Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kroytor, V. A; Кройтор, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Mamnitskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7170-7802 (Access to justice in Eastern Europe. – 2019. – № 4 (5). – P. 30-41, 2019)
  Дана робота присвячена еволюції принципу змагальності в цивільному процесі в умовах постсоціалістичного регресу та пореформеного цивільного судочинства, а також запровадженню принципів ведення справ та співпраці між судом ...
 • Domina, O.; Lunin, D.; Barabash, O.; Balynska, O.; Paida, Yu. Yu.; Пайда, Ю. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Mikhailova, L.; Niskhodovska, O. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 6 (3-96). – Р. 48-61, 2018)
  Розглянуто проблему, пов'язану з пошуком оптимальної стратегiї цiноутворення компанiєю-постачальником у разi появи у неї конкурента, що пропонує нижчу цiну продукцiї. Виникнення такої проблеми породжує необхiднiсть пошуку ...
 • Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254 (Proceedings of the National Aviation University. - 2020. - N3 (84). - P. 26–37, 2020)
  Запропоновано розв’язання задачі підвищення надійності системи автоматичного управління авіаційного двигуна ТВ3-117 на основі введення алгоритмічної надмірності. Розроблено алгоритми діагностики та парирування відмов ...
 • Markovska, A.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Corruption, Greed and Crime Money: Sleaze and shady economy in Europe and beyond (Cross-border Crime Colloquium) (2014-06-15). – Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), 2014. – P. 121-137., 2014)
  В статті обговорюються різні акценти представлення двох подій (Євро-2012 та видобування сланцевого газу) всередині та за межами України. Представлено порівняння результатів контент аналізу Українських та Західних (Британських) ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев, В. І.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Ulyanchenko, Y.; Ульянченко, Ю. А. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 9 (94). – P. 14–19, 2018)
  Виконується адаптацiя i застосування методу оцiнювання верхньої межi ймовiрностi двоциклових диференцiалiв для блокового симетричного шифру Калина, який прийнятий в 2015 роцi в якостi українського стандарту ДСТУ 7624:2014. ...
 • Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Fomina, T.; Фоміна, Т.; Balaziuk, O.; Балазюк, О.; Smirnova, N.; Смірнова, Н.; Luhova, O.; Лугова, О. (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2023. – Т. 1 (48). – С. 105-113, 2023)
  Проаналізовано нинішні тенденції запровадження диджиталізації в бухгалтерський облік в Україні. Визначено найпопулярніші інформаційні технології, що використовуються у світовій практиці, і програмне забезпечення, яким ...
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Solodka, O. V.; Yakovliv, V. L.; Myronov, Yu. O.; Kusovska, O. S.; Merdov, S. P.; Beloshenko Yu. K (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2023. - Вип. 1(159). - С. 21-27, 2023)
  Проведено аналіз техніко-тактичного арсеналу спортсменок, які спеціалізуються в дзюдо високої кваліфікації – чемпіонок та призерок чемпіонату світу 2022 року (м. Ташкент, Узбекистан). Наголошено на оновленні відповідно до ...
 • Chorna, M.; Filipishyna, L.; Nord, G.; Tkachenko, S. O.; Ткаченко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Velychko, K. (Journal of Security and Sustainability. – 2019. – № 8 (3). – Р. 413-422, 2019)
  З метою формування ефективного аналітичного забезпечення управління економічною та екологічною безпекою організацій обґрунтовано вихідні позиції еколого-економічного аналізу. Це дозволило розширити уявлення про економічний ...
 • Rybalchenko, S.; Рибальченко, С.; Lukianykhina, O. A.; Лук'янихіна, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983; Alamanova, Ch.; Аламанова, Ч.; Saienko, V.; Саєнко, В.; Sunduk, T.; Сундук, Т. (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2022. – Т. 5 (46). – С. 29-39, 2022)
  Досліджено стан сучасного банківського сектора та вплив російсько-української війни на нього. Визначено базові концепції механізму реалізації антикризового менеджменту під час кризових економічних явищ. Приділено увагу ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 175-176, 2022)
  Відзначено, що Британія була однією з перших країн, яка прийняла у 1889 році закон о корупції в державних органах. Відтоді країні вдалося досягти високих результатів у боротьбі з корупцією. Корупція не властива Сполученому ...
