KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2017, № 3 (17)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2017, № 3 (17)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 3 (17). - 244 с. - ISSN 2304-4556.

Останні додані

 • Спірідонов, М. О.; Spiridonov, M. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 166-173, 2017)
  Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до інтерпретації діяння «недопущення захисника», яке характеризує об’єктивну сторону передбаченого ст. 374 КК злочинного порушення права на захист. Запропоновано орієнтовний перелік ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 105-111, 2017)
  Визначено поняття «критерії оцінки суспільної небезпечності особи». Проаналізовано обставини, що характеризують ступінь суспільної небезпечності особи. Класифіковано критерії оцінки суспільної небезпечності особи на ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 148-154, 2017)
  В статті розглядається проблема охорони дитинства як основи протидії злочинності. На основі проведеного дослідження, доведено необхідність формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей в Україні на ...
 • Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Lytvynov, O. M.; Литвинов, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 140-147, 2017)
  Проблема пошуку оптимальної моделі функціонування правоохоронної системи має концептуальне значення через те, що вона напряму пов’язана з удосконаленням існуючого стану справ у протидії злочинності. При цьому вирішальним ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 62-69, 2017)
  Статтю присвячено формулюванню основних понять і категорій кримінологічної теорії протидії наркозлочинності. Також визначено їх місце у системі загальної теорії протидії злочинності.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 53-61, 2017)
  У статті, з використанням системного підходу, досліджено механізм протидії злочинності у сфері публічної безпеки. В роботі розгялнуто такі елементи механізму протидії злочинності, як мета, завдання, суб’єкти, об’єкти, ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 43-52, 2017)
  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу законодавчої регламентації заходів кримінально-правового характеру у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн і виробленню на цій підставі власних ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 23-32, 2017)
  Обґрунтована необхідність формування дискурсивно-комунікативної теорії детермінації злочинності як окремої кримінологічної теорії, що пояснює закономірності, механізм впливу різних компонентів дискурсу на відтворення з ...

View more