KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Засновник і видавець – Харківський національний університет внутрішніх справ. Виходить 4 рази на рік. Заснований у грудні 1995 р. Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261). Електронні копії збірника розміщенно в базі даних «Наукова періодика України», яку веде Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Видання зареєстровано як міжнародне в ISSN International Centre, Paris (ISSN 1999-5717). Збірник став переможцем конкурсу на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2009 р., посів ІІ місце у 2013 р., ІІІ місце – у 2008 та 2011 р. «Вісник» висвітлює широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології тощо. Статті, опубліковані у збірнику починаючи з 2015 року, розміщуються в репозиторії Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR), який має міжнародну реєстрацію. Збірник зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, каталогах: 1) Google Scholar (Google Академія) – з 2015 року: 2) Index Copernicus International – з 2015 року: 3) Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – з 2015 року. У березні 2016 року збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» зареєстровано на порталі «Українські наукові журнали».

Новини

Сторінка видання: http://visnyk.univd.edu.ua/

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 88–96, 2017)
  Висвітлено досвід правового регулювання та сучасні організаційні форми кримінального провадження щодо неповнолітніх у країнах Європейського Союзу. Звернуто увагу на відповідні правові аспекти, які можуть бути запозичені у ...
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 164–172, 2017)
  Проаналізовано наукові та практичні проблеми, пов’язані з визнанням шлюбу недійсним як засобом сімейно-правової відповідальності. Приділено увагу підставам застосування відповідальності за укладення шлюбу з порушенням ...
 • Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 172–180, 2017)
  Досліджено проблемні питання визначення походження дитини від матері. Зроблено висновок, що походження дитини від матері незалежно від того, народила вона дитину в шлюбі чи поза шлюбом, може бути підтверджено медичним ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 157–163, 2017)
  Охарактеризовано правове регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі. Доведено існування самостійних житлових правовідносин, які мали змішаний приватно-публічний характер. Правова природа проживання в житлі залежала ...
 • Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 97–104, 2017)
  Розглянуто кримінальне процесуальне законодавство України щодо повідомлення особі про підозру. Встановлено неузгодженості та прогалини з цих питань, наведено окремі пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення ...
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 194–201, 2017)
  Охарактеризовано трудоправову відповідальність в органах Національної поліції України в умовах її реформування, розглянуто її структурні елементи. Визначено, що виникнення терміна «трудоправова відповідальність» пояснюється ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 21-30, 2017)
  Виокремлено та проаналізовано основні ознаки державно-правового примусу, сформульовано визначення цього правового явища. Під державно-правовим примусом запропоновано розуміти метод впливу держави на особу та суспільство, ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 59–66., 2017)
  На підставі аналізу наукової літератури виділено й охарактеризовано деякі актуальні зарубіжні розробки в галузі дактилоскопії, які уявляються перспективними для використання правоохоронними органами України. Стисло ...
 • Нагорний, П. О.; Nahornyi, P. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 131–140, 2017)
  Розглянуто зміст і значення проектів регіонального розвитку України як важливої форми нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади. На підставі аналізу норм чинного адміністративного законодавства, а також ...
 • Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 51–59, 2017)
  Розглянуто процесуальні форми використання спеціальних знань під час кримінального провадження. Сформульовано визначення спеціаліста, експерта та судової експертизи. Розроблено процесуальний порядок виклику спеціаліста для ...
 • Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A.; Карачевцев, О. В.; Karachevtsev, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 180–193, 2017)
  Досліджено можливість відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, за рахунок державного бюджету України. Сформульовано визначення поняття «моральна ...
 • Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 45-51, 2017)
  Поняття «незаконний обіг зброї» охоплює комплекс правопорушень, які передбачені чотирнадцятьма статтями Кримінального кодексу України. Всі злочини об’єднує один предмет злочину, яким є зброя. Під час розслідування ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 80-88, 2017)
  Розглянуто поняття расизму та ксенофобії. Висвітлено та охарактеризовано основні складові культурно-психологічних факторів поширення злочинів на ґрунті ненависті.
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Пеньков, С. В.; Penkov, S. V.; Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 66–73, 2017)
  Приділено увагу питанням системного підходу до основних елементів організації та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням, ознакам і характеристикам планово-керованих і цілеспрямованих систем інформаційно-аналітичного ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 38–45, 2017)
  Досліджено процесуальний порядок залучення захисника для участі в окремій процесуальній дії, що можливо у трьох законодавчо передбачених невідкладних випадках. Звернено увагу на відсутність законодавчо закріплених визначень ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 11–20, 2017)
  Проаналізовано чинне кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство, що регулює захист прав, свобод і законних інтересів журналістів при здійсненні ними професійної діяльності під час досудового розслідування, та ...
 • Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 148-155, 2017)
  Досліджено проблему визначеності правової природи апаратів господарських судів України, а також історичні умови формування їх правового статусу. Визначено етимологію поняття «апарат суду». Проведено порівняльний аналіз статусу ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 198-205, 2017)
  На підставі дослідження правової доктрини та з урахуванням судової практики проаналізовано можливість застосування такого способу захисту цивільних прав та інтересів, як визнання договору неукладеним. Наголошено, ...
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 183-186, 2017)
  Досліджено дискусійні питання щодо визначення юридичної природи волі та волевиявлення як умови дійсності правочину та їх місця в системі юридичних фактів. Проаналізовано кілька основних підходів до визначення правової ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds