KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 2 (77) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 2 (77) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 237-244, 2017)
  Розглянуто питання вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та проведення психологічної підготовки ...
 • Волков, В. А.; Volkov, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 117–126, 2017)
  Досліджено поняття та структуру компетенції як складової правого статусу органу державної влади. Сформульовано поняття компетенції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виділено ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 221-227, 2017)
  Досліджено місце припинення існування об’єкта лісокористування серед правового регулювання правоприпиняючих фактів права користування лісами. Окремо акцентовано на питанні розмежування постійного та тимчасового ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 56–63, 2017)
  Досліджено питання співробітництва держав у сфері протидії злочинності шляхом укладання двосторонніх міжнародних договорів. Визначено особливості, переваги та недоліки двостороннього договірно-правового регулювання такого ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 198-205, 2017)
  На підставі дослідження правової доктрини та з урахуванням судової практики проаналізовано можливість застосування такого способу захисту цивільних прав та інтересів, як визнання договору неукладеним. Наголошено, ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 213-221, 2017)
  Розглянуто основні аспекти діяльності правоохоронних органів США щодо забезпечення екологічної безпеки держави. Проаналізовано правове регулювання цієї діяльності, досвід, який має міжнародне значення.
 • Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 63-73, 2017)
  Розглянуто етапи розвитку криміналістичного забезпечення протидії економічній злочинності в банківській сфері. Проаналізовано взаємозв’язок між злочинною діяльністю в цій сфері та рівнем розвитку криміналістичних знань.
 • Важинський, О. С.; Vazhynskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9288-2490 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 103-117, 2017)
  Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення органів Державної фіскальної служби України та розглянуто підходи до побудови відповідних систем інших країн світу. Надано пропозиції щодо вдосконалення інформаційної системи ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 190-197, 2017)
  Досліджено правову природу корпоративних прав як складової змісту корпоративних відносин. Піддано критиці виділення в окрему самостійну групу організаційних корпоративних прав, а також доводиться некоректність ведення мови ...
 • Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 172-182, 2017)
  Досліджено сутність поняття «правове регулювання», його способи, типи та відмінність від правового впливу і правових основ. Визначено поняття та складові механізму правового регулювання забезпечення виборчих прав громадян ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 19-26, 2017)
  Проаналізовано основні стадії юридичної відповідальності як динамічного правового явища. Залежно від ступеня встановлення об’єктивної істини у справі виокремлено такі стадії юридичної відповідальності: 1) стадію виникнення ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 88-95, 2017)
  Розглянуто зміст етапів доказування у кримінальному проваджені. Показано, що заключним його етапом є використання доказів, яке являє собою розумове та праксеологічне оперування доказовою або орієнтуючою інформацією з метою ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Надьон, О. В.; Nadion, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 137-148, 2017)
  На підставі аналізу статистичних даних і законодавства України з питань, пов’язаних з управлінням проблемними активами банків, визначено сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банків. Окрему увагу приділено ...
 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 148-155, 2017)
  Досліджено проблему визначеності правової природи апаратів господарських судів України, а також історичні умови формування їх правового статусу. Визначено етимологію поняття «апарат суду». Проведено порівняльний аналіз статусу ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 11-18, 2017)
  Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «трудові правовідносини». Розглянуто структурні елементи трудового правовідношення, проаналізовано підстави виникнення трудових правовідносин. Досліджено особливості ...
 • Петров, О. С.; Petrov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5052-2355 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 73-80, 2017)
  Проаналізовано правове регулювання застосування запобіжного заходу у вигляді застави відповідно до кримінального процесуального законодавства США, Франції, Австрії та Німеччини. Висвітлено позитивні та негативні ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 245-252, 2017)
  Розглянуто процеси, пов’язані з підготовкою кадрів для органів внутрішніх справ в Україні впродовж 1930–1941 рр., проаналізовано основні форми такої підготовки, її певні досягнення та недоліки.
 • Кушнир, Н. В.; Kushnyr, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 227-236, 2017)
  Розглянуто сучасні організаційно-правові напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності в нових умовах господарювання.
 • Морозова, Ю. В.; Morozova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3218-310X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 205-212, 2017)
  Проаналізовано юридичну природу правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд. Охарактеризовано особливості, види правового регулювання та режим приватного права, який поширюється на ...
 • Щербанюк, Д. В.; Scherbanyuk, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 95-102, 2017)
  На основі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів запропоновано поняття експертної ініціативи в кримінальному судочинстві. Обґрунтовано, що вона може розглядатись у вузькому (процесуально-правовому) значенні ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account