KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 4 (47) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 4 (47) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 277-285, 2009)
  Проаналізовано основні напрями адаптації кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання. Проанализированы основные направления адаптации кредитно-модульной системы организации учебного ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 238-245, 2009)
  Запропоновано класифікацію адміністративних процедур проходження служби в органах внутрішніх справ, уточнено їх призначення та стадії, визначено особливості таких процедур та сформульовано їх поняття. Предложена классификация ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 164-171, 2009)
  На підставі чинного законодавства та наукових розробок визначено поняття та особливості висновку експерта як доказа в адміністративному судочинстві України. На основании действующего законодательства и научных разработок ...
 • Єльцов, В. О.; Yeltsov, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 183-190, 2009)
  Досліджено практику застосування судами законодавства про порушення митних правил, на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів та практики їх застосування визначено проблеми у правовому регулюванні відповідних ...
 • Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 252-259, 2009)
  Проаналізовано окремі положення ухваленого Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Акцентовано увагу на необхідності правового врегулювання дискусійних положень, що виникнуть під час його практичного ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Мельник, К. Ю. До проблеми вимог, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ / К. Ю. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 269-276, 2009)
  Розглянуто вимоги до віку, стану здоров’я, фізичної підготовки, моральних, ділових і інших якостей кандидатів на службу в органи внутрішніх справ. Проведено порівняльний аналіз національного законодавства і законодавства ...
 • Гаркавцев, Є. І.; Harkavtsev, Ye. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 302-306, 2009)
  Розглянуто питання щодо розрізнення курсантів ХНУВС за курсами навчання за допомогою відповідних нашивок. Проведені дослідження з актуальності та необхідності практичного використання нашивок за курсами навчання на форменому ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 286-292, 2009)
  У статті автор проводить порівняльний аналіз традиційного заочного та дистанційного навчання. Дає чітке визначення поняттям «дистанційна форма навчання» та «дистанційна освіта», показує суттєві відмінні риси дистанційної ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 158-164, 2009)
  Досліджено зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності. На підставі аналізу адміністративних процедур різних країн виділено окремі їх елементи, спрямовані ...
 • Колєсник, М. А.; Koliesnyk, M. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 97-106, 2009)
  Визначено адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів України щодо протидії рейдерству, схарактеризовано їх компетенцію в цій сфері. Определены административно-правовые основы деятельности правоохранительных ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 114-121, 2009)
  Порушено проблему звільнення від відбування покарання з випробуванням. Запропоновано шляхи вдосконалення діючого законодавства. Затронута проблема освобождения от отбывания наказания с испытанием. Внесены предложения ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 38-49, 2009)
  Досліджено причини та передумови, що зумовили появу пакету нормативних актів, спрямованих на усунення німецького засилля на землях, що мали стратегічне значення в умовах світової війни. Проаналізовано урядові заходи щодо ...
 • Опацький, В. І.; Opatskyi, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 246-252, 2009)
  Сформульовано поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України, уточнено його види, охарактеризовано правовий статус вищих навчальних закладів України як об’єкта державного контролю, визначено ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 137-145, 2009)
  Розкрито зміст поняття «економічний злочин», висвітлено основні риси такого злочину та їх вплив на формування предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини. Наведено пропозиції щодо внесення змін до ...
 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 153-157, 2009)
  Розглянуто актуальні питання щодо процесуальних особливостей поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи. Рассмотрены актуальные вопросы о процессуальных особенностях помещения ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 75-79, 2009)
  Проаналізовано та узагальнено існуючі визначення поняття «організація розслідування злочинів». Запропоновано на цій основі удосконалену дефініцію досліджуваного поняття, деталізовано її складові елементи, показано їхній ...
 • Мандрик, С. І.; Mandryk, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 195-202, 2009)
  Охарактеризовано сучасний стан теоретичного розроблення питання про сутність та види адміністративно-правових відносин, визначено критерії класифікації адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності ...
 • Градова, Ю. В.; Hradova, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 14-23, 2009)
  Досліджено правовий моніторинг як інститут аналітичного вивчення й оцінювання дії закону. Автор розглядає питання, пов’язані з комплексним вивченням поняття «правовий моніторинг», який охоплює стадії нормотворчості та ...
 • Перова, О. В.; Perova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 260-268, 2009)
  Обґрунтовано позицію, згідно з якою виконання цього правочину, що порушує публічний порядок, не повинно створювати жодних наслідків (у тому числі й рестутиційних). Вказано, що встановлення конфіскаційних наслідків за ...
 • Будзан, Л. Д.; Budzan, L. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 178-183, 2009)
  Розглянуто представництво в адміністративному судочинстві як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян. Визначено категорію «право на захист». Рассмотрено представительство в административном судопроизводстве как ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account