KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Засновник і видавець – Харківський національний університет внутрішніх справ. Виходить 4 рази на рік. Заснований у грудні 1995 р. Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261). Електронні копії збірника розміщенно в базі даних «Наукова періодика України», яку веде Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Видання зареєстровано як міжнародне в ISSN International Centre, Paris (ISSN 1999-5717). Збірник став переможцем конкурсу на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2009 р., посів ІІ місце у 2013 р., ІІІ місце – у 2008 та 2011 р. «Вісник» висвітлює широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології тощо. Статті, опубліковані у збірнику починаючи з 2015 року, розміщуються в репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR), який має міжнародну реєстрацію. Збірник зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, каталогах: 1) Google Scholar (Google Академія) – з 2015 року: 2) Index Copernicus International – з 2015 року: 3) Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – з 2015 року. У березні 2016 року збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» зареєстровано на порталі «Українські наукові журнали». Детальніше див.: http://visnyk.univd.edu.ua/

Новини

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds