Browsing by Author "Ablamska, V. V."

Sort by: Order: Results:

 • Galagan, V. I.; Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Udovenko, Zh. V.; Удовенко, Ж. В.; Ablamska, V. V.; Абламська, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 2. – P. 1-18, 2021)
  Стаття присвячена актуальному питанню судового контролю за невтручанням у приватне (особисте та сімейне) життя учасників кримінального провадження. Дослідження проводилося в контексті аналізу практики Європейського Суду з ...
 • Ablamskyi, S. Ye.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Romaniuk, V. V.; Романюк, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Ablamska, V. V.; Абламська, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Wiadomości Lekarskie. - 2020. - Vol. 73, Issue 5. - P. 1032-1036, 2020)
  Визначено особливості тимчасового доступу до документів, що містять відомості, що можуть становити лікарську таємницю. Надано правові основи захисту інформації, що може становити лікарську таємницю. Проаналізовано законодавчі ...
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Харків, 10 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 24-26, 2020)
  У доповіді проаналізовано Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". Розглянуто проблеми із різних питань, ...
 • Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Гайду, С. В.; Haidu, S. V.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu. (Київ, 2021. - 90 с., 2021)
  У науково-практичному посібнику визначено поняття та сутність накладення арешту, активів, зокрема електронних активів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто нормативні підстави та процесуальний порядок накладення арешту ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Кафедра кримінального процесу та досудового слідства факультету № 1; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Харків : ХНУВС, 2020. – 20 с., 2020)
  У методичних рекомендаціях висвітлено алгоритм дій слідчого у разі встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, але кримінальне провадження було закрито у зв’язку з тим, що закінчилися строки досудового ...
 • Державний науково-дослідний інститут; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Гаврилюк, Л. В.; Havryliuk, L. V.; Пономаренко, А. В.; Ponomarenko, A. V.; Ангеленюк, А.-М. Ю.; Anheleniuk, A.-M. Yu.; Дударець, Р. М.; Dudarets, R. M.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Климчук, В. П.; Klymchuk, V. P.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Романов, М. Ю.; Romanov, M. Yu. (Київ: 7БЦ, 2021. – 425 с., 2021)
  Монографію присвячено дослідженню теоретико-правових засад визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні, зважаючи на слідчу практику крізь призму судових рішень. Розглянуто наукові концепції визнання доказів ...
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 36-39., 2020)
  Виокремлено відмінності негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів за кримінальним процесуальним законодавством України.
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Захист дитини від насильства та жорстокого поводження: сучасні виклики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. дню захисту дітей (м. Київ, 3 черв. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 11-13, 2021)
  У тезах доповіді розкриті деякі аспекти законодавчого регулювання протидії булінгу в Україні.
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7687-7138 (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 162-164, 2022)
  Зазначається, що удосконалення освітньо-наукової діяльності у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України можливе за допомогою оновлення та вдосконалення нормативно-правової бази, налагодженого механізму ...
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 140-148, 2022)
  Повномасштабна війна росії проти України докорінно змінила як повсякденне життя українців, так і функціонування державних органів та установ. У результаті чого до низки нормативно-правових актів були внесені відповідні ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: II Харківський кримінальний процесуальний полілог, присвячений актуальним питанням застосування заходів забезпечення кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). – Харків: Право, 2020. – С. 107-109, 2020)
  У тезах наукової доповіді проаналізовано проблемні питання накладення Директором Національного антикорупційного бюро попереднього арешту на майно. Констатовано, що положення КПК України, у яких унормований порядок такого ...
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 93-101, 2020)
  Здійснено аналіз нормативного забезпечення права на свободу та особисту недоторканність відповідно до міжнародного і національного законодавства. Наголошено на тому, що право на свободу та особисту недоторканність є ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (ScienceRise: Juridical Science. – 2019. – №4(10). – С. 43-48, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню сучасного стану нормативно-правового регулювання повноважень керівника органу досудового розслідування. Наголошено, що ефективне забезпечення виконання органами досудового розслідування завдань ...
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 59-61, 2022)
  Розкриті окремі питання відібрання пояснень як способу збирання доказів під час розслідування кримінальних проступків.
 • Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 155-158, 2022)
  Розглянуто перспективні організаційні аспекти діяльності закладів вищої освіти системи МВС України.
 • Конюшенко, Я. Ю.; Koniushenko, Ya. Yu.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – №4 (99). – С. 272-282, 2022)
  Зазначено, що завдання кримінального провадження знаходять свій вияв як у захисті прав і свобод людини, так і притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності. Остатнє досягається шляхом збирання доказів під час ...
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235; Блищик, О. В.; Blyshchyk, O. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 22-25, 2022)
  З точки зору кримінального процесуального права, розкрито правову природу електронних доказів.
 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи : матеріали Круглого столу (м. Львів, 23 вер. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 114-116, 2022)
  Розкрито сутність та правову основу затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок.