються органами публічної влади в країнах Європейського Союзу та Україні; 2) особливостей правового регулювання публічно-сервісної діяльності в цих країнах. ...
 • Tavolzhanska, Yu.; Grynchak, S.; Pcholkin, V. D.; Пчолкін, В. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Georgian medical news = Медицинские новости Грузии. – 2020. – № 10 (307). – С. 185-193, 2020)
  Дослідження присвячене кримінально-правовій проблематиці тортур. За результатами дослідження зроблено висновок про те, що лише медико-правове встановлення сильного болю та страждань є запорукою правильного вирішення ...
 • Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Burlaka, O.; Бурлака, О.; ; Zhornokui, V. H.; Жорнокуй, В. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Vol. 4, No. 2. – Р. 288–300, 2018)
  Метою статті є проведення порівняльно-правового дослідження законодавчих актів, що встановлюють правову основу укладання та виконання угод акціонерів в окремих іноземних державах та Україні разом з презентацією шляхів ...
 • Bondariev, E. M.; Бондарєв, Е. М. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 1). – P. 54-59, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз правової природи акціонерного договору з договором про спільну діяльність і договором простого товариства. Наголошено, що сучасне цивільне законодавство та правова наука не проводять чіткого ...
 • Bratel, O.; Kostiuk, M.; Bratel, S.; Okhrimenko, I.; Filonenko, V. M.; Філоненко, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705 (Universal Journal of Educational Research. – 2020. – № 8 (4). – Р. 1596-1604, 2020)
  Дослідження присвячене тренуванню короткочасної пам'яті у студентів вузів, що спеціалізуються на письмовому та усному перекладі. Ціль дослідження полягала в тому, щоб розглянути можливості збільшення обсягу короткочасної ...
 • Kaplin, A.; Honcharova, O.; Hlushych, V.; Marykivska, H. A.; Мариківська, Г. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9561-9292; Budianska, V.; Lavinda, S. (Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2021. – Vol 10, No 3 (May). – P. 134-142, 2021)
  В даний час ім'я Петра Безсонова, визнаного в дореволюційній Росії вченого, відомо лише вузькому колу дослідників, оскільки деякі міфи і стереотипи про нього виявилося важко спростувати. Проте, він простежується в історії ...
 • Kaplin, A.; Honcharova, O.; Hlushych, V.; Marykivska, H.; Мариківська, Г. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9561-9292; Budianska, V.; Lavinda, S. (Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2021. – № 10 (3), Р. 134-142, 2021)
  У нинішній час ім'я Петра Бессонова, визнаного в дореволюційній Росії науковця, відомо лише вузькому колу дослідників, тому що деякі міфи та стереотипи про нього виявилося важко розвіяти. Однак в історії слав’янознавства ...
 • Polovnikov, V.; Половников, В.; Khalymon, S.; Халимон, С.; Komziuk, A. T.; Комзюк, А. Т.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Kopanchuk, V.; Копанчук, В. (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29(May). – P. 395-406, 2020)
  Представлено аналіз результатів опитування офіцерів Державної прикордонної служби України (ДПСУ), яке було проведено з метою вивчення сучасного стану вирішення соціально важливих для військовослужбовців ДПСУ питань, ...
 • Krylova, S. A.; Malynovska, T. M.; Малиновська, Т. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; Bidzilya, Yu. M.; Barchan, O. V.; Hetsko, H. I. (Cuestiones Políticas. – 2022. – Vol. 40, № 72. – P. 164-181, 2022)
  Кіберзалякування жінок і дівчат – це не просто порушення прав людини, це глобальне явище, яке руйнує життя жінок та їхніх сімей у всьому світі. Використовуючи герменевтично-документальну методологію, мета дослідження ...
 • Klymenko, A. L.; Клименко, А. Л.; https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Publishing House FABER Ltd-Veliko Tarnovo, Bulgaria 2019;16-19, 2019-09)
  У тезах доповіді висвітлено питання соціального забещпечення громадян України. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплені соціальні гарантії, а також звернено увагу на різноманітні думки вчених щодо ...
 • Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Shilston, Timothy G.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2017. - Вип. 39. - С. 194-201, 2017)
  У статті представлені результати опитування жителів Харкова і Харківської області з проблем публічної безпеки і довіри до правоохоронних органів, проведеного Харківським національним університетом внутрішніх справ у ...
 • Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 34-35, 2023)
  Уточнено сутність, зміст, структуру Soft Skills як складової професійної компетентності правоохоронців. У склад Soft Skills правоохоронців включені соціально-комунікативні навички, уміння працювати з інформацією, критичне ...
 • Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) . - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 124-126, 2020)
  Відзначено, що найнебезпечніші корупційні форми проявляються як елементи кримінально караних діянь та в правових рамках визначаються як злочинні чи називаються корупційними злочинами. Останні тут наведені в цьому Кримінальному ...
 • Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Krykun, V. V.; Крикун, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X (The European dimension of modern legal science : Scientific monograph. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. – P. 99-121, 2022)
  Виділено ключові напрями процесу обробки інформації під час адміністративно-правового регулювання захисту об’єктів критичної інфраструктури. Аналіз зазначених напрямків дозволив визначити проблемні питання щодо поводження ...
 • Kachynska, M. O.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 14-15, 2021)
  Стаття присвячена правовому регулюванню захисту прав жінок та чоловіків в Україні. Автор надає визначення цього терміна.
 • David, A.; Horelov, Yu. P.; Горєлов, Ю. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0330-5008; Horelov, O.; Горєлов, О. (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 227-229, 2019)
  Розглядаються деякі аспекти безпеки у адаптивних системах дистанційного навчання.
 • Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ustymenko, O. S.; Устименко, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Panova, I. V.; Панова, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Klymenko, A. L.; Клименко, А. Л.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Amazonia Investiga. – 2019. – Vol 8, No 24. – P. 138-144, 2019)
  У статті акцентовано увагу, що під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, особливу увагу слід приділяти призначенню судово-медичних експертиз, зокрема, комплексній психолого-психіатричній ...