Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bortnik, S. M.; Бортник, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Korniakova, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5993-0745; Muraviov, K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4422-4116; Marchenko, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3265-3597 (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 28 (April). – P. 92-99, 2020)
  Мета статті полягає у визначенні суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, а також аналізі їх завдань та функцій. Під час написання статті були використані такі методи наукового ...
 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права = Forum Prava. – 2020. – Suppl. – P. t4 - t9, 2020)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Getmanets, O. P. (2020). Forum Prava, 60(1). 6–12. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3568273.
 • Rusanova, L. I.; Sazanova, L. S. (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE Proceedings of V International Scientific and Practical Conference Manchester, United Kingdom 17-19 November 2021 Manchester, United Kingdom 2021 P. 316-322, 2021)
  Стаття присвячена використанню Інтернет-технологій, які вважаються ідеальним засобом у навчанні іноземних мов у сучасному суспільстві. Визначено функціональний та орієнтований на студента підходи до знань. Підкреслено роль ...
 • Orlova, О. О.; ; ; Namestyuk, S. V.; ; Smolikevych, N. R.; ; Bytsko, N.; ; Zaitseva, K. I. (International Journal of Higher Education. ‒ 2020. ‒ Vol. 9., No. 7. ‒ P. 59-72, 2020)
  This article discusses the main tools and methods of teaching a professional foreign language. Theoretical and practical bases of the organization of the process of introduction and implementation of technologies in teaching ...
 • Почуєва, В.В.; Pochuieva, V.V.; (Харків. ‒ Національна академія Національної гвардії України. - 2021. ‒ c. 54-55, 2021)
  Розглянуто особливості онлайн викладання іноземної мови в закладах вищої освіти в умовах пандемії. Special aspects of online foreign language teaching in higher educational institutions during the pandemic are ...
 • Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Romaniuk, V. V.; Романюк, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Ablamska, V. V.; Абламська, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Wiadomości Lekarskie. - 2020. - Vol. 73, Issue 5. - P. 1032-1036, 2020)
  Визначено особливості тимчасового доступу до документів, що містять відомості, що можуть становити лікарську таємницю. Надано правові основи захисту інформації, що може становити лікарську таємницю. Проаналізовано законодавчі ...
 • Garnyk, L. P.; Гарник, Л. П.; Snihurova, I. I.; Снігурова, І. І.; Danchenko, I. O.; Данченко, І. О. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 288-306, 2023)
  Розглянуто нагальну потребу в практичних рекомендаціях щодо організації навчально-виховного процесу в змішаних групах, де разом навчаються європейці та українці (іноземці), започаткувати розробку методики комплексної ...
 • Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Pletenytska, L.; Averina, K.; Honcharuk, V.; Danilevich, L. (Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol. 7, Issue 13. – P. 106-108, 2020)
  У статті представлений алгоритм застосування рейтингової системи оцінювання для ефективного впливу на активізацію пізнавальної діяльності студентів. Пропонується 100-бальний рейтинг оцінювання студентів, який враховує ...
 • Kazankov, R.; Казанков, Р.; Ivanov, S. Yu.; Іванов, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - 2020. - Вип. 30. - С. 85-93, 2020)
  Досліджено процес формування та характерні риси образу чорноморського регіону в радянських шкільних підручниках з історії. Післявоєнні трансформації пануючого радянського історіографічного канону в напрямку тези про дружбу ...
 • Koshykov, D. O.; Кошиков, Д. О. (Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 9. – С. 52-57, 2021)
  Метою статті є визначення поняття та змісту державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Результати. Запропоновано державну політику у сфері економічної безпеки розуміти в таких аспектах: як процес ...
 • Nehoda, O. A.; Негода, О. А. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 82-86, 2019)
  Розглянуто доктринальні підходи до розуміння сутності захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Проаналізовано поняття співвідношення охорони та захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб, ...
 • Kachynska, M. O.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Журнал східноєвропейського права. – 2021. – № 91. – С. 117-119, 2021)
  The article is devoted to the concept and essence of gender-based violence. The article discusses the earlier attention of researchers in Ukraine and abroad to the above phenomenon. The emergence of the term gender in ...
 • Vasylieva, D. O.; Васильєва, Д. О. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 5 (Vol. 2). – P. 32-37, 2019)
  Здійснено узагальнення й аналіз термінології, що використовується для позначення протиправних явищ у сфері ігрового бізнесу. Визначено логіко-формальні аспекти співвідношення грального бізнесу (діяльності, спрямованої на ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Larina, T.; Bobro, N. V.; Бобро, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Fursa, V. A.; Фурса, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Pliekhova, G. (Postmodern Openings. - 2022. - Vol. 13, Issue 1, Sup. 1. - P. 317-330, 2022)
  Метою статті є визначення соціально-економічних причин виникнення олігархії та її функцій в українській економіці в умовах постмодернізму.
 • Pavlenko, Nataliya; Larina, Tetiana; Bobro, Natalia; Fursa, Viktoriia; Pliekhova, Ganna (Postmodern Openings, 2022-03-14)
  The article aims to determine socio-economic causes of the emergence of an oligarchy and its functions in the Ukrainian economy in the context of postmodernism. The essence of postmodernism is worldview-philosophical, ...
 • Denha, N.; Bakumenko, T.; Saiapina, S.; Lashta, R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3585-8325; Meshko, O.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; Бузиль, Ю. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 59-75, 2022)
  У статті аналізується проблема розвитку професійної рефлексії в українській та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. Показано, що такі поняття, як «рефлексія», «професійна рефлексія» та «професійна рефлексія вчителя» ...
 • Grechenko, V. A.; Греченко, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (History of Science and Technology. – 2020. – № 10 (2). – Р. 293-303, 2020)
  У статті автор, базуючись на методологічних принципах історизму, об’єктивності, системності, дослідив конкретний доробок вчених Харківського університету, які працювали в першій половині ХІХ ст., у становлення та розвиток ...
 • Pavlov, R. V.; Павлов, Р. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2492-0277; Pavlov, E. E.; Павлов, Е. Е. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств //Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С. 55-57., 2017)
  Вивчено особливості системи вертикальної стійкості гравців із рівнем спортивної майстерності. Показано, що висококваліфікований спортсмен на підготовчій фазі зберігає центр тяжіння у початковому положенні, після чого він ...
 • Yeromina, N.; Kravchenko, I.; Kobzev, I.; Volk, M.; Borysenko, V.; Lukyanova, V.; Gnusov, Y.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Horelov, Y.; Горелов, Ю. П.; Rikunov, O.; Kaplun, S. (International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. – 2021. – № 11 (7). – Р. 38-47., 2021)
  У роботі представлені результати оцінки поширення плоскої електромагнітної хвилі (ЕМВ) по поверхні плівки з високотемпературного надпровідника (ВТСП) як у надпровідному S, так і в нормальному станах N, а також аналіз ...
 • Melnyk, L.; Мельник, Л.; Novak, I.; Новак, І.; Gomeniuk, M.; Гоменюк, М.; Pidlubna, O.; Підлубна, О.; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Marketing and Management of Innovations. - 2019. - Iss. 2. - P. 326-336, 2019)
  У статті розглянуто аналіз основних показників, що впливають на розвиток туризму. Автори проаналізували та систематизували основні детермінанти розвитку туризму для потенційних кандидатів у члени ЄС. Таким чином, об’єктом ...