KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Popova, L. M.; Попова, Л. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8255-8363; Popova, S. M.; Попова, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Krainyk, Н.; Bandurka, I. O.; Бандурка, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-558; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 71. – P. 458-471, 2021)
  Аргументується необхідність внесення змін до законодавства України щодо введення презумпції згоди на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини від людини та доцільність практичної реалізації цих змін, ...
 • Kroytor, V. A; Кройтор, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Mamnitskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7170-7802 (Access to justice in Eastern Europe. – 2019. – № 4 (5). – P. 30-41, 2019)
  Дана робота присвячена еволюції принципу змагальності в цивільному процесі в умовах постсоціалістичного регресу та пореформеного цивільного судочинства, а також запровадженню принципів ведення справ та співпраці між судом ...
 • Navalnieva, N. M.; Навальнєва, Н. М. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 76-81, 2019)
  Проведено класифікацію санкцій у цивільному праві за такими видами: законні санкції, тобто санкції, які встановлені законом, та договірні санкції, тобто санкції, які встановлені домовленістю між учасниками цивільних ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 3/3 (Martie). – P. 85-87, 2016)
  Актуальність дослідження угод з нематеріальними благами обумовлена ​​дискусійністю питань, а саме тим, що в цивілістиці традиційною є точка зору, що угоди є регулятором зобов'язальних правовідносин. Відповідно зобов'язальні ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Haliantych, M. K.; Skomorovsky, V. B.; Zadorozhnyi, V.; Obryvkina, O.; Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530 (Systematic Reviews in Pharmacy, 2020)
  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення можливості укладення операцій з інформацією. Широке залучення нематеріальних активів до реального економічного обороту та поява масового ринку таких товарів у ...
 • Tarasenko, O. S.; Тарасенко, О. С.; Yermakov, Yu. O.; Єрмаков, Ю. О.; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, №. 5. - P. 469-473, 2017)
  Метою статті є вивчення сучасного стану наукової думки щодо формування інтелектуального капіталу підприємства в інноваційному процесі, досягнення підприємством відповідних конкурентних переваг та їх захисту. Стаття досліджує, ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Ivanovska, A.; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Venglinskyi, O. O.; ; Tokar, A. (International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – Vol. 21, No 5 (May). – P. 237-242, 2021)
  У статті розглядаються проблемні питання визначення інформації як об’єкта приватних відносин. Визначення того, що вони є нематеріальними та неспоживаними за своєю природою, нерозривно пов’язані з конкретним матеріальним ...
 • Khodeeva, N. V.; Ходєєва, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854; Ходеева, Н. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 12/2 (Decembrie). – P. 115-118, 2016)
  У даній роботі розглядається ряд проблемних питань щодо визначення суб'єктів права на інформацію про стан свого здоров'я. Також підлягають дослідженню деякі аспекти права на інформацію про стан здоров'я, які ведуть до ...
 • Moseichuk, A. I.; Мосейчук, А. І. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 2 (Vol. 3). – P. 117-122, 2020)
  Проаналізовано правові наслідки усиновлення іноземцем дитини за законодавством України та країн Європейського Союзу. Визначено основні спільні риси у правових наслідках усиновлення іноземцем дитини за законодавством ...
 • Uzdenova, L.; Уздьонова, Л. (Legal Science and Praxis. - 2021. - № 2. - P. 27-36, 2021)
  Розглянуто питання обмеження суб'єктивного патентного права на прикладі видачі примусової ліцензії. Проаналізовано чинне законодавство України та законодавство розвинених країн. Виявлено, що країни самостійно визначають ...
 • Krasnyk, K. S.; Красник, К. С. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 2). – P. 151-156, 2019)
  Розглянуто особливості здійснення права особи на сім’ю шляхом укладення шлюбу. Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття шлюбу та з’ясування його правової природи. Доведено, що на сучасному етапі розвитку ...
 • Krasytska, L. V.; Красицька, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 5/1. – P. 86-90, 2018)
  У статті розглянуто доктринальні підходи щодо принципів права і принципів сімейного права зокрема. Принцип максимально можливого урахування інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї розглянуто як галузевий принцип ...
 • Sapeiko, L. V.; Сапейко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 6 (Vol. 3). – P. 166-170, 2019)
  Розглянуто процедуру письмового опитування учасників справи як свідків. Виявлено проблеми такої процедури та запропоновано шляхи реформування цивільного процесуального законодавства України щодо окресленого правового питання.
 • Bondariev, E. M.; Бондарєв, Е. М. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 1). – P. 54-59, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз правової природи акціонерного договору з договором про спільну діяльність і договором простого товариства. Наголошено, що сучасне цивільне законодавство та правова наука не проводять чіткого ...
 • Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Shayturo, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0614-0595; Simonovych, D. V.; Сімонович, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Kuzubova, T. O.; Кузубова, Т. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971 (Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). – 2021. – Vol. 9, № 1. – P. 63-76, 2021)
  Результат кожного судового розгляду завжди супроводжується певним інтересом, коли цивільна особа отримує кримінальний висновок чи штраф. У досягненні зазначеного інтересу у судовому процесі прокурор повинен встановити, що ...
 • Nehoda, O. A.; Негода, О. А. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 2). – P. 82-86, 2019)
  Розглянуто доктринальні підходи до розуміння сутності захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Проаналізовано поняття співвідношення охорони та захисту майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб, ...
 • Popova, S. O.; Попова, С. О. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 3). – P. 168-173, 2020)
  Досліджено питання дифамації, вивчено її поняття, у тому числі визначено недопустимості дифамації як особистого немайнового права юридичної особи. На основі проведеного аналізу встановлено його ознаки та проблеми захисту ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 5/2 (Mai). – P. 106-110, 2015)
  В статье рассматриваются проблемные вопросы возможности совершения сделок с личным неимущественным правом на имя. В период развития общества и общественных отношений возникают новые виды гражданских отношений, требующие ...
 • Slipchenko, A. S.; Сліпченко, А. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2439-4951 (Legal Science and Praxis. - 2021. - № 1. - P. 32-36, 2021)
  Досліджено поняття «власність» у розумінні Європейського суду з прав людини. Права та встановлення меж такого розуміння у внутрішніх системах континентального права. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення власності, ...
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E.; Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130 (Юридичний науковий електронний журнал.- 2020. - № 3, т. 1. - С. 196-199, 2020)
  Досліджено сучасний стан та актуальні зміни комунікаційного простору. Визначено, що формування наукової моделі сучасного комунікаційного простору виявилося справою вкрай складною для гуманітарної науки в цілому і дало новий ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account