KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Komziuk, A. T."

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Author "Komziuk, A. T."

Sort by: Order: Results:

 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 150-161, 2021)
  Визначено сутність, підстави та порядок реалізації заходів адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема охарактеризовано зміст правил зупинки, стоянки ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 33-35, 2020)
  Аналізуються питання формування адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права, а також проблеми визначення його теоретичних засад – предмета, структури (системи), джерел, суб’єктів тощо.
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061; Липій, Є. А.; Lypii, Ye. A. (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2022. - Вип. 3. - С. 100-106, 2022)
  Визначено поняття та зміст адміністративно-правового режиму воєнного стану, введеного в Україні у звʼязку з московською військовою агресією. Цей режим розуміється як надзвичайний, спеціальний, обмежувальний, загальнодержавний, ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061; Липій, Є. А.; Lypii, Ye. A. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. – 2022. – Т. 33 (72), № 3. - С. 38-44, 2022)
  Визначено сутність виконання адміністративних актів, особливості його законодавчого регулювання у прийнятому Законі України «Про адміністративну процедуру». Проаналізовано розуміння поняття адміністративного акта в літературі ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Липій, Є. А.; Lypii, Ye. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 144-153, 2020)
  Проаналізовано відносини, що виникають у діяльності публічної адміністрації з приводу забезпечення прав і свобод людини та громадянина, які визнаються пріоритетною складовою предмета адміністративно-правового регулювання. ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 112–119, 2017)
  Проаналізовано деякі сучасні проблеми законодавчого регулювання адміністративної відповідальності в Україні. Наголошено на необхідності забезпечення реалізації конституційних принципів відповідальності, зокрема її ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 64-68, 2009)
  У статті на основі чинного законодавства України та наукових розробок дано характеристику правового статусу експерта в адміністративному судочинстві В статье на основе действующего законодательства Украины и научных ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 15-18, 2017)
  Визнано, що адміністративно-правова наука в останні роки зосереджена на проблемах формування нової доктрини, напрацюванні її концептуальних засад. До найголовніших з них належить визначення предмета адміністративного ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061 (Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (м. Одеса, 28 жовт. 2022 р.). – Одеса: ОДУВС, 2022. – С. 124-127, 2022)
  Визначено значний вплив положеннь Закону України «Про адміністративну процедуру» на формування нової доктрини адміністративного права, у тому числі на розвиток теорії адміністративних актів.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account