Перегляд по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Європейські перспективи. - 2019. - № 1. – С. 5-11, 2019)
  Розглянуто основні напрями організації та діяльності міліції в Україні у 1937 р. Показано, як створювалися нові підрозділи міліції, зокрема органи боротьби з економічною злочинністю, залізнична міліція, удосконалювалася ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 1(11). - С. 124-133, 2020)
  Розглянуто питання, пов’язані зі зміною структури НКВС та основними аспектами діяльності міліції у 1938 р. Висвітлено проблеми про організаційне зміцнення діяльності ДАІ, ідейно-політичне виховання працівників міліції у ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Козін, С.; Kozin, S.; Россіхін, В.; Rossikhin, V. (Knowledge, Education, Law, Management. – 2021. – Vol. 2, № 1 (37). – P. 89-96, 2021)
  Визначено, що у 1939 р. міліція в України,як складова частина НКВС, зазнала певної трансформації та змін у структурі. Це стосувалося діяльності Державної автомобільної інспекції, яка посилила роботу щодо убезпечення руху ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). - С. 9-19, 2018)
  Розглянуто основні напрями організації та зміни у структурі наркомату внутрішніх справ в Україні у довоєнному півріччі 1941 року. Показано, як відбулося розділення наркоматів державної безпеки та внутрішніх справ, які ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 494-496, 2019-11)
  У статті розкриті події щодо захоплення Харківської обласної державної адміністрації представниками проросійських організацій. У ході проросійських виступів в Харкові в 2014 році Харківський національний університет ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 17-19, 2019)
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 321-323., 2019)
  Автором розглянута 25-річна історія підготовки слідчих в університеті. Зазначено, що відповідно до відомчих нормативних актів факультет № 1 університету був та залишається базовим з підготовки слідчих серед закладів вищої ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – 424 с., 2020-02-21)
  Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього» ...
 • Sadykova, Y. M.; Садикова, Я. М.; Садыкова, Я. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Starynskyi, M. V.; Horobets, N. O.; Горобець, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Trames-Journal of the Humanities and Social Sciences. – 2018. – Vol. 22(72/67), Issue 3. – Р. 257–271, 2018)
  Питання впровадження інформаційних технологій у виборчий процес залишається предметом обговорення і в Україні. Немає чіткої позиції щодо запровадження електронного голосування як елемента електронної демократії. Аналіз ...
 • Nikitchenko, N. V.; Никитченко, Н. В.; ; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Slynko, D. V.; Слинько, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Lazariev, V. V.; Лазарєв, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Wiadomości Lekarskie. - Warsaw, 2019. - Т. LXXII, nr 4. - P. 697-701, 2019)
  Системи охорони здоров'я та політика охорони здоров'я в Європейському союзі стають все більш взаємопов'язаними, а також більш складними. Цей взаємозв'язок піднімає багато питань політики охорони здоров'я, включаючи якість ...
 • Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 17th International Conference (Kherson, Ukraine, September 28 - October 2, 2021). - Volume I: Main Conference, PhD Symposium, and Posters. - P. 40-52, 2021)
  У роботі висвітлено актуальну науково-практичну проблему побудови нечіткої експертної системи для контролю та діагностики технічного стану двигунів вертольотів авіації в режимах польоту. На основі модифікованого методу ...
 • Nenko, Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7868-0155; Sytnik, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0264-7196; Orlova, O. O.; Орлова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9956-9082 (Revista Brasileira de educacao do campo. – 2020. – Vol. 5, 2020)
  У статті розглядається проблема розвитку професійного іміджу вчителя іноземної мови в Україні. Метою цього дослідження було з’ясувати ставлення студентів університетів України до досліджуваного поняття та виявити рівень ...
 • Volkova, I.; Волкова, І. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 31-36, 2019)
  Досліджено сутність строків як різновиду юридичних фактів-станів. Здійснено системний аналіз визначення місця строків у теорії юридичних фактів-станів. Висвітлено питання класифікації строків.
 • Popova, L. M.; Попова, Л. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8255-8363; Popova, S. M.; Попова, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Krainyk, Н.; Bandurka, I. O.; Бандурка, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-558; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 71. – P. 458-471, 2021)
  Аргументується необхідність внесення змін до законодавства України щодо введення презумпції згоди на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини від людини та доцільність практичної реалізації цих змін, ...
 • Mishchenko, L. V.; Міщенко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Yevdokimenko, S. V.; Євдокіменко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-6621 (Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402, 2018)
  Україна перебуває на шляху проведення реформи бюджетних відносин, одним із завдань якої є адаптація чинного законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС) із метою створення європейських умов розвитку країни і ...
 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 70-75, 2019)
  У статті автор дослідив аксіологію адміністративної процедури для українського суспільства та держави крізь призму цінностей: адміністративно-правових, політичних, соціальних та економічних. Україна, проголосивши себе ...
 • Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 25. – С. 71-73, 2016)
  У статті досліджено особливості діяльності антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії та Латвії. Проаналізовано функції та завдання антитерористичних поліцейських підрозділів Естонії та Латвії. Обґрунтовано ...
 • Zozulia, I. V.; Зозуля, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Dovgan, O. I.; Довгань, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403 (Форум права = Forum Prava. – 2019. – Suppl. – P. t42-t47, 2019)
  The translation into English of the original article published in Ukrainian Zozulia, I. V., & Dovgan, O. I. (2017). Forum Prava, (5). 157–163. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806.
 • Salmanova, O. Y.; Салманова, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Popovich, E.; Попович, Є.; Nikitin, A.; Нікітін, А.; Tesliuk, I.; Теслюк, І. (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, No 25. – P. 418-422, 2020)
  Розглянуто сучасний стан правового регулювання діджиталізації суспільних відносин в Україні, а також місце та особливості у ньому адміністративно-правових норм. Надано авторське визначення понять «діджиталізація» та ...
 • Kosytsia, O. O.; Косиця, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 1). – P. 112-117, 2019)
  Розкрито погляди науковців на поняття правових засобів та способів захисту прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано заходи захисту прав викривачів. Дано визначення адміністративно-правових способів та ...