 • Chuhai, A. M.; Чугай, А. М.; Shekhovtsov, S. B.; Шеховцов, С. Б.; Diaz, R. C. (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 273-274, 2019)
  У тезах доповіді аналізується застосування паралельних обчислень та проблеми великомасштабної оптимізації.
 • Piskunov, S.; Iasechko, M.; Yukhno, O. O.; Юхно, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Polstiana, N.; Gnusov, Y. V.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Bashynskyi, K.; Kozyr, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1888-2553 (International journal of computer science and network security. – 2021. – Vol. 21, No 5. – P. 31-34, 2021)
  У статті розглядаються можливості підвищення точності оцінок параметрів траєкторії мети при забезпеченні заданої ймовірності сталої підтримки повітряного об'єкта, зокрема при його маневрі.
 • Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Reznik, O. M.; Volik, V. V. (Asia life sciences. The Asian international journal of life science.Supplement 21(2). 28 December 2019;447-453, 2019-12-28)
  The paper deals with the study of education reform for children with special needs worldwide. It states that one of the main trends in the global educational process is the implementation of inclusive education. The paper ...
 • Serhiienko, A.; Сергієнко, А. В.; ORCID: http://orcid. org/0000-0002-5364-3769; Serhiienko, T.; Сергієнко, Т. М. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). – Суми, 2018. – С. 125-127., 2018)
  Багато авторів зтикаються з труднощами подання та схвалення наукової статті до публікації у авторитетних наукових виданнях. Основна проблема вбачається у некоректному структуруванні елементів наукової праці. Авторами ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Pereiaslavska, S.; Переяславська, С.; Smahina, O.; Смахіна, О.; Lupei, N.; Лупей, Н.; Mamchur, L.; Мамчур, Л.; Tkachova, O.; Ткачова, О. (IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security. - 2022. - Vol. 22, № 6 (June). - P. 25-32, 2022)
  Досліджено сучасний стан, перспективи розвитку, розробка та впровадження елементів штучного інтелекту в підготовці майбутнього вчителя. Визначено, що використання елементів штучного інтелекту збільшить ефективність навчального ...
 • Bershov, H. Ye.; Бершов, Г. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3439-5544; Hrytenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1376-6956; Khashev, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2240-0713; Fialka, M. I.; Фіалка, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Ius Humani. Law Journal. – 2022. – Vol. 11 (1). – P. 43-60, 2022)
  Загально-правова характеристика військових злочинів дозволяє всебічно вивчити вказані діяння, зрозуміти їх сутність, що в свою чергу має сприяти та покращувати якість кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень ...
 • Slot, Brigitte; Swart, de Linette (Constructing and organising crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Alexey Serdyuk, Georgios A. Antonopoulos, Jackie H. Harvey, Klaus von Lampe (Eds.); Kharkiv National University of Internal Affairs, Northumbria University, Teesside University, Utrecht University. – Chicago-Kharkiv : Eleven International Publishing, Kharkiv National University of Internal Affairs, 2019. - P. 399-415, 2019)
  Боротьба з відмиванням грошей займає важливе місце в політичному порядку денному як на міжнародному рівні, так і в Нідерландах. Багато зусиль було направлено на запобігання відмиванню грошей, а також на виявлення і судове ...
 • Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Pakhucha, E.; Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Shovkun, L.; Novikov, A.; Zakharov, I.; Skrypnyk, O. (European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 3. - P. 231-252, 2021)
  Встановлено, що для ефективного функціонування та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності агроформуванням необхідно якісно освоювати всі складові елементи ресурсу потенціалу суб'єкта господарювання. Запропоновано ...
 • Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Petrova, I. A.; Петрова, І. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1652-6715; Hanzha, T. V.; Ганжа, Т. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 25. – P. 479 - 486, 2020)
  У практиці розслідування злочинів в Україна зростає значення молекулярно-генетичних експертиз, в яких проводиться аналіз слідів біологічного походження. Одним з важливих етапів експертного дослідження і його використання ...
 • Bohdaniuk, I.; ; Kolisnichenko, V. V.; Колісніченко, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Volume 4, No. 5. – P. 31–35, 2018)
  Метою статті є розгляд аудиту як форми контролю Державної аудиторської служби України та аналіз його форм і типів. Аналіз видів аудиту, а також їх характерні особливості, допомогли розробити рекомендації щодо вдосконалення ...