KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Право і безпека, 2010, № 4 (36) by Title

Browsing Право і безпека, 2010, № 4 (36) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 187-190, 2010)
  Визначено сутність, види та особливості виникнення психологічних бар’єрів спілкування при проведенні допиту, їх вплив на ефективність допиту. Сформульовано рекомендації щодо прийомів подолання бар’єрів спілкування. Essence, ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 137-141, 2010)
  Досліджено питання, пов’язані з перетворенням індивідів на жертв злочинів на прикладі корисливо-насильницьких посягань, а також застосування відповідних даних під час моделювання механізму протидії злочинності. The ...
 • Гайдай, Н. В.; Haidai, N. V. (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 159-163, 2010)
  Проаналізовано проблемні питання правового регулювання діяльності Державної автомобільної інспекції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо- транспортним пригодам, попередження та розкриття злочинних ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 71-75, 2010)
  Досліджено методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні і доведено, що примусовий вплив здійснюється для підтримання суспільної дисципліни, забезпечення і охорони законності, для спрямування окремих ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Право і безпека. - 2010. - № 4(36). - С. 38-44, 2010)
  Розглянуто проблеми методології історико-правового дослідження, зокрема інтегративний підхід в умовах методологічного плюралізму, а також класифікацію методів історико- правового пізнання. The problems in methodology ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 101-105, 2010)
  Розкрито зміст процедури перегляду адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю, висвітлено основні проблеми, що пов’язані з такою процедурою. Узагалено основні точки зору з цього питання, проблемні ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 191-194, 2010)
  Наведено перелік вимог до огляду паспортів з метою виявлення їх підробки. Зазначено ознаки підробки паспортів та основні прийоми їх виявлення. The list of requirements to passport examination for discovering its forgery ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M. (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 20-23, 2010)
  Досліджено особливості реалізації стадії розгляду законопроектів у парламентах зарубіжних країн. Відзначено, що процедура розгляду законопроекту в тій чи іншій країні залежить від багатьох чинників та має свої особливості. ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 85-89, 2010)
  Визначено основні засади економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні. Досліджено матеріальне та фінансове підґрунтя реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень.
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 203-206, 2010)
  Досліджено проблематику трудових правовідносин, зокрема стабільності та змінюваності соціально-трудових зв’язків. Надано пропозиції з удосконалення проекту Трудового кодексу України. Визначено поняття «зміна трудового ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A.; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Чупандін, В. П.; Chupandin, V. P. (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 207-210, 2010)
  Розглянуто особливості використання техніки самоменеджменту, яка дозволяє керівнику вирішувати проблему управління часом на основі останніх досягнень науки. Визначено, що центральною складовою самоменеджменту є інформація ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account