KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Господарське право (Business Law) by Title

Browsing Господарське право (Business Law) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Administrative Law of Ukraine for Foreigners : popular science publication. – Odesa : Publishing House «Helvetica», 2021. – P. 76-77, 2021)
  Окреслено фактори державного управління бізнесом в Україні.
 • Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Burlaka, O.; Бурлака, О.; ; Zhornokui, V. H.; Жорнокуй, В. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Vol. 4, No. 2. – Р. 288–300, 2018)
  Метою статті є проведення порівняльно-правового дослідження законодавчих актів, що встановлюють правову основу укладання та виконання угод акціонерів в окремих іноземних державах та Україні разом з презентацією шляхів ...
 • Denysov, A. I.; Денисов, А. І.; (Економічна теорія та право. - 2015. - № 4 (23). - С. 136-146, 2015)
  Розглянуто інноваційну систему як окремий вид систем. Проведено аналіз існуючих доктринальних та законодавчих визначень інноваційної системи та її складових, здійснено узагальнення та надано авторський варіант відповідної ...
 • Лантинов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F.; Лантінов, Ю. Ф. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 8/3 (August). – P. 89-92, 2014)
  В статье рассматривается базовый показатель, который необходимо использовать при определении стоимости крупной сделки хозяйственного общества. Среди возможных показателей выделяются: стоимость активов; стоимость чистых ...
 • Сліпченко, А. С.; Slipchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2439-4951 (Форум права. – 2020. – № 2 (61). – С. 122–130, 2020)
  Постановка проблеми. поняття "майно" є одним із самих дискусійних в юридичній літературі. Актуальність обраної тематики підсилюється й євроінтеграційними процесами в Україні та необхідністю рекодифікації цивільного ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 6. - С. 30-34, 2018)
  Стаття присвячена аналізу положень законодавства та правової доктрини України і країн Європейського Союзу щодо розуміння змісту процедури викупу мажоритарним акціонером акцій міноритарних акціонерів відповідно до механізму ...
 • Гришина, І. І.; Hrishina, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Право та інновації. – 2015. – № 4 (12). – С.37-43, 2015)
  У поданій до обговорення науковій статті автором розглянуто особливості застосування відповідальності до акціонерного товариства за порушення корпоративних прав акціонерів. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, ...
 • Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 60-64, 2019)
  У статті розглянуто проблемні питання застосування відповідальності до акціонерів у рамках корпоративних відносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, що наявність в акціонерів водночас і майнових, й ...
 • Андрєєва, О. Б.; Гетманець, О. П.; Гришина, І. І.; Жорнокуй, Ю. М.; Загородній, А. С.; Кириченко, Ю. М.; Коваленко, К. В.; Полтавський, О. В.; Сущ, О. П.; Сядристий, А. О.; Фомін, Г. Ф.; Чапічадзе, Я. О.; Шуміло, І. А.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Andrieieva, O. B. (Київ: Хай-Тек Прес, 2013. – 368 с., 2013)
  Навчальний посібник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності ...
 • Андрєєва, О. Б.; Гетманець, О. П.; Гришина, І. І.; Жорнокуй, Ю. М.; Загородній, А. С.; Кириченко, Ю. М.; Коваленко, К. В.; Полтавський, О. В.; Сущ, О. П.; Сядристий, А. О.; Фомін, Г. Ф.; Чапічадзе, Я. О.; Шуміло, І. А.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Andrieieva, O. B. (К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 400 с., 2013)
  Навчальний посібник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності ...
 • Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Гришина, І. І.; Hryshyna, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Загородній, А. С.; Zahorodnii, A. S.; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016; Полтавський, О. В.; Poltavskyi, O. V.; Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613; ResearcherID: J-8693-2016; Сядристий, А. О.; Siadrystyi, A. O.; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; Чапічадзе, Я. О.; Шуміло, І. А.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 340 с., 2014)
  Підручник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності та теорії ...
 • Андрєєва, О. Б.; Гетманець, О. П.; Гришина, І. І.; Жорнокуй, Ю. М.; Загородній, А. С.; Кириченко, Ю. М.; Коваленко, К. В.; Полтавський, О. В.; Сущ, О. П.; Сядристий, А. О.; Фомін, Г. Ф.; Чапічадзе, Я. О.; Шуміло, І. А.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Andrieieva, O. B. (Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 с., 2014)
  Підручник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності та теорії ...
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 381–383, 2013)
  Виконано аналіз договірних відносин на промисловому підприємстві. Розглянуто основну форму реалізації господарських зобов’язань – господарський договір. Досліджено поняття, принципи укладання та види господарських договорів ...
 • Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.; ; Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289; Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Харків, 2020. – 328 с., 2020)
  У навчальному посібнику висвітлено загальні положення про систему господарських судів в Україні та особливості господарського судочинства. Для студентів, курсантів, аспірантів юридичних закладів вищої освіти, а також ...
 • Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Харків : ХНУВС, 2017. – 320 с., 2017)
  У навчальному посібнику висвітлено загальні положення про систему господарських судів в Україні та особливості господарського судочинства. Для студентів, курсантів, аспірантів юридичних закладів вищої освіти, а також ...
 • Денисов, А. І.; Denysov, A. I. (Харків : Юрайт, 2017. – 232 с., 2017)
  Наукова робота присвячена дослідженню та комплексному аналізу ключових питань удосконалення господарсько-правового забезпечення технологічної безпеки держави шляхом визначення основних дисфункцій чинного законодавства ...
 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 166-171, 2020)
  Стаття присвячена розгляду питання визначення предмету акціонерного договору. Обрана тема є актуальною, оскільки без відповіді на це питання не можна мати чіткої уяви про те, що входить у його зміст, які способи захисту ...
 • Кулаков, В. В.; Kulakov, V. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 172-176, 2019)
  таття присвячена визначенню поняття і правової природи ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю. Здійснено системний аналіз правових норм, які регулюють ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю. Висвітлено ...
 • Васильєв, В. М.; Vasyliev, V. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 87-93, 2012)
  Розкрито особливості юридичної відповідальності державних підприємств. Розглянуто чотири її основні види: дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та запропоновано додатково виділити ще фінансово-правову ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Juris Europensis Scientia. – 2020. – Вип. 2. – С. 26-30, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених і норм чинного законодавства України надано характеристику сучасному стану забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування. Аргументовано, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account