Browsing Форум права, 2015, № 3 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 219-222., 2015)
  Запропоноване визначення юридичної логіки, яке схоплює її особливість не тільки за предметом, а й за нормами правильності. Обґрунтовано, що прийняття цінності людини і законності породжує норми юридичної правильності ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 102-106., 2015)
  Виконано дослідження зарубіжного досвіду дисциплінарної відповідальності правоохоронців. Визначаються позитивні елементи досвіду зарубіжних країн у вказаній сфері суспільних відносин та формулюються пропозиції щодо ...
 • Ральченко, І. М.; Ralchenko, I. M. (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 194-199., 2015)
  Здійснено порівняльно-правовий аналіз основних об’єктивних і суб’єктивних основних ознак злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Розглянуто ознаки подібних посягань у кримінальних законах ряду держав ...
 • Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273; ResearcherID: J-7874-2016 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 92–96., 2015)
  Розглянуто проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави та людини. Запропоновано правові механізми оцінки та забезпечення продовольчої безпеки.The problems of food security and rights were considered. Legal mechanisms ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 85-91., 2015)
  Виконано аналіз конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща як апарату глави держави, визначено її особливості, основні риси та значення, а також обґрунтовано пріоритетні напрямки вдосконалення ...
 • Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 200-204., 2015)
  Досліджуються особливості правової регламентації підстав до закриття кримінального провадження, здійснюється розмежування «підстав» та «умов» закриття кримінального провадження, а також їх співвідношення з «підставами ...
 • Озар, В. Г.; Ozar, V. H. (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 156-161., 2015)
  Визначена сутність допиту як слідчої дії. Встановлені чинники, які впливають на успішність допиту потерпілих від катування. Виділені обставини, що підлягають з’ясуванню під час допиту потерпілих від катування. Розглянуто ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 205-211., 2015)
  Метою статті є визначення переліку і змісту правових презумпцій, які використовуються при розгляді цивільних справ про захист авторських прав. Визначено, що в цивільному судочинстві з розгляду спорів, що витікають з ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 178-184., 2015)
  Досліджуються проблеми проведення судово-правової реформи в Україні, порядок відбору кандидатів на посаду суддів, забезпечення їх професійної підготовки та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів. Розглядаються ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ResearcherID: J-7085-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 5–10., 2015)
  Висвітлюються доктринальні підходи до визначення системи екологічного права та її впливу на розвиток екологічного законодавства. Вказується на розвиток екологічного права як самостійної галузі права з розвинутою підгалузевою ...
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E. (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 21-26., 2015)
  Досліджено доцільність застосування категорії «моральні засади суспільства» як легального правового механізму внесення змін та усунення прогалин у цивільному праві України. За допомогою методів комплексного (економічно-правового) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account